Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Zaufanie i odpowiedzialność.

CASE STUDIES

AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA

Analiza rynkowa, strategia komercjalizacji oraz studium wykonalności technologii oczyszczania wody


DAILYFRUITS

Wycena wartości technologii automatyzującej i optymalizującej procesy wewnętrzne

Wycena wartości technologii rozpoznawania i syntezy mowy


ALFAVOX

Wycena wartości technologii wytwarzania profili budowlanych


JS TECHNOLOGIE


AUTODESK

Wycena wartości trzech technologii wspomagających proces projektowania, tworzenia i przechowywania danych w branży budowlanej, architektonicznej i przemyśle


APR SYSTEM

Wycena wartości technologii usprawniającej proces tworzenia biznesowych i naukowych aplikacji informatycznych


PKN ORLEN

Wycena wartości dwóch technologii z branży energetycznej


PKN ORLEN

Wycena wartości jednej technologii z branży motoryzacyjnej

Wycena wartości dwóch technologii z branży petrochemicznej


PKN ORLEN

Wycena wartości dwóch technologii z branży petrochemicznej


PIAP - SCIENTECH


MODUS

Wycena wartości technologii Inteligentnego systemu wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią


DIFES

Wycena wartości technologii inteligentnego systemu zarządzania pracą sieci sprężonego powietrza

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

Strategia komercjalizacji technologii wytwarzania biopreparatów do remediacji gleb


INTECH PK

Analiza rynku technologii otrzymywania materiału do wyrobów budowlanych

Analiza rynku oraz wdrożenia technologii redukującej drgania i hałas w maszynach przemysłowych


POLITECHNIKA LUBELSKA

Analiza rynkowa technologii z dziedziny przetwarzania danych na wczesnym etapie rozwoju


UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI


PRO-PLUS

Wycena wartości technologii z branży telemedycyny


POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Kompleksowa strategia komercjalizacji 10 wartości niematerialnych i prawnych


TNK PROJEKT

Wycena wartości jednej technologii produkcji i obsługi zbiornika akumulującego energię cieplną oraz urządzenia do montażu

UTP I UKW
W BYDGOSZCZY

Kompleksowa strategia komercjalizacji 16 wartości niematerialnych i prawnych

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Wycena oraz analiza biznesowa technologii zespołu roboczego młyna z płytą międzywalcową

Wycena wartości jednej technologii zamknięcia gwintowanego

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Wycena oraz analiza biznesowa technologii energooszczędnej przepustnicy

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Wycena oraz analiza biznesowa technologii zespołu napędowego i sterującego rozdrabniacza materiałów

Wycena oraz analiza biznesowa technologii systemu transmisji danych dla dronów

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY


UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Analiza rynku oraz wycena 3 technologii w ramach projektu Inkubator Innowacyjności


POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Wycena wartości technologii wojskowej

Analizy rynku technologii materiałów o podwyższonej zdolności pochłaniania energii


POLITECHNIKA WARSZAWSKA