Szkolenie pt. Spółka Spin-off jako most w transferze technologii. Zasady zarządzania spółkami celowymi

POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA

Strategia komercjalizacji technologii wytwarzania biopreparatów do remediacji gleb

POLITECHNIKA
CZĘSTOCHOWSKA

Wycena 2 technologii mających zastosowanie w ogniwach litowo-jonowych: materiału anodowego i materiału katodowego 

UNIWERSYTET
WARSZAWSKI

Wycena wartości technologii wojskowej nr 2

POLITECHNIKA
WARSZAWSKA

POLITECHNIKA
WARSZAWSKA

Analiza rynku technologii materiałów o podwyższonej zdolności pochłaniania energii

Wycena wartości technologii wojskowej nr 1

POLITECHNIKA
WARSZAWSKA

Analiza rynku oraz wycena 3 technologii w ramach projektu Inkubator Innowacyjności

UNIWERSYTET
ZIELONOGÓRSKI

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Wycena oraz analiza biznesowa technologii systemu transmisji danych dla dronów

Wycena oraz analiza biznesowa technologii zespołu napędowego i sterującego rozdrabniacza materiałów

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Wycena oraz analiza biznesowa technologii energooszczędnej przepustnicy

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Wycena wartości jednej technologii zamknięcia gwintowanego

Wycena oraz analiza biznesowa technologii zespołu roboczego młyna z płytą międzywalcową

UNIWERSYTET
TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Kompleksowa strategia komercjalizacji 16 wartości niematerialnych i prawnych

UTP I UKW
W BYDGOSZCZY

Wycena wartości jednej technologii produkcji i obsługi zbiornika akumulującego energię cieplną oraz urządzenia do montażu


TNK PROJEKT

Kompleksowa strategia komercjalizacji 10 wartości niematerialnych i prawnych

POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

Wycena wartości technologii z branży telemedycyny


PRO-PLUS

UNIWERSYTET
JAGIELLOŃSKI

Analiza rynkowa technologii z dziedziny przetwarzania danych na wczesnym etapie rozwoju

POLITECHNIKA
LUBELSKA

Analiza rynku oraz wdrożenia technologii redukującej drgania i hałas w maszynach przemysłowych

Analiza rynku technologii otrzymywania materiału do wyrobów budowlanych


INTECH PK

Wycena wartości technologii inteligentnego systemu zarządzania pracą sieci sprężonego powietrza


DIFES

Wycena wartości technologii Inteligentnego systemu wspomagającego planowanie produkcji i zarządzanie energią


MODUS


PIAP - SCIENTECH

Analiza rynkowa, strategia komercjalizacji wraz z teaserami inwestycyjnymi trzech technologii oraz wycena jednej technologii


PKN ORLEN

Wycena wartości dwóch technologii z branży petrochemicznej

Wycena wartości jednej technologii z branży motoryzacyjnej


PKN ORLEN

Wycena wartości dwóch technologii z branży energetycznej


PKN ORLEN

Wycena wartości technologii usprawniającej proces tworzenia biznesowych i naukowych aplikacji informatycznych


APR SYSTEM

Wycena wartości trzech technologii wspomagających proces projektowania, tworzenia i przechowywania danych


AUTODESK


JS TECHNOLOGIE

Wycena wartości technologii wytwarzania profili budowlanych


ALFAVOX

Wycena wartości technologii rozpoznawania i syntezy mowy

Wycena wartości technologii automatyzującej i optymalizującej procesy wewnętrzne


DAILYFRUITS

Analiza rynkowa technologii „Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie”

AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA

Analiza rynkowa, strategia komercjalizacji oraz studium wykonalności technologii oczyszczania wody

AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA

CASE STUDIES

Zaufanie i odpowiedzialność.

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.