PAKIET SZKOLEŃ

DOTACJE UE

ULGI PODATKOWE

DORADZTWO BIZNESOWE

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

WYCENY

AKREDYTACJA ARP S. A.

Usługi

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

 • Możliwość ubiegania się o środki z programu Horyzont Europa

 • Pozytywny wynik audytu Komisji Europejskiej w przypadku realizacji projektu w ramach HE

 • Tworzenie przyjaznego środowiska pracy

 • Większa konkurencyjność wynikająca z efektywnego zarządzania różnorodnością

 

Korzyści z zakupu usługi

USŁUGI / GEP

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PLANU RÓWNOŚCI PŁCI (skrót GEP - Gender Equality Plan)

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

ZAREZERWUJ SPOTKANIE LUB ZADZWOŃ

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

 • Dokonanie diagnozy istniejącej sytuacji pod względem równości płci w organizacji

 • Skonstruowanie i przeszkolenie zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie GEP

 • Zaplanowanie działań na podstawie diagnozy

 • Opracowanie harmonogramu wdrażania GEP

 • Wspomaganie procesu wdrażania GEP – doradztwo, konsultacje, coaching, mentoring, szkolenia

 • Monitoring i ewaluacja procesu wdrażania GEP

 

Cel usługi:

Dysponujemy zespołem doświadczonych ekspertów zajmujących się zagadnieniami równości płci i różnorodności, a także szkoleniami z zakresu kompetencji interpersonalnych i zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu świadczymy kompleksowe usługi opracowywania zindywidualizowanych Planów Równości Płci i wspierania organizacji we wdrażaniu tych Planów na każdym etapie.

Doskonale znamy wymogi, jakie musi spełniać GEP, aby spełnić kryterium kwalifikowalności w Horyzoncie Europa, a nasi eksperci mają także doświadczenie badawcze.

 

Jak możemy pomóc?

 • Dane zastane w postaci dokumentów wewnętrznych organizacji

 • Dane zastane z systemów i baz danych (np. kadrowych i płacowych)

 • Dane zebrane w celu pogłębienia analizy (np. pochodzące z badań sondażowych)

 • Możliwości i ograniczenia zespołów

 • Predyspozycje i kompetencje członków zespołów wdrażających GEP

 • Dane zebrane w celu dokonania ewaluacji GEP

 

Co analizujemy?

 • Organy publiczne tj. ministerstwa, gminy, organizacje finansujące badania

 • Publiczne organizacje nastawione na zysk (np. niektóre muzea)

 • Uczelnie publiczne

 • Uczelnie niepubliczne

 • Organizacje badawcze (instytuty badawcze i inne prowadzące badania)

 • Zespoły wdrażające GEP

 

Dla kogo?

 • Design Thinking

 • Analiza danych zastanych

 • Analiza treści dokumentów

 • Sondaż diagnostyczny

 • IDI i FGI

 • Testy psychologiczne

 • Problem-Based Approach

 • Evidence-Based Approach

 

Metodyka

 • Opracowanie diagnozy istniejącej sytuacji pod względem równości płci w organizacji

 • Ocena predyspozycji i kompetencji pracowników zaangażowanych we wdrażanie GEP

 • Szkolenie pracowników zaangażowanych we wdrażanie GEP

 • Opracowanie celów GEP i działań służących ich realizacji przy wykorzystaniu metodyki Design Thinking

 • Opracowanie harmonogramu wdrażania GEP

 • Przygotowanie oficjalnego dokumentu GEP

 • Bieżące wspomaganie procesu wdrażania GEP – doradztwo, konsultacje, coaching, mentoring, szkolenia

 • Monitoring procesu wdrażania GEP co najmniej raz w roku

 • Ewaluacja GEP

 • Opracowywanie raportów z monitoringu i ewaluacji

 

Zakres prac

Plan Równości Płci (skrót GEP - Gender Equality Plan) to dokument strategiczny, który muszą posiadać wszystkie organy publiczne tj. ministerstwa, gminy, organizacje finansujące badania, publiczne organizacje nastawione na zysk (np. niektóre muzea), jak również instytucje szkolnictwa wyższego (uczelnie) oraz organizacje badawcze (instytuty badawcze i inne prowadzące badania) starające się o środki z programu Horyzont Europa.

Zgodnie z zasadami programu Horyzont Europa wszystkie podmioty publiczne, jednostki naukowe oraz szkoły wyższe z państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych muszą na etapie podpisania umowy o grant w HE posiadać wdrożony Plan Równości Płci (GEP), natomiast w momencie składania wniosku o dotację instytucja jest zobligowana do złożenia oświadczenia, że posiada GEP.

 

Dlaczego problem jest ważny?

PLAN RÓWNOŚCI PŁCI (GEP) SZKOLENIA

Wypełnienie wymogów związanych z wdrażaniem Planów Równości Płci w programie Horyzont Europa (szkolenia są obowiązkowym elementem GEP wymaganym przez Komisję Europejską)

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

ZOBACZ SZKOLENIA Z KATEGORII PLAN RÓWNOŚCI PŁCI: