Przetwarzanie danych – Klauzula Informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informuję, iż:

1. administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Grupa Wspierania Innowacyjności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, NIP 5223029463 i REGON 361546216, Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa;

2. przetwarzamy wyłącznie dane osób działających w imieniu lub z upoważnienia firm lub podmiotów współpracujących z administratorem lub firm albo podmiotów, będących potencjalnymi odbiorcami kampanii marketingowych, realizowanych przez administratora, a w szczególności imię i nazwisko tych osób, zajmowane stanowisko lub funkcja, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego;

3. nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO;

4. dane osobowe przetwarzane będą:

a) w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć biznesowych oraz wykonywania zleceń lub zawartych umów o współpracy;

b) w celu marketingu usług oferowanych przez partnerów administratora;

c) w celu organizacji i realizacji szkoleń oraz innych wydarzeń jak webinairy i konferencje;

5. podstawą przetwarzania jest dobrowolna zgoda, wyrażona poprzez kontakt z nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)lub pozyskanie przez nas informacji, udostępnionej dobrowolnie przez firmę np. poprzez ogłoszenia lub propozycje współpracy zamieszczane w domenie publicznej (internet, prasa), co uzasadnione jest szczególnymi potrzebami administratora, jako podmiotu posiadającego bazę informacji o podmiotach zainteresowanych współpracą handlową w obszarze objętym ogłoszeniem lub ofertą współpracy (art. 6 ust.1 lit f RODO);

6. dane osobowe osób kontaktowych w firmach partnerskich mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z administratorem w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;

7. dane osobowe przekazywane są poza granice kraju lub do organizacji międzynarodowych wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody w tym zakresie;

8. dane osobowe osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich będą przechowywane do czasu uzyskania informacji, iż są nieaktualne lub do momentu otrzymania żądania ich usunięcia;

9. każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

10. każda osoba, która uzna, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,;

11. przetwarzanie przez nas danych osobowych osób kontaktowych w firmach lub podmiotach partnerskich jest warunkiem koniecznym do prawidłowego wykonania umowy lub zlecenia oraz realizacji świadczonych przez nas usług. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie przez nas może być brak możliwości świadczenia usług lub kontynuacji współpracy;

12. w ramach prowadzonej przez nas działalności wykorzystujemy narzędzia przeznaczone do analizy ruchu na Portalu, a także profilowania, takie jak Google Analytics oraz inne podobne;

13. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nie wpływa.

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z witryny internetowej, których Administratorem jest firma Polska Grupa Wspierania Innowacyjności sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Gromadzenie danych

Witryna prowadzona przez Administratora jest dostępna pod adresem www.pgwi.pl. Korzystanie z Witryny nie wymaga żadnej rejestracji. Jeśli jednak Użytkownik będzie chciał zapisać się na kurs lub szkolenie, skorzystać z formularza kontaktowego lub zostać abonentem Newslettera, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika niektórych jego danych osobowych. W przypadku zapisu na szkolenia, w formularzu rejestracyjnym dostępnym pod adresem www.pgwi.pl wymagamy podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska, adresu e-maili numeru telefonu kontaktowego oraz dla firm także jej nazwy. Dodatkowo formularz ten wymaga akceptacji niniejszej Polityki prywatności i Regulaminu oraz umożliwia wyrażenie zgody na zapis do naszego Newslettera. W formularzu kontaktowym, dostępnym pod adresem www.pgwi.pl wymagamy podania przez Użytkownika: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz tematu i treści przesyłanej wiadomości. W przypadku skorzystania z formularza zapisu do naszego Newslettera, dostępnego na stronie głównej, wymagamy podania przez Użytkownika wyłącznie adresu email. Szczegółowe zasady trybu zapisywania się na kursy i szkolenia poprzez formularz rejestracji, zostały przez nas opisane w Regulaminie. Podanie przez Użytkownika wszystkich przedstawionych danych osobowych jest w pełni dobrowolne i oznacza, że wyraża on zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000 wraz z późniejszymi zmianami).

W trakcie wizyty w Witrynie możemy również gromadzić niektóre dane pobierane automatycznie przez serwer lub oprogramowanie firm trzecich (np. Google Analylitcs) takie jak: adres IP, czas wejścia i pobytu na stronie, źródło wejścia na stronę, typ i wersję przeglądarki oraz systemu operacyjnego, itp.

Sposób wykorzystania danych osobowych

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystane do kontaktowania się z Użytkownikiem w celu organizacji kursu lub szkolenia, a w przypadku w nich uczestnictwa, także do prowadzenia przez Administratora obowiązkowej dokumentacji w związku z prowadzoną działalnością edukacyjną. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji. W tym przypadku dane nie będą dalej w żaden inny sposób gromadzone i przetwarzane. Dane podane w związku z zapisem do Newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania do Użytkownika informacji handlowych, marketingowych i promocyjnych dotyczących działalności Administratora i oferowanych przez niego usług. Zanonimizowane dane przetwarzane automatycznie mogą być wykorzystywane przez Administratora dla celów statystycznych i badań oraz ulepszania naszej witryny i oferty. Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane i przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom. Administrator może udostępniać dane jedynie uprawnionym organom państwowym na ich prawidłowo umocowane i uzasadnione żądanie.

Sposób kontaktu firmy z Użytkownikiem

Szczegółowe zasady kontaktu w przypadku zapisania się na kurs lub szkolenie zostały przez nas opisane w Regulaminie. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Administrator prześle e-mail lub zadzwoni do Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Jeśli Użytkownik zapisał się poprzez Witrynę lub w inny sposób wyraził zgodę na zapis do Newslettera, będzie otrzymywał okresowo wiadomości e-mail wysyłane przez Administratora. Aby uniemożliwić przypadkowy zapis do Newslettera, tak przy okazji rejestracji na kursy i szkolenia, jak i z formularza na stronie głównej, jest on dwuetapowy i polega na przesłaniu na podany adres e-mail wiadomości z odnośnikiem aktywacyjnym, który trzeba wybrać, aby zapis był skuteczny.

Zmiany danych

Użytkownik ma pełne prawo do modyfikacji lub usunięcia podanych danych osobowych. Ich uzupełnienie, sprostowanie, uaktualnienie lub usunięcie nastąpi po otrzymaniu przez Administratora informacji pocztą elektroniczną na jego adres e-mail lub listem poleconym na jego adres pocztowy. Aby wypisać się z naszego Newslettera Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez
e-mail. Adres e-mail dostępny w pod pkt. 10. Nie istnieje możliwość modyfikacji i usuwania danych zbieranych automatycznie.

Ochrona danych

Administrator udostępnionych przez Użytkowników danych dba o ich bezpieczeństwo. Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Komunikacja pomiędzy Witryną a stosowanym przez Administratora systemem do zarządzania kontaktami z klientami, który jest stosowany do przetwarzania danych osobowych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Dla bezpieczeństwa danych Użytkowników Administrator korzysta wyłącznie z usług sprawdzonych i oferujących najwyższe standardy bezpieczeństwa firm hostingowych.

Wyłączenie odpowiedzialności

Witryna zawiera odnośniki do innych stron i serwisów internetowych. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Administrator może umożliwiać wysyłanie komentarzy i dyskusje na forach w Witrynie. Jeśli Użytkownik poda w ich treści jakiekolwiek dane osobowe, to będą one dostępne dla wszystkich odwiedzających Witrynę. Umieszczone w ten sposób w Witrynie dane osobowe nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treści, które umieszczane są w ten sposób w Witrynie, ponieważ są one wyłączną własnością Użytkowników, od których pochodzą. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do moderowania i usuwania wyrażanych w ten sposób treści.

Wykorzystanie plików cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Poprzez pliki cookie należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych i pozwalają między innymi: rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać strony internetowe dostosowane do jego indywidualnych preferencji, dostosować zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, przechowywać identyfikator sesji, który jest niezbędny do zapisania informacji o fakcie przeglądania witryny lub wypełnienia formularza, zliczać ilości odwiedzin na stronie i dzięki dodatkowym narzędziom (np. Google Analytics) tworzyć anonimowe, zagregowane statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika, zapobiegać wysyłaniu spamu poprzez formularze, w tym formularze komentarzy, w pełni korzystać z interaktywnych map Google, korzystać z narzędzi zaimplementowanych w witrynie i służących zwiększeniu jej wydajności. Stosowane są dwa rodzaje plików cookie – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia witryny lub strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookie na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania(przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w witrynie, co może utrudnić lub uniemożliwić prawidłowe z niej korzystanie. Pliki cookie wykorzystywane są także przez partnerów Administratora (np. Google), z którymi on współpracuje i podlegają wówczas ich własnej polityce prywatności.

Zasady prywatności dotyczące dzieci

Witryna jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator nie zamierza zbierać danych osobowych od Użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności i ogłoszenia jej poprzez zamieszczenie jej w Witrynie.

Kontakt

Dane Administratora danych:

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, mającą siedzibę rejestrową pod adresem Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000558652,legitymującej się numerami NIP 5223029463 i REGON 361546216, posiadającą kapitał zakładowy 5.000,00 zł.

e-mail: kontakt@pgwi.pl

Wszelkie żądania zmiany lub usunięcia danych Użytkowników oraz pytania dotyczące zasad ich przetwarzania prosimy kierować na podany powyżej adres e-mail lub listownie na adres pocztowy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Pomagamy organizacjom w budowie przewagi dzięki innowacyjności

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.