Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
SOCIAL MEDIA

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

Pomagamy pozyskać dofinansowanie oraz granty z Funduszy Europejskich

Dotacje unijne na innowacje

Dotacje na opracowanie nowych produktów i usług (B+R) i inwestycje związane z ich wdrożeniem

Jak pracujemy?

Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie Spółki.
Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych informacji o projekcie.
Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy.

 

Dlaczego problem jest ważny?

Przedsiębiorstwa rozwijające nowe lub ulepszające istniejące już produkty, usługi lub technologie mogą korzystać z szerokiej oferty wsparcia w formie dotacji. Granty na działalność badawczo-rozwojową, a także na inwestycje związane z wdrożeniem jej wyników, mają umożliwić firmom zdobywanie przewag konkurencyjnych dzięki wdrażaniu opracowanych przez siebie, innowacyjnych rozwiązań w działalności gospodarczej. 
Dofinansowania na ten cel kojarzone są przede wszystkim z funduszami europejskimi, gdzie B+R stanowi jeden z kluczowych obszarów interwencji.
Dotacje dostępne są dla wszystkich branż i typów przedsiębiorstw, kluczowy jest sam fakt prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, którą interpretować należy w szeroki sposób jako rozwijanie produktów i usług.
Granty pozwalają na refundację nawet 80% kosztów tego typu projektów. Poziom wsparcia zależy od charakteru prac w projekcie i rodzaju przedsiębiorstwa. 
Głównym problemem, który adresuje wsparcie PGWI jest rozpoznanie dostępnych źródeł wsparcia, zdefiniowanie projektu pod kątem kryteriów oceny, przygotowanie wniosku o dofinansowanie w sposób maksymalizujący szanse na uzyskanie najwyższej liczby punktów oraz wsparcie na etapie oceny eksperckiej i negocjacji z instytucją udzielającą pomocy.

 

Cel usługi:

 • Refundacja części kosztów działalności rozwojowej ze środków publicznych

 • Rozszerzenie zakresu specjalistycznych badań i testów przed wdrożeniem

 • Możliwość przeprowadzenia większej liczby projektów B+R przez przedsiębiorstwo

 • Zwiększenie wartości podmiotu dla (potencjalnego) inwestora

 • Budowa reputacji innowatora

 • Nawiązanie współpracy z innymi firmami lub jednostkami naukowymi.

 

Jak możemy pomóc?

Nasze usługi świadczone są przez doświadczonych specjalistów w zakresie pozyskiwania dotacji dla działalność B+R. W pierwszej kolejności, istotne jest dla nas zidentyfikowanie szans na skorzystanie z dofinansowania i wysokości potencjalnego wsparcia.
Na podstawie opracowanego kwestionariusza dokonana zostanie analiza projektu pod kątem kryteriów oceny, katalogu kosztów kwalifikowanych i warunków szczególnych dla danego konkursu. 
Po podjęciu wspólnie ze spółką decyzji o przejściu do kolejnego etapu, przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie wraz z budżetem i wymaganymi załącznikami. 
Usługa PGWI obejmuje również wsparcie na etapie oceny merytorycznej - kontakt z instytucją udzielającą wsparcia oraz dalej - przy podpisaniu umowy o dofinansowanie. W ramach prac, możliwe jest również przygotowanie do prawidłowego rozliczenia i raportowania uzyskanego dofinansowania.

 

Co analizujemy?

Przedmiotem analizy jest przede wszystkim innowacyjność rozwiązania stanowiącego przedmiot projektu oraz zakres prac planowanych do realizacji w celu jego opracowania.
Ponadto, ocenie poddane zostanie przygotowanie podmiotu do projektu: dotychczasowe doświadczenie spółki i personelu oraz posiadane lub planowane do nabycia zasoby techniczne.
Ostatnim elementem jest spójność określonych w planie finansowym kosztów z wynikami projektu.

 

Dla kogo?

 • MŚP

 • Start-upy i spółki spin-off

 • Duże przedsiębiorstwa

 • Przedsiębiorstwa usługowe

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne

 • Spółki celowe rozwijające technologie na potrzeby grupy.

 

Korzyści z zakupu usługi

 • Maksymalne szanse na pozyskanie dotacji

 • Minimalizacja zaangażowania po stronie Spółki

 • Opracowanie optymalnej struktury kosztów projektu

 • Ograniczenie zobowiązań po uzyskaniu dofinansowania.

 

Zakres prac

Zakres prac każdorazowo może zostać ograniczony / dostosowany wg indywidualnych potrzeb klienta, a standardowo obejmuje:

 • Analizę możliwości skorzystania z dotacji na B+R, dokonywaną na podstawie uzupełnionego. kwestionariusza projektowego

 • Wstępne oszacowanie wysokości grantu

 • Szczegółową analizę spełniania kryteriów oceny, zgodnie z dokumentacją projektową wraz z rekomendacjami zmian

 • Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z budżetem projektu i załącznikami

 • Przygotowanie spółki do oceny merytorycznej przez instytucję udzielającą wsparcia

 • Wsparcie przy podpisaniu umowy o dofinansowanie

 • Przygotowanie do prawidłowego rozliczenia i raportowania dotacji.

 

Dlaczego PGWI?

 • Najlepszy zespół specjalistów specjalizujących się w dotacjach B+R od wielu lat

 • Dopasowanie zakresu wsparcia do rzeczywistych potrzeb Spółki

 • Gwarancja opłacalności - wynagrodzenie uzależnione od sukcesu projektu

 • Doświadczenie przy dofinansowaniach B+R dla małych i dużych podmiotów, w wielu branżach.

 

KLIENCI

Przedsiębiorstwa

Instytucje naukowe

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Usługi

AKREDYTACJA ARP S. A.

WYCENY

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

DORADZTWO BIZNESOWE

ULGI PODATKOWE

DOTACJE UE

PAKIET SZKOLEŃ

       Zarezerwuj spotkanie

MASZ PYTANIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl