+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

       Zarezerwuj spotkanie

PAKIET SZKOLEŃ

DOTACJE UE

ULGI PODATKOWE

DORADZTWO BIZNESOWE

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

WYCENY

AKREDYTACJA ARP S. A.

Usługi

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

 • Najlepszy zespół specjalistów specjalizujących się w dotacjach B+R od wielu lat

 • Dopasowanie zakresu wsparcia do rzeczywistych potrzeb Spółki

 • Gwarancja opłacalności - wynagrodzenie uzależnione od sukcesu projektu

 • Doświadczenie przy dofinansowaniach B+R dla małych i dużych podmiotów, w wielu branżach.

 

Dlaczego PGWI?

Zakres prac każdorazowo może zostać ograniczony / dostosowany wg indywidualnych potrzeb klienta, a standardowo obejmuje:

 • Analizę możliwości skorzystania z dotacji na B+R, dokonywaną na podstawie uzupełnionego. kwestionariusza projektowego

 • Wstępne oszacowanie wysokości grantu

 • Szczegółową analizę spełniania kryteriów oceny, zgodnie z dokumentacją projektową wraz z rekomendacjami zmian

 • Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z budżetem projektu i załącznikami

 • Przygotowanie spółki do oceny merytorycznej przez instytucję udzielającą wsparcia

 • Wsparcie przy podpisaniu umowy o dofinansowanie

 • Przygotowanie do prawidłowego rozliczenia i raportowania dotacji.

 

Zakres prac

 • Maksymalne szanse na pozyskanie dotacji

 • Minimalizacja zaangażowania po stronie Spółki

 • Opracowanie optymalnej struktury kosztów projektu

 • Ograniczenie zobowiązań po uzyskaniu dofinansowania.

 

Korzyści z zakupu usługi

 • MŚP

 • Start-upy i spółki spin-off

 • Duże przedsiębiorstwa

 • Przedsiębiorstwa usługowe

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne

 • Spółki celowe rozwijające technologie na potrzeby grupy.

 

Dla kogo?

Przedmiotem analizy jest przede wszystkim innowacyjność rozwiązania stanowiącego przedmiot projektu oraz zakres prac planowanych do realizacji w celu jego opracowania.
Ponadto, ocenie poddane zostanie przygotowanie podmiotu do projektu: dotychczasowe doświadczenie spółki i personelu oraz posiadane lub planowane do nabycia zasoby techniczne.
Ostatnim elementem jest spójność określonych w planie finansowym kosztów z wynikami projektu.

 

Co analizujemy?

Nasze usługi świadczone są przez doświadczonych specjalistów w zakresie pozyskiwania dotacji dla działalność B+R. W pierwszej kolejności, istotne jest dla nas zidentyfikowanie szans na skorzystanie z dofinansowania i wysokości potencjalnego wsparcia.
Na podstawie opracowanego kwestionariusza dokonana zostanie analiza projektu pod kątem kryteriów oceny, katalogu kosztów kwalifikowanych i warunków szczególnych dla danego konkursu. 
Po podjęciu wspólnie ze spółką decyzji o przejściu do kolejnego etapu, przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie wraz z budżetem i wymaganymi załącznikami. 
Usługa PGWI obejmuje również wsparcie na etapie oceny merytorycznej - kontakt z instytucją udzielającą wsparcia oraz dalej - przy podpisaniu umowy o dofinansowanie. W ramach prac, możliwe jest również przygotowanie do prawidłowego rozliczenia i raportowania uzyskanego dofinansowania.

 

Jak możemy pomóc?

 • Refundacja części kosztów działalności rozwojowej ze środków publicznych

 • Rozszerzenie zakresu specjalistycznych badań i testów przed wdrożeniem

 • Możliwość przeprowadzenia większej liczby projektów B+R przez przedsiębiorstwo

 • Zwiększenie wartości podmiotu dla (potencjalnego) inwestora

 • Budowa reputacji innowatora

 • Nawiązanie współpracy z innymi firmami lub jednostkami naukowymi.

 

Cel usługi:

Przedsiębiorstwa rozwijające nowe lub ulepszające istniejące już produkty, usługi lub technologie mogą korzystać z szerokiej oferty wsparcia w formie dotacji. Granty na działalność badawczo-rozwojową, a także na inwestycje związane z wdrożeniem jej wyników, mają umożliwić firmom zdobywanie przewag konkurencyjnych dzięki wdrażaniu opracowanych przez siebie, innowacyjnych rozwiązań w działalności gospodarczej. 
Dofinansowania na ten cel kojarzone są przede wszystkim z funduszami europejskimi, gdzie B+R stanowi jeden z kluczowych obszarów interwencji.
Dotacje dostępne są dla wszystkich branż i typów przedsiębiorstw, kluczowy jest sam fakt prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, którą interpretować należy w szeroki sposób jako rozwijanie produktów i usług.
Granty pozwalają na refundację nawet 80% kosztów tego typu projektów. Poziom wsparcia zależy od charakteru prac w projekcie i rodzaju przedsiębiorstwa. 
Głównym problemem, który adresuje wsparcie PGWI jest rozpoznanie dostępnych źródeł wsparcia, zdefiniowanie projektu pod kątem kryteriów oceny, przygotowanie wniosku o dofinansowanie w sposób maksymalizujący szanse na uzyskanie najwyższej liczby punktów oraz wsparcie na etapie oceny eksperckiej i negocjacji z instytucją udzielającą pomocy.

 

Dlaczego problem jest ważny?

Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie Spółki.
Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych informacji o projekcie.
Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy.

 

Jak pracujemy?

Dotacje na opracowanie nowych produktów i usług (B+R) i inwestycje związane z ich wdrożeniem

Dotacje unijne na innowacje

Pomagamy pozyskać dofinansowanie oraz granty z Funduszy Europejskich

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.