Dowiedz się więcej
Umów się na rozmowę

Pomagamy organizacjom w budowie przewagi dzięki innowacyjności.

Jesteśmy liderem w zakresie wyceny technologii w Polsce.

Jesteśmy liderem w zakresie wyceny technologii w Polsce i bierzemy odpowiedzialność za pomaganie organizacjom w budowie przewagi dzięki innowacyjności.

Posiadamy akredytację Agencji Rozwoju Przemysłu w zakresie wyceny technologii.


W gronie naszych klientów są największe spółki skarbu państwa, korporacje i banki, min. PKN Orlen, Autodesk, BZ WBK (obecnie Santander), ALPLA, GK Węglokoks oraz prężnie rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa jak Alfavox, Dailyfruits, APR System.


Od lat pracujemy z jednostkami naukowymi, realizując szereg programów grantowych, m.in. dla Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej.


Mamy bogate doświadczenie przy realizacji programów i konkursów organizowanych przez NCBiR, MNSiW, NCN, ARP takich jak m.in. TANGO, Inkubator Innowacyjności, Szybka Ścieżka czy Sieć Otwartych Innowacji.


Naszą zdobytą na przestrzeni lat wiedzą, dzielimy się w trakcie organizowanych przez nas szkoleń, które uruchamiamy również w formule online!

Akredytowany doradca

Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

w zakresie wyceny technologii

O PGWI

Doświadczenie we współpracy z korporacjami, bankami i największymi spółkami skarbu państwa oraz MŚP

Bogata współpraca z wieloma instytutami naukowymi

i uczelniami wyższymi

Dziesiątki analiz biznesowych, w tym przeprowadzenie wyceny ponad kilkudziesięciu technologii

Realizacja programów i konkursów organizowanych przez

NCBR, ARP, MNSiW, NCN

Doświadczenie w konkursach i programach takich jak: Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka, TANGO

Kompleksowe i rzetelne analizy - wiedza ekspercka z wielu branż

Doświadczona kadra trenerska oraz kilkuset przeszkolonych

i zadowolonych kursantów

Gwarancja jakości.

Wielu z naszych klientów aplikowało o granty i je dostało!

Dlaczego warto z nami współpracować?

LIDER

w zakresie wyceny technologii w Polsce

Przygotowaliśmy 5 zakresów wyceny WNIP

Zapoznaj się z zakresami od A do E

Zobacz zakresy wycen

WYCENY

Dlaczego problem jest ważny?

Proces wyceny służy do poznania wartości przedmiotu wyceny. Przedmiotem wyceny zazwyczaj są wartości niematerialne i prawne (WNIP, m.in. technologie, know-how, znaki towarowe, licencje, autorskie prawa majątkowe, nabyta wartość firmy) lub inne składniki przedsiębiorstwa (m.in. środki trwałe, zapasy, należności, inwestycje, zobowiązania) czy przedsiębiorstwo jako całość.

Dowiedz się więcej

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy akredytowanym doradcą Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w projekcie "Sieć Otwartych Innowacji" w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Akredytacja daje gwarancję jakości wszystkim naszym klientom.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z największymi spółkami skarbu państwa, korporacjami, firmami z sektora MŚP oraz instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi jesteśmy w stanie wycenić zarówno każdy składnik majątku firmy jaki do wyceny jest niezbędny jak i każdą innowacyjną technologię czy inną WNIP jaka powstaje w ramach instytucji naukowej lub prywatnej inicjatywy. W naszych wycenach stosujemy narzędzia i techniki wyznaczania wartości praktycznie każdego aktywa opracowane przez Aswatha Damodarana – najlepszego specjalisty w zakresie wycen na świecie.

Dowiedz się więcej

Usługi z zakresu wycen

Wyceny wartości niematerialnych i prawnych

Wyceny przedsiębiorstw

Wyceny start-upów

Dowiedz się więcej

Wyceniamy technologie, znaki towarowe, licencje i wiele innych. Wyceniamy również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka

Wyceniamy całe przedsiębiorstwa, jego zorganizowane części oraz poszczególne aktywa przedsiębiorstwa, wierzytelności i zaangażowany kapitał

Wyceniamy startupy na wszystkich etapach rozwoju - od fazy seed po giełdę

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

AKREDYTACJA ARP S.A.

Zobacz zakresy

Wyceny znaków towarowych

Wyceniamy wszystkie znaki towarowe - zarówno te z potencjałem międzynarodowym, krajowym jak i lokalnym

Masz pytania dotyczące wyceny?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Dlaczego problem jest ważny?

Doradztwo technologiczne obejmuje bardzo szeroki zakres usług względem technologii ze wszystkich branż, nie tylko IT. Technologie to nic innego niż wartości niematerialne i prawne (WNiP).

Technologie zazwyczaj są albo innowacją procesową, czyli potencjalnie mogą ułatwić/ obniżyć koszty jakiegoś procesu wewnętrznego lub/ i zewnętrznego przedsiębiorstwa czy też instytucji naukowej albo innowacją produktową, czyli są po prostu nowym i nieznanym w firmie/ kraju/ na świecie produktem lub wariantem produktu.

Z racji na szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań nowych technologii tak ważne jest aby od początku cyklu życia WNIP opiekował się nimi doświadczony doradca. Dzięki wiedzy doradcy dużo prościej, szybciej i taniej będzie można przeprowadzić procesy związane z technologiami, które i tak firma, instytucja naukowa lub inwestor muszą zazwyczaj wykonać aby z takiej WNIP np. korzystać lub ją sprzedać czy też licencjonować.

Dowiedz się więcej

Jak możemy pomóc?

Z nowymi technologiami pracujemy od lat. Analizowaliśmy je zarówno dla największych spółek skarbu państwa jak i tych z sektora MŚP czy naukowego. Do każdej technologii oraz organizacji podchodzimy indywidualnie. Zawsze dostrzeżemy wszystkie niuanse dotyczące WNIP oraz firmy i jej otoczenia. Nasze analizy realizujemy szybko, z zachowaniem odpowiedniej staranności.

Dowiedz się więcej

Usługi z zakresu doradztwa technologicznego

Analiza opłacalności
wdrożenia technologii

Ocena innowacyjności technologii

Dowiedz się więcej

Badamy czy technologia ma szansę generować zyski na odpowiednio wysokim poziomie, żeby zadowolić inwestorów

Badamy czy funkcjonują na rynku już podobne rozwiązania, analizujemy czy technologia jest innowacyjna i na czym innowacyjność ta polega oraz jakie przewagi konkurencyjne posiada/ będzie posiadała WNIP

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Strategia komercjalizacji technologii

Tworzymy optymalną strategię komercjalizacyjną. Usługa również dostępna w wariancie kompleksowym obejmującym wycenę technologii

Analiza otoczenia
rynkowego i konkurencji

Analizujemy otoczenie rynkowe
i konkurencję w kontekście dostępnych technologii. Usługa dostępna również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, TANGO, Szybka Ścieżka

Audyt Innowacyjności przedsiębiorstwa

Analizujemy potencjał technologii oraz jej potencjalny wpływ na przedsiębiorstwo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Due diligence
technologiczne

Oceniamy technologię w zakresie trendów, potencjału wdrożeniowego oraz szans i ryzyk związanych z rozwojemi komercjalizacją WNIP

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Masz pytania dotyczące

doradztwa technologicznego?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

DORADZTWO BIZNESOWE

Dlaczego problem jest ważny?

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym organizacji, niezbędna jest aktualna wiedza o obecnych i nadchodzących zmianach. Zmiany na rynku (polityczne i legislacyjne, ekonomiczne, zachowania konsumentów i dostawców, trendy technologiczne) wymuszają na organizacji zmiany wewnętrzne i dopasowanie do obecnych potrzeb, żeby zwiększyć zyski lub utrzymać je na obecnym poziomie. W związku z tym, wiedza o tym co się wydarzy za kilka lub kilkanaście lat wyznaczy ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa. Do zdobycia tej wiedzy i wyznaczenia takiej ścieżki potrzebne są dokładne analizy sytuacji obecnej na rynku i w organizacji oraz prognoza tego co się wydarzy w przyszłości i jak organizacja powinna dopasować się do tych zmian.

Dowiedz się więcej

Jak możemy pomóc?

Dzięki zgromadzonym na przestrzeni lat wiedzy i doświadczeniu, pomagamy organizacjom zdobyć lub przekuć już posiadaną wiedzę o rynku i organizacji samej w sobie w jasną ścieżkę rozwoju firmy, która pomoże przedsiębiorstwu przygotować się na obecne i nadchodzące zmiany. Doradzamy zarówno firmom produkcyjnym i usługowym, dużym i MŚP.

Dowiedz się więcej

Usługi z zakresu doradztwa biznesowego

Analiza produktowa organizacji

Due diligence

Biznesplan dla przedsiębiorstw i start-upów

Dowiedz się więcej

Analizujemy otoczenie rynkowe

i konkurencję w kontekście dostępnych technologii. Usługa dostępna również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, TANGO, Szybka Ścieżka

Optymalizujemy struktury

i regulacje wewnętrzne u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji, żeby proces ten był jak najefektywniejszy

Badamy czy funkcjonują na rynku już podobne rozwiązania, analizujemy czy technologia jest innowacyjna i na czym innowacyjność ta polega oraz jakie przewagi konkurencyjne posiada/ będzie posiadała WNIP

Kompleksowa analiza strategiczna organizacji

Tworzymy optymalną strategię komercjalizacyjną. Usługa również dostępna w wariancie kompleksowym obejmującym wycenę technologii

Strategia internacjonalizacji organizacji

Oceniamy technologię w zakresie trendów, potencjału wdrożeniowego oraz szans i ryzyk związanych z rozwojem

i komercjalizacją WNIP

Analiza otoczenia rynkowego i konkurencyjnego organizacji

Analizujemy potencjał technologii oraz jej potencjalny wpływ na przedsiębiorstwo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA

Masz pytania dotyczące

doradztwa biznesowego?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

SZKOLENIA

Dlaczego problem jest ważny?

Szkolenie to inwestycja w przyszłość - zarówno pracownika, ale i firmy. Jest to inwestycja w jasno określony rezultaty biznesowe. Podczas szkoleń pracownicy zyskują praktyczne umiejętności oraz podstawy teoretyczne umożliwiające wejście na wyższy poziom. Firma posiadająca dobrze wyszkolonych pracowników będzie wyróżniać się na rynku - co zachęci potencjalnych klientów czy inwestorów do współpracy.

Dowiedz się więcej

Jak możemy pomóc?

Nasze szkolenia obejmują przede wszystkim zakres, na którym najbardziej się znamy - czyli szeroko pojęte doradztwo i zarządzanie. Nasze szkolenia prowadzą uznani eksperci z praktycznym, aktualnym i wieloletnim doświadczeniem. Pracujemy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami, inwestorami, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami, aby dostarczyć kursantom najbardziej praktyczną i przydatną wiedzę.

Dowiedz się więcej

Szkolenia PGWI

Finanse, prawo i podatki

Branżowe

Dowiedz się więcej

Uczymy jak przeprowadzać analizy, zarówno finansowe jak

i niefinansowe (np. otoczenie rynkowe) oraz omawiamy kwestie prawno-podatkowe, dotyczące m.in. technologii oraz badań

i rozwoju

Skupiamy się na aspektach controllingowych, księgowych, HR

i kadrowych, administracyjnych oraz cyberbezpieczeństwa

Wyceny

Szkolimy z wyceny wartości niematerialnych i technologii,

z wyceny wartości aktywów niepublicznych dla funduszy inwestycyjnych oraz z wyceny przedsiębiorstwa i start-upów

Strategia i rozwój organizacji

Nasze szkolenia obejmują tematykę badań i rozwoju (w tym komercjalizację technologii), zarządzania projektami (m.in. podejścia Lean) oraz strategii (m.in. balanced scorecard)

Biznesowe

W tym obszarze skupiamy się na kompetencjach menedżerskich, rozwoju osobistym oraz niezbędnych umiejętnościach przy sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Masz pytania dotyczące szkoleń?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Masz pytania już na tym etapie?

Zapisz się na rozmowę już dziś!

Umów się na rozmowę

KONTAKT

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1

00-124 Warszawa

NIP 522 30 29 463

kontakt@pgwi.pl

+48 503 177 561

Adres:

Chcesz się z nami skontaktować?

POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA I BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z INNOWACJAMI

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Regulamin
Polityka prywatności