Polska Grupa Wspierania Innowacyjności

Akredytowany doradca Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie wyceny technologii

KIM JESTEŚMY

Jesteśmy liderem w zakresie wyceny technologii w Polsce i bierzemy odpowiedzialność za pomaganie organizacjom w budowie przewagi dzięki innowacyjności.

 • Posiadamy akredytację Agencji Rozwoju Przemysłu w zakresie wyceny technologii.
 • W gronie naszych klientów są największe spółki skarbu państwa, korporacje i banki, min. PKN Orlen, Autodesk, BZ WBK (obecnie Santander), ALPLA, GK Węglokoks oraz prężnie rozwijające się małe i średnie przedsiębiorstwa jak Alfavox, Dailyfruits, APR System.
 • Od lat pracujemy z jednostkami naukowymi, realizując szereg programów grantowych, m.in. dla Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej.
 • Mamy bogate doświadczenie przy realizacji programów i konkursów organizowanych przez NCBiR, MNSiW, NCN, ARP takich jak m.in. TANGO, Inkubator Innowacyjności, Szybka Ścieżka czy Sieć Otwartych Innowacji.
 • Naszą zdobytą na przestrzeni lat wiedzą, dzielimy się w trakcie organizowanych przez nas szkoleń, które uruchamiamy również w formule online!

USŁUGI WYCENY

Proces wyceny służy do poznania wartości przedmiotu wyceny. Przedmiotem wyceny zazwyczaj są wartości niematerialne i prawne (WNIP, m.in. technologie, know-how, znaki towarowe, licencje, autorskie prawa majątkowe, nabyta wartość firmy) zwane często po prostu technologiami lub inne składniki przedsiębiorstwa (m.in. środki trwałe, zapasy, należności, inwestycje, zobowiązania) czy przedsiębiorstwo jako całość.

Dzięki wiedzy co do wartości przedmiotu wyceny:

Dlaczego problem jest ważny

 • Otrzymuje się niezbędną wiedzę do podjęcia kluczowych decyzji w sprawie dalszych losów przedmiotu wyceny – dzięki wycenie można zdecydować się na sprzedaż przedmiotu wyceny lub też dalszą w niego inwestycję. W razie podjęcia decyzji o upłynnieniu posiada się również potencjalną cenę za jaką można by zgodzić się na przeprowadzenie takiej transakcji.
 • Zyskuje się kluczową przewagę przetargową w negocjacjach – np. w przypadku kiedy druga strona takiej wyceny nie posiada.
 • Można być aktywną stroną w czasie negocjacji – dysponując swoją własną wyceną nie jesteśmy uzależnieni od wyceny naszego potencjalnego partnera biznesowego i mamy faktyczne pole do pertraktacji.
 • Zabezpiecza się przed ewentualnymi skutkami sporów na tle wartości przedmiotu wyceny.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy akredytowanym doradcą Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w projekcie "Sieć Otwartych Innowacji" w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Akredytacja daje gwarancję jakości wszystkim naszym klientom.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z największymi spółkami skarbu państwa, korporacjami, firmami z sektora MŚP oraz instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi jesteśmy w stanie wycenić zarówno każdy składnik majątku firmy jaki do wyceny jest niezbędny jak i każdą innowacyjną technologię czy inną WNIP jaka w ramach instytucji naukowej lub prywatnej inicjatywy zostanie stworzona. W naszych wycenach stosujemy narzędzia i techniki wyznaczania wartości praktycznie każdego aktywa opracowane przez Aswatha Damodarana – najlepszego specjalisty w zakresie wycen na świecie.

Nasze usługi - wyceny

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wycena przedsiębiorstwa

Wycena start-upów

Wyceny

Kliknij w przycisk aby dowiedzieć się więcej o naszych
usługach wycen i umów się na rozmowę

Wyceniamy technologie, znaki towarowe, licencje i wiele innych. Wyceniamy również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, TANGO,
Szybka Ścieżka

Wyceniamy całe przedsiębiorstwa, jego zorganizowane części oraz poszczególne aktywa przedsiębiorstwa, wierzytelności i zaangażowany kapitał

Wyceniamy startupy na wszystkich etapach rozwoju - od fazy seed po giełdę

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Dlaczego problem jest ważny?

Doradztwo technologiczne obejmuje bardzo szeroki zakres usług względem technologii ze wszystkich branż, nie tylko IT! Technologie to nic innego niż wartości niematerialne i prawne (WNIP).

Technologie zazwyczaj są albo innowacją procesową, czyli potencjalnie mogą ułatwić/ obniżyć koszty jakiegoś procesu wewnętrznego lub/ i zewnętrznego organizacji albo innowacją produktową, czyli są po prostu nowym i nieznanym w firmie/ kraju/ na świecie produktem lub wariantem produktu. Z racji na szeroki wachlarz potencjalnych zastosowań nowych technologii tak ważne jest aby od początku cyklu życia WNIP opiekował się nimi doświadczony doradca. Dzięki wiedzy doradcy dużo prościej, szybciej i taniej będzie można przeprowadzić procesy związane z technologiami, które i tak firma, instytucja naukowa lub inwestor muszą zazwyczaj wykonać aby z takiej WNIP np. korzystać lub ją sprzedać czy też licencjonować.

Do takich niezbędnych procesów można m.in. zaliczyć:
 • Due diligence technologiczne, polegające na identyfikacji mocnych oraz słabych stron aktualnie wykorzystywanej technologii oraz wskazaniu szans i zagrożeń związanych z wdrożeniem innowacji,
 • Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa, wskazujący obszary działalności firmy, w których wdrożenie innowacji potencjalnie przyniesie korzyści,
 • Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii,
 • Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych w firmie pod kątem wdrożenia innowacji,
 • Ocena innowacyjności technologii,
 • Strategia komercjalizacji technologii.

Jak możemy pomóc?

Z nowymi technologiami pracujemy od lat. Analizowaliśmy je zarówno dla największych spółek skarbu państwa jak i tych z sektora MŚP czy naukowego. Do każdej technologii oraz organizacji podchodzimy indywidualnie. Zawsze dostrzeżemy wszystkie niuanse dotyczące WNIP oraz firmy i jej otoczenia. Nasze analizy realizujemy szybko, z zachowaniem odpowiedniej staranności.

Nasze usługi - doradztwo technologiczne

Strategia komercjalizacji technologii

Due diligence
technologiczne

Audyt Innowacyjności przedsiębiorstwa

Doradztwo technologiczne

Kliknij w przycisk aby dowiedzieć się więcej o naszym
doradztwie technologicznym i umów się na rozmowę

Tworzymy optymalną strategię komercjalizacyjną. Usługa również dostępna w wariancie kompleksowym obejmującym wycenę technologii

Oceniamy technologię w zakresie trendów, potencjału wdrożeniowego oraz szans i ryzyk związanych z rozwojem i komercjalizacją WNIP

Analizujemy potencjał technologii oraz jej potencjalny wpływ na przedsiębiorstwo

Analiza otoczenia rynkowego
i konkurencji

Analizujemy otoczenie rynkowe i konkurencję w kontekście dostępnych technologii. Usługa dostępna również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, TANGO, Szybka Ścieżka

Optymalizacja struktury
i regulacji wewnętrznych

Optymalizujemy struktury i regulacje wewnętrzne u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji, żeby proces ten był jak najefektywniejszy

Ocena innowacyjności technologii

Badamy czy funkcjonują na rynku już podobne rozwiązania, analizujemy czy technologia jest innowacyjna i na czym innowacyjność ta polega oraz jakie przewagi konkurencyjne posiada/ będzie posiadała WNIP

DORADZTWO BIZNESOWE

Dlaczego problem jest ważny?

Dzisiejszy świat jest miejscem bardzo dynamicznym. Praktycznie co kilka lat zmienia się otoczenie rynkowe firmy, czy to w formie nowych technologii, nowych konkurentów i produktów/ usług czy też nowych możliwości względem dostawców czy klientów. Właśnie dlatego aktualna wiedza zarówno o obecnym rynku (konkurencji i ich produktach lub usługach, klientach, dostawcach, technologiach), czy wiedza o tym jak ten rynek będzie wyglądał za kilka lat, a przede wszystkim pomysł Przedsiębiorcy jak sobie najlepiej poradzić z możliwościami lub zagrożeniami przed nim postawionymi są tak istotne. Taki pomysł najlepiej przekuć w strategię, która zawsze będzie pod ręką, żeby wszyscy pracownicy wiedzieli co dalej. Taką strategię, można stworzyć na okres krótszy (kilka lat) lub dłuższy (ponad 10 lat), ale najważniejsze jest aby w przypadku niespodziewanych zdarzeń lub w przypadku końca okresu na jaki nasza strategia była zaplanowana, aktualizować nasz pomysł na biznes i tworzyć strategię na lata następne.

Kiedy warto skorzystać z naszego doradztwa biznesowego?
 • Gdy masz pomysł na biznes, ale nie wiesz jak go przekuć w konkretne kroki,
 • Gdy nie masz pomysłu na biznes, ale wiesz, że drzemie w nim potencjał i potrzebujesz profesjonalistów, którzy powiedzą Ci co powinieneś zrobić, żeby potencjał ten wydobyć,
 • Gdy nie masz pomysłu na biznes i wydaje Ci się, że w przeciągu najbliższych lat Twój rynek przestanie istnieć i potrzebujesz rozeznania na innych rynkach,
 • Gdy chcesz przeprowadzić ekspansję zagraniczną, ale nie chcesz popełniać błędów, które można uniknąć jeżeli posiada się odpowiednią wiedzę,
 • Gdy potrzebujesz aktualnej wiedzy odnośnie rynku i konkurentów oraz informacji, w którą stronę zmierza zarówno rynek jak i konkurenci,
 • Gdy potrzebujesz informacji odnośnie swoich produktów – jak się sprzedają w porównaniu do konkurencji, czy drzemie w nich potencjał, w która stronę powinieneś je rozwinąć,
 • Gdy chcesz zainwestować w jakiś projekt lub poszukujesz inwestora i potrzebujesz profesjonalnego biznesplanu,
 • Gdy potrzebujesz szczegółowych informacji na potrzeby due diligence.

Jak możemy pomóc?

Nasze przez lata zbierane doświadczenia, przekuwamy w optymalne strategie biznesowe - zarówno dla firm produkcyjnych jak i usługowych oraz innych typów organizacji. Pomożemy w opracowaniu najlepszej możliwej strategii - zarówno ogólnej odnośnie całej firmy, jak i dotyczącej konkretnych sytuacji i produktów.

Nasze usługi - doradztwo biznesowe

Kompleksowa analiza strategiczna organizacji

Strategia internacjonalizacji organizacji

Analiza otoczenia rynkowego i konkurencyjnego organizacji

Doradztwo biznesowe

Kliknij w przycisk aby dowiedzieć się więcej
o naszym doradztwie biznesowym i umów się na rozmowę

Tworzymy optymalną i mierzalną strategię organizacji korzystając z narzędzi balanced scorecard. Nasze strategie zawierają niezbędne mierniki do pomiaru postępu w realizacji założeń

Określamy najlepszą możliwą strategię internacjonalizacji. Pomagamy uniknąć wszystkich błędów, które są możliwe do uniknięcia

Dostarczamy klientom niezbędnej wiedzy odnośnie rynków na których działają, rynków którymi się interesują oraz ich konkurencji, żeby mogli zdobyć niekwestionowaną przewagę rynkową

Analiza produktowa organizacji

Dostarczamy klientom wiedzy odnośnie stadiów rozwoju produktów w ich organizacji oraz rekomendujemy kierunki w jakich powinni się rozwinąć, aby nadążyć za coraz krótszymi cyklami życia technologii i produktu

Due diligence

Nasza usługa zapewni potencjalnym inwestorom pełny wgląd w przedsiębiorstwo, co może wpłynąć na ich decyzje odnośnie kupna przedsięwzięcia

Tworzenie biznesplanu dla przedsiębiorstw i start-upów

Dostarczymy klientowi zwięzły i wiarygodny biznesplan, który uporządkuje i dostarczy informacji, pomoże w otrzymaniu kredytu lub dotacji oraz ułatwi zarządzanie przedsięwzięciem

SZKOLENIA

Dlaczego problem jest ważny?

Szkolenie to inwestycja w przyszłość - zarówno pracownika, ale i firmy. Jest to inwestycja w jasno określony rezultaty biznesowe. Podczas szkoleń pracownicy zyskują praktyczne umiejętności oraz podstawy teoretyczne umożliwiające wejście na wyższy poziom. Firma posiadająca dobrze wyszkolonych pracowników będzie wyróżniać się na rynku - co zachęci potencjalnych klientów czy inwestorów do współpracy.

Jak możemy pomóc?

Nasze szkolenia obejmują przede wszystkim zakres, na którym najbardziej się znamy - czyli szeroko pojęte doradztwo i zarządzanie. Nasze szkolenia prowadzą uznani eksperci z praktycznym, aktualnym i wieloletnim doświadczeniem. Pracujemy z instytucjami finansowymi, przedsiębiorstwami, inwestorami, instytucjami państwowymi i innymi organizacjami, aby dostarczyć kursantom najbardziej praktyczną i przydatną wiedzę.

Nasze szkolenia

Wyceny

Strategia i rozwój
organizacji

Biznesowe miękkie

Szkolenia

Kliknij w przycisk aby dowiedzieć się więcej
o naszych szkoleniach i umów się na rozmowę

Szkolimy z wyceny wartości niematerialnych i technologii, z wyceny wartości aktywów niepublicznych dla funduszy inwestycyjnych oraz z wyceny przedsiębiorstwa i start-upów

Nasze szkolenia obejmują tematykę badań i rozwoju (w tym komercjalizację technologii), zarządzania projektami (m.in. podejścia Lean) oraz strategii (m.in. balanced scorecard)

W tym obszarze skupiamy się na kompetencjach menedżerskich, rozwoju osobistym oraz niezbędnych umiejętnościach przy sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta

Finansowe, prawne
i podatkowe

Uczymy jak przeprowadzać analizy, zarówno finansowe jak i niefinansowe (np. otoczenie rynkowe) oraz omawiamy kwestie prawno-podatkowe, dotyczące m.in. technologii oraz badań i rozwoju

Branżowe

Skupiamy się na branżach finansowych, controllingowych, podatkowych, księgowych, HR i kadrowych oraz prawnych

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Doświadczenie we współpracy z korporacjami, bankami i największymi spółkami skarbu państwa oraz MŚP

Bogata współpraca z wieloma instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi

Dziesiątki analiz biznesowych, w tym przeprowadzenie wyceny ponad kilkudziesięciu technologii

Realizacja programów i konkursów organizowanych przez NCBR, ARP, MNSiW, NCN

Doświadczenie w konkursach i programach takich jak: Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka, TANGO

Kompleksowe i rzetelne analizy - wiedza ekspercka z wielu branż

Doświadczona kadra trenerska oraz kilkuset przeszkolonych i zadowolonych kursantów

Gwarancja jakości - wielu z naszych klientów aplikowało o granty i je dostało!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ - ZAPISZ SIĘ NA ROZMOWĘ

Dowiedz się więcej o naszych usługach poprzez kliknięcie w jeden z poniższych przycisków

Kliknij w przycisk aby dowiedzieć się więcej o interesującej Cię tematyce

Wyceny
Doradztwo technologiczne
Doradztwo biznesowe
Szkolenia

Masz pytania już na tym etapie? Kliknij w przycisk poniżej i zapisz się na rozmowę już dziś!

Zapisz się na rozmowę

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

KONTAKT

email:

Chcesz się z nami skontaktować?

Nr telefonu:

kontakt@pgwi.pl

+48 503 177 561

Dane do faktury

Nazwa podmiotu:

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Adres:

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1

00-124 Warszawa

NIP:

522-30-29-463

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Regulamin
Polityka prywatności