ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

WYPEŁNIJ FORMULARZ DOTYCZĄCY

ULGI B+R

Formularz informacyjny

ZOBACZ INNE USŁUGI Z KATEGORII ULGI PODATKOWE:

PAKIET SZKOLEŃ

DOTACJE UE

ULGI PODATKOWE

DORADZTWO BIZNESOWE

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

WYCENY

AKREDYTACJA ARP S. A.

Usługi

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

ZAREZERWUJ SPOTKANIE LUB ZADZWOŃ

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

W przypadku takiej zasadności, każdy z wyżej wymienionych zakresów może zostać rozbudowany o przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową. Dodatkowe wynagrodzenie w tym zakresie wyniesie 5.000 PLN netto, z wyjątkiem zakresu D, obejmującego potencjalne złożenie wniosku.
 

Dodatkowa interpretacja podatkowa

Proponujemy, aby nasze wsparcie dzieliło się na 2 etapy:
Etap wstępny oraz Etap docelowego wdrożenia.

 1. Zorganizowanie telekonferencji (wraz z kadrą merytoryczną oraz finansową) obejmującej:

 • przeprowadzenie krótkiego szkolenia w zakresie mechanizmu działania ulgi B+R i identyfikacji działalności B+R w Spółce,

 • omówienie działalności Spółki, w kontekście ustawowej definicji prac B+R i warunków formalnych korzystania z ulgi;

 1. Dalsze prace w zakresie zgromadzenia i analizy dokumentacji, na potrzeby oceny potencjału wykorzystania ulgi;

 2. Podsumowanie wyników prac analizy wstępnej (w ramach memorandum lub podsumowania mailowego):

 • lista obszarów działalności wstępnie kwalifikujących się do ulgi B+R,

 • wstępne oszacowanie korzyści podatkowej w podziale na lata,

 • rekomendacja dotycząca dalszych prac.
   

Prace w ramach etapu wstępnego obejmować będą:

Etap wstępny

Przygotowaliśmy 4 alternatywne zakresy wsparcia w ramach etapu docelowego wdrożenia. Poniższe warunki zakładają wdrożenie ulgi B+R nawet w zakresie 6 lat podatkowych (tj. 2016 – 2021).

 1. ​​Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 2. W przypadku rekomendacji ze strony PGWI (identyfikacja ew. ryzyka), przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową;

 3. Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 • identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 • przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 • kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 1. Opracowanie Raportu B+R w pełni uzasadniającego prawidłowość wdrożenia i kalkulacji ulgi B+R, w zakresie lat 2016 - 2021, na potrzeby ewentualnych czynności sprawdzających;

 2. Przygotowanie załączników PIT/BR w celu złożenia korekt deklaracji za lata 2016 -2021;

 3. Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);

 4. Przygotowanie Spółki do wdrożenia usprawnień procesowych, na potrzeby optymalizacji rozliczenia ulgi B+R w przyszłości, w tym m.in.:

 • opracowanie ankiety na wewnętrzne potrzeby Spółki, ułatwiającej weryfikację nowego projektu jako spełniającego definicję B+R;

 • opracowanie wzorów dokumentów ułatwiających ewidencję czasu pracy w ramach B+R;

 • analiza struktury kosztowej prac B+R i rekomendacje, w zakresie ogólnej optymalizacji działalności Spółki i rozliczeń, pod kątem ulgi B+R.
   

Wsparcie PGWI obejmie:

Ulga B+R - Zakres D

 1. Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 2. Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 • identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 • przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 • kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 1. Opracowanie Raportu B+R w pełni uzasadniającego prawidłowość wdrożenia i kalkulacji ulgi B+R, w zakresie lat 2016 - 2021, na potrzeby ewentualnych czynności sprawdzających;

 2. Przygotowanie załączników PIT/BR w celu złożenia korekt deklaracji za lata 2016 -2021;

 3. Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);
   

Wsparcie PGWI obejmie:

Ulga B+R - Zakres C

 1. Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 2. Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 • identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 • przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 • kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 1. Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);

 2. Przygotowanie Spółki do wdrożenia usprawnień procesowych, na potrzeby optymalizacji rozliczenia ulgi B+R w przyszłości, w tym m.in.:

 • opracowanie ankiety na wewnętrzne potrzeby Spółki, ułatwiającej weryfikację nowego projektu jako spełniającego definicję B+R;

 • opracowanie wzorów dokumentów ułatwiających ewidencję czasu pracy w ramach B+R;

 • analiza struktury kosztowej prac B+R i rekomendacje, w zakresie ogólnej optymalizacji działalności Spółki i rozliczeń, pod kątem ulgi B+R.
   

Wsparcie PGWI obejmie:

Ulga B+R - Zakres B

 1. Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 2. Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 • identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 • przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 • kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 1. Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);
   

Wsparcie PGWI obejmie:

Ulga B+R - Zakres A

W przypadku decyzji o wdrożeniu ulgi, nasze wsparcie w docelowym procesie umożliwiającym skorzystanie z odliczenia realizowane jest w dwóch alternatywnych wariantach, w zależności od Państwa potrzeb.

 

Zakres prac

Jeśli wybiorą Państwo pełne wsparcie z naszej strony, dokumentację związaną z wdrożeniem ulgi B+R opracujemy samodzielnie, na podstawie dostarczanych przez Państwa informacji źródłowych. Ponadto, w oparciu o konsultacje z kadrą merytoryczną Państwa Spółki, przygotujemy dodatkowy dokument, w którym uzasadnimy, iż uwzględniona w uldze działalność spełnia przesłanki działalności badawczo-rozwojowej. Tego typu dokument istotnie ułatwia ewentualny proces związany z czynnościami sprawdzającymi lub kontroli ze strony urzędu skarbowego.
 

Wsparcie pełne

W celu wdrożenia ulgi B+R, przedstawimy Państwu szczegółowe instrukcje niezbędne do przygotowania wymaganej dokumentacji i przygotowania załącznika CIT-BR do deklaracji CIT. Wskażemy Państwu m.in.:

 • zakres dokumentacji niezbędnej do opracowania,

 • szczegółowe wymagania jakie musi spełniać działalność w celu uwzględnienia jej w ramach ulgi,

 • metodykę alokacji kosztów B+R,

 • inne wymagania związane z wdrożeniem ulgi, ze szczególnym uwzględnieniem Państwa profilu działalności.

Następnie, zweryfikujemy przygotowaną przez Państwa dokumentację i wskażemy obszary wymagające modyfikacji lub ewentualne obszary związane z istotnym ryzykiem. W przypadku potrzeby, oferujemy również ponowną weryfikację wprowadzonych przez Państwa zmian.

 

Wsparcie uproszczone

 • Analiza możliwości i optymalnego wykorzystania ulgi B+R

 • Uzyskanie zwrotu nadpłaty podatku CIT (nawet od 2016 r. włącznie)

 • Zmniejszenie zobowiązania podatkowego w bieżącym okresie

 • Wprowadzenie zmian procesowych w Spółce i usprawnienie korzytania z ulgi w przyszłości

 • Identyfikacja działalności B+R, na potrzeby ulg podatkowych i potencjalnych dotacji

 • Zapewnienie bezpiecznego dla Spółki wykorzystania ulgi B+R

 

Cel usługi

Działalność związana z opracowaniem nowych lub ulepszonych produktów, procesów, usług, technologii, prowadzona przez m.in.:

 • MŚP

 • Start-upy i spółki spin-off

 • Duże przedsiębiorstwa

 • Przedsiębiorstwa usługowe

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne

 • Spółki celowe rozwijające technologie na potrzeby grupy.

 

Co analizujemy?

 • Bezpieczeństwo wykorzystania ulgi B+R

 • Maksymalizacja korzyści podatkowej

 • Minimalizacja zaangażowania po stronie Spółki

 • Wprowadzenie usprawnień - w ramach ulgi B+R oraz pozostałych ulg podatkowych w obszarze innowacji

 

Korzyści z zakupu usługi

 • Znajomość wymogów formalnych

 • Szybki czas realizacji

 • Doświadczony zespół

 • Współpraca z ekspertami podatkowymi

 • Analiza w formie raportu

 • Gwarancja jakości PGWI.

 

Specyfikacja

Nasza sprawdzona wielokrotnie metodyka prac pozwala minimalizować zaangażowanie po stronie Spółki.
Realizując usługi opieramy się przede wszystkim na analizie źródłowych dokumentów Spółki (merytorycznych oraz finansowych), którą uzupełniamy zgodnie z zapotrzebowaniem o rozmowy z odpowiednimi pracownikami Spółki, w celu przygotowania finalnej dokumentacji i obliczenia wartości ulgi B+R.

 

Metodyka

 • Najlepszy zespół specjalistów specjalizujących się od lat w zagadnieniach B+R, zajmujących się ulgą B+R od początku jej funkcjonowania

 • Dopasowanie zakresu wsparcia do rzeczywistych potrzeb Spółki

 • Gwarancja opłacalności - wynagrodzenie uzależnione od faktycznej korzyści podatkowej Spółki

 • Doświadczenie przy wdrażaniu ulgi B+R dla małych i dużych podmiotów, w wielu branżach

 • Szybki termin realizacji.

 

Dlaczego PGWI?

Nasze wsparcie prowadzone jest przez najlepszych specjalistów w obszarze B+R i w pierwszym kroku polega na wstępnej analizie możliwości skorzystania z ulgi i oszacowaniu przysługującej organizacji korzyści podatkowej. 
Głównym obszarem analizy jest weryfikacja, czy i w jakim zakresie działalność może spełniać przesłanki prac badawczo-rozwojowych, analiza kwalifikowalności poszczególnych kosztów oraz ich odpowiednia alokacja w celu obliczenia finalnej wartości ulgi B+R. 
Dzięki wsparciu PGWI Spółka będzie mieć pewność, że w uldze B+R uwzględniono wszelkie możliwe koszty działalności B+R, a tym samym zmaksymalizowano możliwą do uzyskania korzyść. Jednocześnie, Spółka otrzyma odpowiednią dokumentację uzasadniającą prawidłowość wdrożenia ulgi, gotową do wykorzystania w przypadku zapytań organów skarbowych.
W ramach prac, możemy również wesprzeć organizację w uzyskaniu dodatkowego zabezpieczenia prawnego, w formie wniosku o indywidualną interpretację podatkową.

 

Jak możemy pomóc?

Ulga B+R jest najważniejszym, podatkowym instrumentem wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw, dla których zapewnienie płynności finansowej może być szczególnie ważne i jednocześnie wymagajce.
Konstrukcja ulgi jest stosunkowo prosta i polega na ponownym odliczeniu od podstawy opodatkowania określonych kosztów kwalifikowanych, związanych z działalnością B+R. W większości przypadków wdrożenie ulgi sprowadzi się do oszczędności 19% kosztów. W przypadku wystąpienia niewystarczającego dochodu lub straty, prawo pozwala wykorzystać przysługujące w danym roku odliczenie w  6 kolejnych latach.
Z uwagi na złożoność analizy, czy i w jakim zakresie dane przedsiębiorstwo wykonuje działalność B+R, optymalne wdrożenie ulgi B+R samodzielnie przez firmę jest bardzo trudne i niemal zawsze nieefektywne.
Głównym problemem, który adresuje wsparcie PGWI, jest odpowiednie zmapowanie działalności B+R, kwalifikującej się do odliczenia w ramach ulgi podatkowej. Dodatkowo, na potrzeby ewentualnej kontroli i dla potrzeb wewnętrznych klienta, w ramach usługi PGWI przygotuje odpowiednią dokumentację zabezpieczającą, uzasadniającą prawidłową metodykę wyliczenia ulgi B+R.

 

Dlaczego problem jest ważny?

 • Przedsiębiorstw – jednoosobowych działalności gospodarczych, spółek cywilnych, spółek osobowych i spółek kapitałowych

 • Start-upów i spółek spin-off

 • Działów podatkowych.

 

Dla kogo?

USŁUGI / ULGI PODATKOWE

ULGA B+R

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.