Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
SOCIAL MEDIA

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

POLSKA STREFA INWESTYCJI

USŁUGI / ULGI PODATKOWE

Cel usługi

 • Przygotowanie koncepcji przedsięwzięcia

 • Ocena szans i ryzyka pozyskania decyzji o wsparciu

 • Oszacowanie potencjalnych korzyści finansowych

 • Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej.

 

Jak możemy pomóc?

Nasze usługi świadczone są przez doświadczonych specjalistów w zakresie pozyskiwania ulg i dotacji dla B+R+I. W pierwszym kroku istotne jest dla nas zidentyfikowanie szans i możliwości skorzystania z pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego i oszacowanie potencjalnych korzyści.
Po opracowaniu koncepcji przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz zweryfikowaniu możliwości spełnienia kryteriów jakościowych oraz ilościowych inwestycji, głównym obszarem pracy jest przygotowanie wymaganej dokumentacji oraz pozyskanie decyzji o wsparciu.
Usługa PGWI pozwala w pełni zrozumieć stosowany instrument oraz metodykę jego stosowania. Naszym celem jest maksymalizacja korzyści, przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo oraz logiczną i przejrzystą koncepcję projektu.

 

Korzyści z zakupu usługi

 • Pomoc w określeniu koncepcji przedsięwzięcia kwalifikującego się do wsparcia

 • Skuteczna ocena możliwości sięgnięcia po pomoc publiczną w formie zwolnienia podatkowego

 • Efektywna realizacja procesu pozyskania decyzji o wsparciu

 • Minimalizacja zaangażowania po stronie Spółki.

 

Co analizujemy?

Działalność związana z planowaniem nowej inwestycji w zakresie stworzenia nowego zakładu, zwiększenia zdolności produkcyjnych, zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego lub dywersyfikacji produkcji, podejmowana przez m.in.:

 • MŚP

 • Duże przedsiębiorstwa

 • Przedsiębiorstwa usługowe

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne.

 

Dlaczego problem jest ważny?

Polska Strefa Inwestycji (PSI) jest kontynuacją mechanizmu podatkowego wspierania inwestycji jakim były Specjalne Strefy Ekonomiczne. Realizacja inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu w ramach PSI pozwala na uzyskanie zwolnienia podatkowego dla tej inwestycji przez okres do 15 lat.
Każde przedsiębiorstwo, niezależnie od wielkości oraz miejsca lokalizacji inwestycji może ubiegać się o przyznanie tej formy pomocy publicznej. Kluczowe w sięgnięciu po wsparcie jest spełnienie kryteriów jakościowych i ilościowych oraz przygotowanie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej.
Głównym problemem, który adresuje wsparcie PGWI, jest odpowiednie przygotowanie inwestycji, weryfikacja kryteriów wejściowych w zakresie jakościowym oraz ilościowym, a także przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania decyzji o wsparciu.

 

Metodyka

Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie Spółki.
Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych informacji o projekcie.
Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy.

 

    Pobierz broszurę

       Zarezerwuj spotkanie

ZAREZERWUJ SPOTKANIE LUB ZADZWOŃ

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KLIENCI

Przedsiębiorstwa

Instytucje naukowe

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Usługi

AKREDYTACJA ARP S. A.

WYCENY

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

DORADZTWO BIZNESOWE

ULGI PODATKOWE

DOTACJE UE

PAKIET SZKOLEŃ

Dlaczego PGWI?

 • Najlepszy zespół specjalistów specjalizujących się w zagadnieniach B+R+I

 • Dopasowanie zakresu wsparcia do rzeczywistych potrzeb Spółki

 • Wynagrodzenie uzależnione od faktycznej korzyści podatkowej Spółki

 • Doświadczenie przy wdrażaniu ulgi B+R dla małych i dużych podmiotów, w wielu branżach

 • Szybki termin realizacji.

 

Zakres prac

Zakres prac każdorazowo może zostać ograniczony / dostosowany wg indywidualnych potrzeb klienta, a standardowo obejmuje:

 • Analizę formalną możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego

 • Wstępne oszacowanie korzyści

 • Szczegółową analizę kwalifikowalności typu inwestycji oraz zaplanowanych do poniesienia kosztów

 • Przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania decyzji o wsparciu.

 

ZOBACZ INNE USŁUGI Z KATEGORII ULGI PODATKOWE:

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI: