ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

ZOBACZ INNE USŁUGI Z KATEGORII WYCENY:

AKREDYTACJA ARP S. A.

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny

 • Analiza potencjału komercyjnego (m.in. analiza SWOT, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów
  i nisz rynkowych)*

 • Analiza rynków zbytu (trendy, wielkości, prognozy)*

 • Analiza potencjalnego popytu
  w kluczowych grupach klientów*

 • Prognoza finansowa WNIP i ocena rentowności wdrożenia z oceną potencjału komercyjnego technologii

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię

  *Analiza częściowa

   

Zakres C

Wycena WNIP jedną metodą dla potrzeb transakcji
 

NAJWYŻEJ OCENIANY
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
AKREDYTACJA ARP S. A.

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny

 • Analiza potencjału komercyjnego (m.in. analiza SWOT, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów
  i nisz rynkowych)

 • Analiza rynków zbytu (trendy, wielkości, prognozy)

 • Analiza konkurencji

 • Analiza poziomu rozwoju rynku

 • Analiza potencjalnego popytu
  w kluczowych grupach klientów

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców

 • Prognoza finansowa WNIP i ocena rentowności wdrożenia z oceną potencjału komercyjnego technologii

 • Atrakcyjność inwestycyjna, rozwiązania z możliwymi ścieżkami komercjalizacji i rekomendacją sposobu komercjalizacji

 • Analiza uwarunkowań dla strategii komercjalizacji PEST

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię

 

Zakres E

Wycena WNIP jedną metodą dla potrzeb transakcji
+ analiza rynku i konkurencji
+strategia komercjalizacji

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 • Analiza potencjału komercyjnego (m.in. analiza SWOT, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów
  i nisz rynkowych)

 • Analiza rynków zbytu (trendy, wielkości, prognozy)

 • Analiza konkurencji

 • Analiza poziomu rozwoju rynku

 • Analiza potencjalnego popytu
  w kluczowych grupach klientów

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców

 

Zakres D

Wycena WNIP jedną metodą + analiza rynku i konkurencji
 

AKREDYTACJA ARP S. A.

 

 

 

Zakres B

Wycena WNIP
dwoma metodami

 

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii dwoma metodami

 

 

 

 

Zakres A

Wycena WNIP
jedną metodą

 

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 

PAKIET SZKOLEŃ

DOTACJE UE

ULGI PODATKOWE

DORADZTWO BIZNESOWE

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

WYCENY

AKREDYTACJA ARP S. A.

Usługi

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

ZAREZERWUJ SPOTKANIE LUB ZADZWOŃ

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

W zależności od okoliczności, przy wycenach zazwyczaj korzystamy z następujących podejść i metod:

Podejście majątkowe:

 • Metoda wartości skorygowanych aktywów netto.

 • Metoda wartości likwidacyjnej.

 • Metoda wartości odtworzeniowej (kosztowa).

Podejście dochodowe:

 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF, ang. Discounted Cash Flows).

 • Metoda zdyskontowanych zysków.

 • Metoda zdyskontowanych dywidend.

Podejście porównawcze (mnożnikowe).
Podejście dochodowo-porównawcze (mieszane).

 • Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (RFR, ang. Relief from Royalties).

Jak pracujemy?

 • Analiza przedmiotu wyceny – opis WNIP, ocena innowacyjności (innowacja krajowa/ światowa), identyfikacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w jakie się wpisuje (jeżeli dotyczy).

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny – forma i zakres ochrony, istniejące roszczenia i ich prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości.

 • Analiza potencjału komercyjnego technologii – analiza SWOT, ocena stopnia rozwoju technologii oraz czasu jaki wymaga jej rozwój i niezbędnych nakładów finansowych do implementacji, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów i nisz rynkowych, analiza przewag konkurencyjnych.

 • Analiza rynków zbytu, w które wpisuje się technologia – analiza trendów, wielkości i prognoz.

 • Analiza konkurencji – charakterystyka kluczowych konkurentów i ich produktów.

 • Analiza poziomu rozwoju rynku z użyciem modelu cyklu życia produktów.

 • Analiza potencjalnego popytu z analizą kluczowych grup klientów.

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców.

 • Prognoza finansowa WNIP i ocena rentowności wdrożenia z oceną potencjału komercyjnego technologii – prognoza przychodów powiązana z analizą popytu, analizą rynku i jego potencjalnym wzrostem, prognoza kosztów powiązanych z technologią.

 • Atrakcyjność inwestycyjna rozwiązania z możliwymi ścieżkami komercjalizacji i naszą rekomendacją odnośnie sposobu komercjalizacji.

 • Analiza uwarunkowań dla strategii komercjalizacji PEST.

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię.

 • Uzasadnienie wyboru metody wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metody wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych obliczeń (w zależności od metody wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej.
   

NAJWYŻEJ OCENIANY
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
AKREDYTACJA ARP S. A.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych + analiza otoczenia rynkowego i konkurencji + strategia komercjalizacji technologii

Wycena WNIP - zakres prac E

 • Analiza przedmiotu wyceny – opis WNIP, ocena innowacyjności WNIP (innowacja krajowa/ światowa), identyfikacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w jakie się wpisuje (jeżeli dotyczy).

 • Analiza potencjału komercyjnego technologii – analiza SWOT, ocena stopnia TRL, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów i nisz rynkowych, analiza przewag konkurencyjnych.

 • Analiza rynków zbytu, w które wpisuje się technologia – analiza trendów, wielkości i prognoz.

 • Analiza konkurencji – charakterystyka kluczowych konkurentów i ich produktów.

 • Analiza poziomu rozwoju rynku z użyciem modelu cyklu życia produktów.

 • Analiza potencjalnego popytu z analizą kluczowych grup klientów.

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców.

 • Uzasadnienie wyboru metody wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metody wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych obliczeń (w zależności od metody wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej.

 

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY
AKREDYTACJA ARP S. A.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych + analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście technologii

Wycena WNIP - zakres prac D

AKREDYTACJA ARP S. A.
 • Analiza przedmiotu wyceny – opis WNIP, ocena innowacyjności WNIP (innowacja krajowa/ światowa), identyfikacja Krajowych Inteligentnych Specjalizacji w jakie się wpisuje (jeżeli dotyczy), ocena stopnia rozwoju technologii oraz czasu jaki wymaga jej rozwój i niezbędnych nakładów finansowych do implementacji.

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny – forma i zakres ochrony, istniejące roszczenia i ich prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości.

 • Opis stanu techniki i identyfikacja czynników przewagi konkurencyjnej związanych z korzystaniem z WNIP.

 • Prognoza finansowa WNIP – prognoza przychodów powiązana z analizą popytu, analizą rynku i jego potencjalnym wzrostem, prognoza kosztów powiązanych z technologią.

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię.

 • Uzasadnienie wyboru metody wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metody wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych obliczeń (w zależności od metody wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej.

 

Wycena wartości niematerialnych i prawnych dla potrzeb transakcyjnych

Wycena WNIP - zakres prac C

 • Opis WNIP.

 • Uzasadnienie wyboru metod wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metod wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych wyliczeń (w zależności od metod wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej na podstawie dwóch metod wyceny.

 

Wycena wartości niematerialnych i prawnych dwoma metodami

Wycena WNIP - zakres prac B

 • Opis WNIP.

 • Uzasadnienie wyboru metod wyceny wraz z ogólną prezentacją metod.

 • Szczegółowy opis metod wyceny.

 • Prezentacja niezbędnych wyliczeń (w zależności od metod wyceny).

 • Oszacowanie wartości godziwej.

 

Wycena wartości niematerialnych i prawnych jedną metodą

Wycena WNIP - zakres prac A

Pełne zakresy wycen wartości niematerialnych i prawnych

USŁUGI / WYCENY

WYCENA TECHNOLOGII

 • MŚP

 • Dużych przedsiębiorstw

 • Instytucji naukowych

 • Inwestorów

 • Start-upów i spółek spin-off

 • Pracowników działów R&D

 • Analityków biznesowych

 • Analityków finansowych

 • Wszelkich stron negocjacyjnych

 • Innych osób starających się o grant lub dofinansowanie.

 

Dla kogo?

 • Technologie

 • Patenty

 • Wzory użytkowe, zdobnicze, przemysłowe

 • Zgłoszenia patentów i wzorów

 • Prawa autorskie do oprogramowania

 • Prawa do chronionych odmian roślin

 • Topografie układów scalonych

 • Know-how

 • Wynalazki

 • Znaki towarowe

 • Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne

 • Licencje i koncesje

 • Nabyte wartości firmy

 • Koszty zakończonych prac rozwojowych.

 

Co wyceniamy?

Dla wygody organizacji oferujemy podpisanie umowy ramowej na wyceny WNiP dzięki czemu skraca się do niezbędnego minimum cały proces wyceny (brak negocjacji kolejnych umów oraz ustalania kształtu umowy), a współpraca opiera się na wcześniej określonych warunkach. Co więcej organizacje dzięki umowie ramowej mogą podjąć szybciej decyzje inwestycyjną, bo wiedzą, że zaufany doradca, znający specyfikę podmiotu, przeprowadzi wycenę technologii.
 

Umowy ramowe

Jesteśmy akredytowanym doradcą Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w projekcie "Sieć Otwartych Innowacji" w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Akredytacja daje gwarancję jakości wszystkim naszym klientom.
Do każdego WNIP podchodzimy indywidualnie i kompleksowo, dzięki czemu jesteśmy w stanie zidentyfikować wszystkie potencjalne przychody i koszty jakie WNIP będzie generować, ryzyka związane z wdrażaniem/ stosowaniem technologii, potencjalne korzyści jakie WNIP może dla firmy wygenerować oraz dobrać odpowiednią metodę wyceny, najlepiej odpowiadającą potrzebom klienta.
Wyceniamy WNIP na wszystkich stadiach rozwoju – od TRL 1 do TRL 9. Mamy doświadczenie zarówno z WNIP, które są tylko i wyłącznie koncepcją, jak i gotowymi produktami już sprzedawanymi w Polsce i na świecie.

 

Jak możemy pomóc?

 • Do określenia wartości aktywa

 • Do celów negocjacyjnych przy sprzedaży lub zakupie aktywa

 • Do podjęcia decyzji inwestycyjnej i podczas poszukiwania inwestora

 • Do uzyskania środków unijnych, grantu, dofinansowania lub ich rozliczania

 • Do wniesienia praw wartości niematerialnych i prawnych do firmy

 • Do wydzielenia ze spółki nowego przedsięwzięcia (spin-off)

 • Do obliczenia opłaty licencyjnej

 • W celach podatkowych.

 

Cel wyceny:

Wycena wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) ma na celu rzetelne ustalenie (według międzynarodowych standardów) wartości aktywa. Jest wiele różnych WNiP oraz podejść i metod ich wyceny. Wycena to również niezbędny element wielu przedsięwzięć - dzięki niej poznamy wartość aktywa. Wyceny WNiP są w szczególności istotne, gdy wobec technologii chcemy podjąć ważną decyzję biznesową. Poprawna wycena zaoszczędzi wielu zbędnych bolączek i umożliwi podjęcie poprawnej decyzji. Dzięki wycenie WNIP możemy również uzyskać przewagę konkurencyjną w negocjacjach lub po prostu zabezpieczyć się na przyszłość w razie sporów na tle wartości technologii.
 

Dlaczego problem jest ważny?

Przygotowaliśmy 5 zakresów wycen WNIP od A do E:

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.