POINFORMUJ MNIE O TERMINIE SZKOLENIA OTWARTEGO

     Poinformuj mnie o terminie szkolenia

ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII BADANIA I ROZWÓJ:

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

Program szkolenia

 • Co warto wiedzieć o płci?

 • Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – jak kształtują się postawy wobec inności?

 • Jakie są rodzaje i poziomy dyskryminacji?

 • Kiedy mamy do czynienia z mobbingiem, a kiedy z molestowaniem seksualnym?

 • Jak rozpoznawać te zjawiska i na nie reagować?

 • Jak wdrażać zarządzanie różnorodnością w organizacji i jakie są tego korzyści?

 

Zakres szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu

 • komplet materiałów szkoleniowych

 • certyfikat ze szkolenia

 

W cenie szkolenia:

 • Dyrektorzy działów instytucji/organizacji naukowo-badawczych

 • Kadra kierownicy działów instytucji/organizacji naukowo-badawczych

 • Pracownicy naukowo-badawczy

 • Pracownicy administracyjni

 • Pracownicy działów HR

 • Członkowie zespołów wdrażających Plany Równości Płci

 

Dla kogo?

 • Umacnianie wartości kultury wewnątrzorganizacyjnej

 • Wzmacnianie dobrego PRu instytucji/organizacji

 • Pomoc w przyciąganiu i utrzymaniu utalentowanych pracowników

 • Polepszanie motywacji i efektywności obecnej kadry

 • Zwiększanie innowacyjności i kreatywności pracowników

 • Działanie na rzecz równowagi między życiem prywatnym a pracą zawodową (work-life balance)

 • Wzmocnienie pozycji naukowo-badawczej instytucji w konkurencyjnym środowisku,

 • Polepszenie dialogu i wymiany myśli poprzez budowanie zróżnicowania oraz poczucia wspólnoty

 

Korzyści wspólne:

 • Pracownicy świadomi znaczenia zjawisk związanych z nierównościami płci

 • Pracownicy świadomi niekorzystnych zjawisk w środowisku pracy

 • Dokonanie podstawowej diagnozy organizacji pod kątem różnorodności z punktu widzenia pracowników

 • Pracownicy wyposażeni w wiedzę i podstawowe umiejętności rozpoznawania niekorzystnych zjawisk

 • Pracownicy świadomi znaczenia różnorodnych zespołów dla sukcesów organizacji

 • Pracownicy wyposażeni w podstawowe umiejętności planowania i wdrażania działań pro-równościowych

 • Wypełnienie wymogów związanych z wdrażaniem Planów Równości Płci w programie Horyzont Europa (szkolenia są obowiązkowym elementem GEP wymaganym przez Komisję Europejską).

 

Korzyści dla organizacji:

 • Zyskają wiedzę na temat znaczenia płci społeczno-kulturowej w życiu społecznym

 • Zostaną uwrażliwieni na kwestie płci społeczno-kulturowej w środowisku pracy

 • Naucza się dostrzegać przejawy nierówności

 • Poznają działanie mechanizmów dyskryminacji

 • Zdobędą podstawowe umiejętności diagnozowania sytuacji w organizacji z perspektywy różnorodności

 • Nauczą się podstaw implementacji działań pro-równościowych

 

Korzyści dla uczestników:

Wyposażenie uczestników/uczestniczek szkolenia w wiedzę na temat dyskryminacji, stereotypów, uprzedzeń, mobbingu, molestowania seksualnego i zagadnień związanych z płcią, a także przyjrzenie się znaczeniu uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu ludzkiej różnorodności oraz przećwiczenie podstawowych sposobów przeciwdziałania tym niekorzystnym zjawiskom.

Szkolenie może być realizowane w ramach wdrażania Planu Równości Płci w organizacjach ubiegających się o środki z programu Horyzont Europa (kryterium kwalifikowalności).

 

Cel szkolenia:

SZKOLENIA / ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Szkolenie antydyskryminacyjne - przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Moduł I

Wstęp

 • wzajemne przedstawienie się, uzgodnienie zasad organizacyjnych

 

Moduł II

Najważniejsze zagadnienia związane z płcią

 • płeć biologiczna i społeczno-kulturowa

 • typologia płci

 • intersekcjonalność

 • płeć psychologiczna

 • Ćwiczenie: diagnoza własnej płci psychologicznej za pomocą narzędzia IPP

 

Moduł III

Niekorzystne zjawiska w kulturze organizacyjnej

 • stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – jak kształtują się postawy wobec inności? (mapa mentalna)

 • rodzaje i poziomy dyskryminacji

 • mobbing i molestowanie seksualne

 • Ćwiczenia: mapa mentalna pojęć; case studies; „Klatka płci”

 

Moduł IV

Jak rozpoznawać te zjawiska i na nie reagować?

 • dyskryminacja – przykłady, dyskusja, ćwiczenie prawidłowych reakcji poprzez zmianę perspektywy

 • molestowanie seksualne – przykłady, dyskusja, ćwiczenie prawidłowych reakcji poprzez zmianę perspektywy

 

Moduł V

Różnorodność w środowisku pracy - zagadnienia równości płci

 • zarządzanie różnorodnością

 • identyfikacja czynników korzystnych i niekorzystnych z perspektywy równości szans w środowisku pracy – autoanaliza

 • planowanie zmian sprzyjających równości szans w instytucji/organizacji

 • Ćwiczenie: autoanaliza różnorodności

 

Moduł VI

Podsumowanie

 • rundka „Z czym wychodzisz?”