ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII BADANIA I ROZWÓJ:

POINFORMUJ MNIE O TERMINIE SZKOLENIA OTWARTEGO

     Poinformuj mnie o terminie szkolenia

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

Program szkolenia

 • jak działa nasz mózg?

 • kiedy jesteśmy najbardziej podatni na nieświadome uprzedzenia?

 • jakie są typy nieświadomych uprzedzeń?

 • czy można zmierzyć poziom nieświadomych uprzedzeń? W jaki sposób?

 • jakie są strategie przeciwdziałania nieświadomym uprzedzeniom?

 • jak stosować te strategie w praktyce

 

Zakres szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu

 • komplet materiałów szkoleniowych

 • certyfikat ze szkolenia

 

W cenie szkolenia:

 • dyrektorzy działów instytucji/organizacji naukowo-badawczych

 • kadra kierownicy działów instytucji/organizacji naukowo-badawczych

 • pracownicy naukowo-badawczy

 • pracownicy administracyjni

 • pracownicy działów HR

 • członkowie zespołów wdrażających Plany Równości Płci

 

Dla kogo?

 • umacnianie wartości kultury wewnątrzorganizacyjnej

 • wzmacnianie dobrego pru instytucji/organizacji

 • pomoc w przyciąganiu i utrzymaniu utalentowanych pracowników

 • polepszanie efektywności pracy obecnej kadry

 • eliminacja wpływu nieświadomych uprzedzeń na podejmowanie decyzji

 • kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia, co jest przydatne w rozwiązywaniu złożonych problemów

 

Korzyści wspólne:

 • zwiększona świadomość znaczenia zjawisk związanych z nieświadomymi uprzedzeniami wśród pracowników

 • zwiększona świadomość kadry zarządzającej w obszarze rozumienia wpływu nieświadomych uprzedzeń na podejmowanie decyzji

 • diagnoza potencjalnego wpływu nieświadomych uprzedzeń na procesy i procedury w organizacji

 • kształtowanie innowacyjnej i przyjaznej kultury organizacyjnej

 • budowanie pozytywnego wizerunku organizacji w otoczeniu społecznym

 • wypełnienie wymogów związanych z wdrażaniem Planów Równości Płci w programie Horyzont Europa (szkolenia są obowiązkowym elementem GEP wymaganym przez Komisję Europejską)

 

Korzyści dla organizacji:

 • będą potrafili wyjaśnić czym jest gender oraz co wiąże się z tym pojęciem w społeczeństwie i w organizacji/instytucji

 • będą potrafili odnieść własną sytuację osobistą i zawodową do teorii tożsamości (ról) płciowych

 • będą potrafili wyjaśnić mechanizmy powstawania wizerunków (ról) płciowych i ich zróżnicowanie

 • będą potrafili wyjaśnić funkcje ról płciowych w środowisku pracy

 • będą potrafili ocenić sytuację z perspektywy odmiennej od własnej

 • będą potrafili ocenić sytuację z perspektywy równości szans we własnej organizacji/instytucji

 • będą potrafili zastosować założenia teorii gender we własnej pracy – transfer wiedzy

 • będą potrafili lepiej radzić sobie z problemami i konfliktami w zróżnicowanym środowisku pracy

 

Korzyści dla uczestników:

Wyposażenie uczestników/czek szkolenia w wiedzę na temat nieświadomych uprzedzeń oraz ich konsekwencji, a także w umiejętności przezwyciężania uprzedzeń za pomocą doboru odpowiednich strategii.

Szkolenie może być realizowane w ramach wdrażania Planu Równości Płci w organizacjach ubiegających się o środki z programu Horyzont Europa (kryterium kwalifikowalności).

 

Cel szkolenia:

SZKOLENIA / ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Nieświadome uprzedzenia. Czym są i jak je przezwyciężać

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Moduł I

Wstęp

 • wzajemne przedstawienie się, uzgodnienie zasad organizacyjnych

 

Moduł II

Czym są nieświadome uprzedzenia?

 • Pierwotne źródła nieświadomych uprzedzeń

 • Uwarunkowania nieświadomych uprzedzeń

 • Typy nieświadomych uprzedzeń i wynikające z nich zachowania

 

Moduł III

Poziom osobistych uprzedzeń

 • Mierzenie poziomu nieświadomych uprzedzeń - wyniki badań

 

Moduł IV

Przezwyciężanie uprzedzeń

 • Jakie są strategie przeciwdziałania nieświadomym uprzedzeniom?

 • ustalenie jasnych kryteriów podejmowania decyzji

 • „ślepa” ocena

 • zbieranie bardziej zindywidualizowanych informacji o ludziach,

 • zastanawianie się nad stereotypami i antystereotypowymi przykładami

 • przyjmowanie perspektywy innych

 • intensyfikacja interakcji z różnymi rodzajami ludzi.

 • Stosowanie strategii w praktyce

 

Moduł V

Podsumowanie

 • rundka „Z czym wychodzisz?”