ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII BADANIA I ROZWÓJ:

POINFORMUJ MNIE O TERMINIE SZKOLENIA OTWARTEGO

     Poinformuj mnie o terminie szkolenia

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

Program szkolenia

 • jak silne są powszechne przekonania na temat kobiet i mężczyzn?

 • jakie są konsekwencje społeczne tych przekonań?

 • jak rzeczywiście różnią się kobiety i mężczyźni w świetle badań naukowych?

 • jak można wyjaśniać różnice między kobietami i mężczyznami?

 • jakie są strategie działania kobiet i mężczyzn w przestrzeni publicznej?

 • jakie korzyści przynoszą zróżnicowane zespoły?

 

Zakres szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu

 • komplet materiałów szkoleniowych

 • certyfikat ze szkolenia

 

W cenie szkolenia:

 • dyrektorzy działów instytucji/organizacji naukowo-badawczych

 • kadra kierownicy działów instytucji/organizacji naukowo-badawczych

 • pracownicy naukowo-badawczy

 • pracownicy administracyjni

 • pracownicy działów HR

 • członkowie zespołów wdrażających Plany Równości Płci

 

Dla kogo?

 • umacnianie wartości kultury wewnątrzorganizacyjnej

 • wzmacnianie dobrego PRu instytucji/organizacji

 • pomoc w przyciąganiu i utrzymaniu utalentowanych pracowników

 • polepszanie motywacji i efektywności obecnej kadry

 • zwiększanie innowacyjności i kreatywności pracowników

 • działanie na rzecz równowagi między życiem prywatnym a pracą zawodową kobiet i mężczyzn (work-life balance)

 • wzmocnienie pozycji naukowo-badawczej instytucji w konkurencyjnym środowisku

 • polepszenie dialogu i wymiany myśli poprzez budowanie zróżnicowania oraz poczucia wspólnoty oraz zapobieganie konfliktom

 

Korzyści wspólne:

 • pracownicy świadomi znaczenia zjawisk związanych z różnicami między kobietami a mężczyznami

 • pracownicy świadomi znaczenia różnic między kobietami a mężczyznami w środowisku pracy

 • dokonanie podstawowej diagnozy organizacji pod kątem ról płciowych

 • dokonanie podstawowej diagnozy organizacji/instytucji z perspektywy równości szans

 • pracownicy świadomi znaczenia różnorodnych zespołów dla sukcesów organizacji

 • pracownicy wyposażeni w podstawowe umiejętności radzenia sobie w zróżnicowanym środowisku pracy

 • wypełnienie wymogów związanych z wdrażaniem Planów Równości Płci w programie Horyzont Europa (szkolenia są obowiązkowym elementem GEP wymaganym przez Komisję Europejską)

 

Korzyści dla organizacji:

 • będą potrafili wyjaśnić czym jest gender oraz co wiąże się z tym pojęciem w społeczeństwie i w organizacji/instytucji

 • będą potrafili odnieść własną sytuację osobistą i zawodową do teorii tożsamości (ról) płciowych

 • będą potrafili wyjaśnić mechanizmy powstawania wizerunków (ról) płciowych i ich zróżnicowanie

 • będą potrafili wyjaśnić funkcje ról płciowych w środowisku pracy

 • będą potrafili ocenić sytuację z perspektywy odmiennej od własnej

 • będą potrafili ocenić sytuację z perspektywy równości szans we własnej organizacji/instytucji

 • będą potrafili zastosować założenia teorii gender we własnej pracy – transfer wiedzy

 • będą potrafili lepiej radzić sobie z problemami i konfliktami w zróżnicowanym środowisku pracy

 

Korzyści dla uczestników:

Wyposażenie uczestników/czek szkolenia w wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z płcią oraz konsekwencji nierówności społecznych, a także w umiejętności budowania przyjaznej kultury pracy dzięki kultywowaniu różnorodności

Szkolenie może być realizowane w ramach wdrażania Planu Równości Płci w organizacjach ubiegających się o środki z programu Horyzont Europa (kryterium kwalifikowalności).

 

Cel szkolenia:

SZKOLENIA / ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Trening kompetencji w zakresie równości płci w organizacjach

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Moduł I

Wstęp

 • wzajemne przedstawienie się, uzgodnienie zasad organizacyjnych

 

Moduł II

Przekonania na temat kobiecości i męskości

 • Co kobieta robi w salonie, czyli siła powszechnych przekonań na temat kobiet i mężczyzn

 • stereotypy płci ich funkcje i konsekwencje w mikro/makroskali

 • kult Prawdziwej Kobiecości, modele męskości

 • komunikacja, ekspresja, emocje, samoocena, poczucie kontroli

 • relacje interpersonalne, praca zawodowa

 • Płeć biologiczna i płeć społeczno-kulturowa – definicje i koncepcje​​​

 

Moduł III

Różnice między kobietami a mężczyznami

 • Fakty i mity o Marsjanach i Wenusjankach, czyli jak rzeczywiście się różnimy? Asymetrie w komunikacji kobiet i mężczyzn

 • ciało i umysł, emocje i zachowania

 • cele komunikacji, sposoby ich osiągania

 • zalety i wady każdego stylu

 • bariery komunikacyjne i sposoby ich pokonywania

 • Nikt nie rodzi się kobietą – tajemnica pochodzenia różnic między kobietami i mężczyznami

 • wyjaśnienia psychoanalityczne i społeczne

 

Moduł IV

Różnorodność – implementacja i korzyści

 • W co grają kobiety i mężczyźni?  Nawyki, oczekiwania i strategie działania w przestrzeni publicznej (z różnych punktów widzenia)

 • Jakie korzyści przynoszą zróżnicowane zespoły?

 • umiejętności i innowacyjność zróżnicowanych zespołów

 • zalety jasnej komunikacji

 • autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów, motywacja

 • współpraca i rywalizacja, sprawczość i wspólnotowość, równowaga

 

Moduł V

Podsumowanie

 • rundka „Z czym wychodzisz?”