Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
SOCIAL MEDIA

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

Analiza rynkowa technologii z dziedziny przetwarzania danych na wczesnym etapie rozwoju

CASE STUDY / UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI

KLIENT: Katedra Matematyki Obliczeniowej Uniwersytetu Jagiellońskiego

POTRZEBA: Analiza rynkowa technologii w ramach IV edycji konkursu TANGO ogłoszonego przez NCBR

DLACZEGO PGWI: Doświadczenie w analizach rynkowych technologii oraz praktyka w poprzednich edycjach konkursu TANGO i innych ogłaszanych przez NCBR

TECHNOLOGIA: Innowacyjna technologia z dziedziny przetwarzania danych

REZULTAT: Przygotowanie analizy rynku technologii w formie raportu zgodnie z wymaganiami klienta i wytycznymi IV edycji konkursu TANGO

 

PODSUMOWANIE

Kim jest klient

Katedra Matematyki Obliczeniowej Uniwersytetu Jagiellońskiego to jedna z najlepszych na świecie jednostek naukowych zajmująca się metodami topologicznej analizy danych (TDA). 
 

Dlaczego PGWI

Uniwersytet Jagielloński nawiązał z nami współpracę przede wszystkim ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa technologicznego i analiz rynkowych technologii. Drugim powodem były nasze doświadczenia ze wcześniejszymi edycjami konkursu TANGO oraz innymi konkursami ogłaszanymi przez NCBR.
 

Technologia

Technologia zalicza się do zaawansowanych metod topologicznej analizy danych, czyli nowego sposobu na analizę dużych, wielkowymiarowych zbiorów danych. Jej założeniem jest poznanie kształtu danych i wyciągnięcie z niego wniosków. Technologia posiada wiele przewag nad obecnymi metodami analizy danych czyli metodami statystycznymi. Jedną z nich jest sposób analizy danych niewykorzystujący modelu, pozwalający na pełną analizę danych wejściowych, eliminujący niedoskonałości modeli tworzonych przez ludzi.

Technologia posiada szerokie spektrum potencjalnych zastosowań na wielu rynkach (m.in. lotniczy, motoryzacyjny, zbrojeniowy, kosmiczny czy medyczny). Dzięki Technologii przedsiębiorstwo może uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez ograniczenie czasu produkcji co wpływa bezpośrednio na koszty produkcyjne. Innymi przewagami jakie przedsiębiorstwo stosujące Technologie może uzyskać to doskonalszy produkt (dzięki optymalniejszej analizie danych) i automatyzację pracy, co również ma bezpośrednie przełożenie na koszty produkcji.
 

Rezultat współpracy

Analizę rynkową technologii przesłaliśmy w wymaganym przez klienta czasie. Dokument był w formie raportu, którego zakres, określony przez Uniwersytet Jagielloński i wymogi konkursu TANGO, był przez nasz zespół analityków skrupulatnie zrealizowany. Dzięki analizie, klient miał pewność co do zasadności opisywanej technologii, jej potencjalnych zastosowań i nisz rynkowych wraz z potencjalnymi klientami oraz najlepszej formy komercjalizacji.
 

Potrzeba klienta

Za sprawą IV konkursu w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia TANGO, ogłoszonego przez Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Uniwersytet Jagielloński potrzebował doświadczonego doradcy w celu opracowania ekspertyzy rynkowej dla technologii z dziedziny przetwarzania danych. 

IV konkurs TANGO skierowany był m.in. do jednostek naukowych prowadzących badania koncepcyjne i rozwojowe w celu dalszego finansowania badań przez NCBR.  Zamówienie na realizację analizy zostało wysłane do PGWI. Analiza była potrzebna do określenia ekonomicznej zasadności komercyjnego wykorzystania technologii i podjęcia decyzji o sposobie komercjalizacji.
 

ZAPOZNAJ SIĘ Z USŁUGAMI:

       Zarezerwuj spotkanie

MASZ PYTANIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

Zrealizowana usługa

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO I KONKURENCJI

Analizujemy otoczenie rynkowe i konkurencję w kontekście dostępnych technologii. Usługa dostępna również w ramach konkursów i programów

ZOBACZ POZOSTAŁE CASE STUDIES: