Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
SOCIAL MEDIA

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

Kompleksowa strategia komercjalizacji 10 wartości niematerialnych i prawnych

CASE STUDY / POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA

KLIENT: Politechnika Świętokrzyska

POTRZEBA: Analiza potencjału komercjalizacyjnego, strategia komercjalizacji, wycena w dwóch metodach w ramach programu Inkubator Innowacyjności realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DLACZEGO PGWI: Doświadczenie i kompetencje w analizach technologii

TECHNOLOGIA: 10 technologii z ośmiu różnych branż

REZULTAT: Przygotowanie 10 raportów zgodnie z wymaganiami klienta i wytycznymi programu Inkubator Innowacyjności

 

PODSUMOWANIE

Kim jest klient

Politechnika Świętokrzyska to nowoczesna uczelnia posiadająca ponad 70 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę pozwalającą na prowadzenie różnorodnych badań naukowych. Stawiają na współpracę z przemysłem i instytucjami otoczenia gospodarczego. Współpracowaliśmy z 4 wydziałami: Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki, Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn.
 

Dlaczego PGWI

Politechnika Świętokrzyska nawiązała z nami współpracę dzięki naszej renomie na rynku wycen i nowych technologii. Nasze bogate doświadczenie w wycenach zupełnie nowych rozwiązań, było kluczowe przy wyborze naszego zespołu analityków.
 

Technologia

Analizowaliśmy 10 następujących rozwiązań:

 1. Urządzenie wykorzystywane przy obróbce skrawaniem redukujące drganie, dzięki czemu polepszają się parametry obróbki, co docelowo może zmniejszyć koszty produkcji firmy i pozwoli na uzyskanie lepszych detali co może przyciągnąć klientów z nowych branż.

 2. Urządzenie do gaszenia ognia za pomocą fal dźwiękowych, które umożliwi gaszenie ognia w newralgicznych miejscach, jak np. serwerownie, co pomoże ograniczyć straty, które powstają przy gaszeniu ognia tradycyjnymi metodami.

 3. Urządzenie wykorzystywane przy toczeniu, poprawiające parametry, co może zmniejszyć koszty produkcji i przyciągnąć klientów z bardziej wymagających branż.

 4. Innowacyjna metoda szyfrowania danych, która może lepiej zabezpieczyć sygnał cyfrowy od obecnie znanych metod szyfrowania sygnału.

 5. Urządzenie wykorzystywane przy toczeniu, które może dłużej pracować od obecnie znanych narzędzi, co zmniejszy koszty produkcji poprzez brak konieczności przezbrojenia maszyny.

 6. Urządzenie poprawiające skuteczność odpylaczy w zakładach pracy, co wydłuży ich czas pracy co przyniesie oszczędności firmie wykorzystujące takie maszyny.

 7. Wykorzystanie nowego – ekologicznego materiału do budowy narzędzi ściernych, co z jednej strony może zmniejszyć koszty produkcji producenta takich urządzeń, a z drugiej strony podnieść jego reputację, jako firmy dbającej o środowisko.

 8. Technologia poprawiająca funkcjonowanie działania sieci zasilającej, która zmniejsza wahania w sieci i umożliwia lepsze funkcjonowanie urządzenia elektrycznego, co się może przełożyć na jego dłuższe funkcjonowanie.

 9. Rozwiązanie ulepszające proces drukowania 3D, które umożliwi wykorzystanie bardziej innowacyjnych materiałów w druku 3D oraz usprawni sam proces drukowania, co zmniejszy koszty procesu.

 10. Technologia pozwalająca na odzyskiwanie pierwiastków z odpadów pozostałych przy spalaniu osadów ściekowych, co wpływa pozytywnie na gospodarkę zero waste i pozwoli na powtórne wykorzystanie pierwiastków, co zmniejszy koszty.

Powyższe technologie bezpośrednio polepszają warunki funkcjonowania przedsiębiorcy (poprzez lepszą optymalizację kosztową i wyższą jakość procesu) lub bezpośrednio polepszają warunki użytkowników, ponieważ są lepsze od obecnie sprzedawanych produktów lub bezpośrednio mogą polepszyć warunki w jakich żyjemy. Zaliczają się one do następujących branż:

 • Obróbka skrawaniem,

 • Pożarnicza,

 • Szyfrowanie danych,

 • Maszynowa,

 • Nowe materiały,

 • Energetyczna,

 • Druk 3D,

 • Ochrona środowiska.

 

Rezultat współpracy

10 raportów, które przesłaliśmy klientowi w uzgodnionym terminie i zakresie spełniającym jego wymagania oraz warunki programu Inkubator Innowacyjności. Raporty zostały przygotowane przez nasz doświadczony zespół analityków.
 

Potrzeba klienta

Politechnika Świętokrzyska potrzebowało opracowania ekspertyz dla 10 rozwiązań w ramach projektu Inkubator Innowacyjności realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Zapotrzebowanie Politechniki pokrywało się z zakresem naszej usługi kompleksowej strategii komercjalizacji i obejmowało wykonanie jednego kompleksowego raportu obejmującego:

 • Analizę potencjału komercjalizacyjnego – ocena stopnia TRL dojrzałości wdrożeniowej, analiza możliwości i ograniczeń wdrożenia rozwiązania, analizę rynku z uwzględnieniem trendów, analizę konkurencji, analizę popytu i potencjalnych odbiorców.

 • Strategię komercjalizacji – analiza uwarunkowań dla strategii komercjalizacji PEST, analiza SWOT, analiza cyklu życia rozwiązania, analiza i rekomendacja odnośnie ścieżki komercjalizacji, analiza ryzyka, 

 • Wycenę – wycena dwoma metodami z różnych podejść.

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z USŁUGAMI:

       Zarezerwuj spotkanie

MASZ PYTANIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

Zrealizowane usługi

WYCENY TECHNOLOGII

AKREDYTACJA ARP S. A.

Wyceniamy technologie, znaki towarowe, licencje i wiele innych. Wyceniamy również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE
NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO I KONKURENCJI

Analizujemy otoczenie rynkowe i konkurencję w kontekście dostępnych technologii. Usługa dostępna również w ramach konkursów i programów

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

STRATEGIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Tworzymy optymalną strategię komercjalizacyjną. Usługa również dostępna w wariancie kompleksowym obejmującym wycenę technologii

ZOBACZ POZOSTAŁE CASE STUDIES: