ZOBACZ POZOSTAŁE CASE STUDIES:

Analizujemy otoczenie rynkowe i konkurencję w kontekście dostępnych technologii. Usługa dostępna również w ramach konkursów i programów

ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO I KONKURENCJI

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Zrealizowana usługa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

       Zarezerwuj spotkanie

ZAPOZNAJ SIĘ Z USŁUGAMI:

W ramach projektu FUNash, konsorcjum otrzymało blisko 21 mln PLN dotacji na rozwój projektu popiołów lotnych. Prace B+R miały być prowadzone w ramach 6 komplementarnych tematów, realizowanych przez odrębne zespoły badawcze. Zespół AGH, z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska miał na celu zbadanie w jaki sposób wykorzystać popioły lotne do oczyszczania wód, gleb i powietrza.

Akademia Górniczo-Hutnicza w ramach grantu, potrzebowała zlokalizować tereny skażone odpowiednimi grupami związków organicznych i chemicznych w Polsce, gdzie potencjalnie efekt projektu można by wykorzystać. Ponad to, AGH chciała poznać obowiązujące regulacje prawne – polskie i unijne, dotyczące poziomów stężeń w glebie i wodzie, konkretnych grup związków oraz w jaką stronę rozwijają się potencjalnie kluczowe dla technologii branże i co napędza ten rozwój. Analiza miała pomóc Twórcom technologii, w wyborze kierunku, w którym projekt powinien być rozwijany w pierwszej kolejności.

Konsorcjum otrzymało grant w ramach programu TEAM-NET od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Program ten pozwala na sfinansowanie interdyscyplinarnych badań naukowych, realizowanych przez sieć współpracujących zespołów badawczych, kierowanych przez wybitnych, doświadczonych naukowców. Celem tego programu jest, oprócz umożliwienia prowadzenia w Polsce nowatorskich badań naukowych, także wzmocnienie ponadregionalnej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi oraz budowanie kompetencji dotyczących wykorzystywania dostępnej infrastruktury i usług badawczych.
 

Potrzeba klienta

W ramach naszej analizy, stworzyliśmy bardzo obszerny raport wskazujący wszelkie bezpośrednie i pośrednie regulacje polskie i unijne dotyczące poszczególnych związków, z których technologia mogłaby oczyszczać środowisko. Co więcej zidentyfikowaliśmy ponad 40 potencjalnych odbiorców technologii i ponad 200 punktów, w których technologię można by w przyszłości potencjalnie zastosować oraz szereg potencjalnych partnerów biznesowych, którzy mogliby pomóc w rozwoju i komercjalizacji technologii.

Raporty oddaliśmy w uzgodnionym wcześniej terminie, a przygotowali je nasi doświadczeni analitycy.
 

Rezultat współpracy

W trakcie trwania analiz, technologia znajdowała się w bardzo wczesnej etapie rozwoju. W ramach projektu planowane było stworzenie co najmniej 19 produktów, 2 usług oraz 4 technologii, które będą oferowane różnym gałęziom przemysłu, które miałyby służyć m.in. do oczyszczania zróżnicowanych typów zanieczyszczeń.

Co roku w polskich elektrowniach i elektrociepłowniach powstaje około 4 mln ton popiołów lotnych. Ogromne ilości popiołów są składowane, zanieczyszczając środowisko, a koszty składowania i opłaty środowiskowe, którymi obciążani są producenci są znaczące. Korzystniej wychodzi utylizacja popiołów niż ich składowanie.

Jednym z nowatorskich rozwiązań wykorzystania technologii byłoby takie modyfikowanie otrzymanych materiałów na bazie popiołów, aby zamienić je w sorbenty przeznaczone do usuwania konkretnych zanieczyszczeń z wód, ścieków i gleb, w tym zanieczyszczeń: metalami i metaloidami, radionuklidami, antybiotykami, pestycydami i herbicydami.

Nowości rozwiązania polegać miały na zastosowaniu produktów konwersji popiołów lotnych jako nośnika dla mikroorganizmów przeprowadzających proces bioremediacji wody, gleby lub powietrza. Materiały otrzymane z popiołów miały być wzbogacane odpadowymi substancjami organicznymi (np. serwatką lub melasą), a następnie na nich osadzane miały być bakterie. Dzięki takiemu połączeniu, bakterie miały działać stabilniej i efektywniej, a proces biofiltracji miał mieć większe szanse powodzenia.
 

Technologia

Akademia Górniczo-Hutnicza nawiązała z nami współpracę ze względu na nasze wieloletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa technologicznego i analiz rynkowych technologii. 

Co więcej, dla AGH realizowaliśmy już wcześniej projekt, w ramach konkursu TANGO, który dotyczył podobnej tematyki (technologia oczyszczania wody z nieczystości), w związku z czym dokładnie wiedzieliśmy w jaki sposób podejść do analizy. Projekt ten okazał się być wielkim sukcesem, a nasza analiza pomogła ten sukces osiągnąć, co nie było bez znaczenia przy wyborze PGWI do realizacji tej analizy.
 

Dlaczego PGWI

Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) to największa polska uczelnia techniczna i jednocześnie jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Uczelnia razem z Politechnika Lubelską oraz Uniwersytetem Warszawskiem, tworzą projekt FUNash, mający na celu opracowanie serii materiałów funkcjonalizowanych wyprodukowanych na bazie popiołów lotnych powstających w wyniku spalania węgla w energetyce zawodowej, mogących znaleźć zastosowanie w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie.
 

Kim jest klient

PODSUMOWANIE

KLIENT: Akademia Górniczo-Hutnicza, w ramach projektu FUNash

POTRZEBA: Analiza rynkowa technologii w ramach programu TEAM-NET od Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

DLACZEGO PGWI: Doświadczenie w doradztwie technologicznym, analizach rynkowych tego typu technologii i wcześniejsza, owocna, współpraca z AGH

TECHNOLOGIA: Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie

REZULTAT: Przygotowanie obszernego raportu, zgodnego z wymaganiami klienta, w terminie zgodnym z umową

 

CASE STUDY / AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Analiza rynkowa technologii „Popioły lotne jako prekursory materiałów funkcjonalizowanych do zastosowania w inżynierii środowiska, budownictwie i rolnictwie”

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.