ZOBACZ POZOSTAŁE CASE STUDIES:

Tworzymy optymalną strategię komercjalizacyjną. Usługa również dostępna w wariancie kompleksowym obejmującym wycenę technologii

STRATEGIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Zrealizowana usługa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

       Zarezerwuj spotkanie

ZAPOZNAJ SIĘ Z USŁUGAMI:

Konsorcjum starało się o dofinansowanie na 16 rozwiązań stanowiących wyniki badań w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0 realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Zapotrzebowanie Konsorcjum pokrywało się z zakresem naszej usługi kompleksowej strategii komercjalizacji i obejmowało 3 raporty i jedną rekomendację na każdą z technologii:

 • Raport 1: Analiza gotowości wdrożeniowej – ocena stopnia TRL dojrzałości wdrożeniowej, analiza rentowności wdrożenia, analizę ryzyka wdrożenia.

 • Raport 2: Analiza potencjału rynkowego – ocena potencjału komercyjnego (na świecie) wraz z analizą popytu, aspektów prawnych i technologicznych, ocenę konkurencyjności i analizę konkurencji, ocenę ścieżek komercjalizacji i rekomendację odnośnie najoptymalniejszej, analizę potencjalnych odbiorców.

 • Raport 3: Wycena praw własności intelektualnej – określenie wartości, opis metodyki, opis sposobu ochrony własności intelektualnej.

 • Rekomendacja dotycząca komercjalizacji wyników badań – podsumowanie analizy rynkowej, konkurencyjnej i odbiorców, podsumowanie analizy ryzyka, rekomendacja komercjalizacyjna.

 

Potrzeba klienta

48 raportów i 16 rekomendacji przesłaliśmy klientom w uzgodnionym terminie i zakresie spełniającym warunki programu Inkubator Innowacyjności 2.0. Cała dokumentacja została opracowana przez nasz doświadczony zespół analityków.
 

Rezultat współpracy

Analizowaliśmy 16 następujących technologii:
UTP:

 1. Urządzenie korygujące deformację klatki piersiowej, dzięki któremu proces korekty klatki piersiowej będzie bardziej efektywny i komfortowy dla potencjalnego klienta co może wpłynąć na większą sprzedaż producenta.

 2. Technologia związana z drukiem 3D, dzięki której poprawi się wydajność pracy druku 3D, co pomoże zoptymalizować kosztowo i przyśpieszyć  proces druku 3D.

 3. Urządzenie do mieszania materiałów ziarnistych, dzięki któremu wzrasta jakość procesu mieszania, co się bezpośrednio przekłada na optymalizację kosztową – mniej materiału niszczy się.

 4. Urządzenie do rozdrabniania materiałów, które w sposób wydajniejszy rozdrobni materiały z wybranej grupy używane w procesach produkcyjnych, co w sposób bezpośredni przełoży się na obniżenie kosztów.

 5. Metoda uzyskania lepszych plonów rzepaku, która umożliwi umieszczenie nasion rzepaku głębiej w ziemi, dzięki czemu wzrośnie wydajność produkcji oparta na rzepaku i zmniejszy potencjalne straty (zwłaszcza zimą).

 6. Metoda umożliwiająca produkcję mięsa wysokiej jakości, wykorzystująca markery genetyczne, dzięki której wzrośnie jakość produktu i zostanie zachowany regionalny i ekologiczny charakter produkcji.

 7. Urządzenie do ćwiczeń zabiegów medycznych, które skuteczniej i szybciej pomoże nabyć umiejętności przeprowadzania konkretnych zabiegów przez personel medyczny.

 8. Metoda uzyskiwania lepszych parametrów transmisji danych z użyciem drona, dzięki której wzrośnie dostępność wysokojakościowych urządzeń transmisji danych z użyciem drona.

 

UKW:

 1. Bezkontaktowy system kontroli jakości, dzięki któremu poprawi się jakość badań nieniszczących w różnych gałęziach przemysłu, m.in. inżynierii lądowej, medycynie, przemyśle nuklearnym.

 2. Inteligentny system pomiaru pyłu w atmosferze, który jest tani w produkcji i równocześnie daje wiarygodne odczyty, co może wpłynąć na poprawę jakości powietrza.

 3. Rozdrabniacz do tworzyw i materiałów, który lepiej rozdrabnia niż obecnie stosowane maszyny, co wpływa na zwiększenie wydajności procesu i spadek zapotrzebowania energetycznego, co przekłada się bezpośrednio na lepsza optymalizację kosztową.

 4. Technologia tworzenia protez piersi, dzięki której protezy tworzone są z lżejszego materiału niż obecnie stosowane, co wpływa na komfort noszenia. Do produkcji protez wykorzystywane są również nowe technologie, optymalizujące koszty procesu produkcyjnego.

 5. Rehabilitacyjny szkielet zewnętrzny dla dzieci, który poprawia proces rehabilitacji oraz rozszerza wybrane umiejętności użytkownika. 

 6. Aparat do pletyzmografii powietrznej, który umożliwia wykonywanie zabiegu poza placówką medyczną przez samego pacjenta.

 7. Technologia odtwórcza DNA z gotowej żywności, dzięki której jest możliwe sprawdzenie z jakiego dokładnie gatunku danego warzywa pochodzi gotowy produkt.

 8. Technologia wytwarzania pianek poliuretanowych wpływająca na poprawę środowiska, ponieważ w metodzie wykorzystuje się materiały będące odpadkami w innych branżach.

 

Powyższe technologie bezpośrednio polepszają warunki funkcjonowania przedsiębiorcy (poprzez lepszą optymalizację kosztową i wyższą jakość procesu) lub bezpośrednio polepszają warunki użytkowników, ponieważ są lepsze od obecnie sprzedawanych produktów lub bezpośrednio mogą polepszyć warunki w jakich żyjemy. Zaliczają się one do następujących branż:

 • Medycyna i rehabilitacja,

 • Druk 3D,

 • Rolnicza,

 • Maszynowa,

 • Przetwórcza,

 • Badania nieniszczące,

 • Ochrona środowiska,

 • Przetwórcza,

 • Nowe materiały.

 

Technologia

Konsorcjum nawiązało z nami współprace dzięki naszej wcześniejszej owocnej współpracy – z UTP, czyli liderem Konsorcjum współpracowaliśmy wcześniej pięciokrotnie w ramach zleceń komercyjnych. Znali nasze kompetencje i doświadczenie i wiedzieli, że poradzimy sobie z obszerną analizą 16 WNIP w relatywnie krótkim czasie. Powracający klient jest dla nas najwyższym wyznacznikiem jakości.
 

Dlaczego PGWI

Konsorcjum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego powstało w ramach projektu Inkubator Innowacyjności 2.0. Współpracowaliśmy z czterema wydziałami z UTP: Wydział Inżynierii Mechanicznej, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, Wydział Hodowli i Biologii oraz z dwoma wydziałami z UKW: Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki, Wydział Nauk Przyrodniczych.
 

Kim jest klient

PODSUMOWANIE

KLIENT: Konsorcjum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

POTRZEBA: Analiza opłacalności wdrożeniowej technologii, analiza potencjału rynkowego technologii, wycena technologii oraz rekomendacja odnośnie technologii w ramach programu Inkubator Innowacyjności 2.0 realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DLACZEGO PGWI: Doświadczenie i kompetencje w analizach technologii oraz wcześniejsza owocna współpraca

TECHNOLOGIA: 16 technologii z dziewięciu różnych branż

REZULTAT: Przygotowanie 48 raportów i 16 rekomendacji zgodnie z wymaganiami klienta i wytycznymi programu Inkubator Innowacyjności

 

CASE STUDY / UTP I UKW W BYDGOSZCZY 

Kompleksowa strategia komercjalizacji 16 wartości niematerialnych i prawnych

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.