Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Przedsiębiorczość


SZKOLENIE / FINANSE I ANALIZY

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Podczas szkolenia nabędą wiedzę co do wyboru odpowiedniej formy prawnej, rejestracji przedsiębiorstwa, zarządzania i procesów decyzyjnych oraz kwestii związanych z finansami przedsiębiorstwa. 
 

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania przedsiębiorstw
 • zaznajomienie się z metodami zarządzania i  wynagradzania  w przedsiębiorstwie
 • nabycie wiedzy dotyczącej podatków i zasad ich obliczania
 • zapoznanie się z narzędziami controlingu i rachunkowości zarządczej.
   

Dla kogo?

 • studenci i (przyszli) przedsiębiorcy
 • menadżerowie, założyciele i pracownicy start-upów
 • pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • właściciele przedsiębiorstw
 • kadra zarządzająca.
   

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • certyfikat ze szkolenia
 • materiały edukacyjne.
   

Zakres szkolenia:

 • istota przedsiębiorstwa
 • elementy zarządzania przedsiębiorstwem
 • podstawy rachunkowości przedsiębiorstw
 • finansowanie przedsiębiorstwa
 • podstawowe narzędzia controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie.
   

Program szkolenia

MODUŁ I

Istota przedsiębiorstwa, w tym: 

 • pojęcie i typologia przedsiębiorstw
 • cele działalności przedsiębiorstwa
 • formy prawne i organizacyjne
 • rejestracja przedsiębiorstwa
 • działalność gospodarcza.

 

MODUŁ II

Elementy zarządzania przedsiębiorstwem, w tym: 

 • proces decyzyjny w przedsiębiorstwie
 • metody zarządzania przedsiębiorstwem
 • zasady wynagradzania w przedsiębiorstwie.

 

MODUŁ III

Podstawy rachunkowości przedsiębiorstw, w tym:  

 • budowa systemu rachunkowości w przedsiębiorstwie
 • sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa  - bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.

 

MODUŁ IV

Opodatkowanie przedsiębiorstw, w tym: 

 • rodzaje podatków w przedsiębiorstwie
 • zasady obliczania podatków przedsiębiorstwa.

 

MODUŁ V

Finansowanie przedsiębiorstwa, w tym: 

 • źródła finansowania przedsiębiorstwa
 • struktura i koszt kapitału przedsiębiorstwa
 • wpływ strategii finansowania na wartość rynkową przedsiębiorstwa.

 

MODUŁ VI

Podstawowe narzędzia controllingu i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwie, w tym:  

 • operacyjny i strategiczny rachunek kosztów
 • próg rentowności i decyzje cenowe
 • dźwignia operacyjna, finansowa, połączona
 • analiza efektywności inwestycji
 • planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa.

 

KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI