POINFORMUJ MNIE O TERMINIE SZKOLENIA OTWARTEGO

     Poinformuj mnie o terminie szkolenia

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII FINANSE I ANALIZY:

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

MODUŁ I

Analiza finansowa – wprowadzenie:

 • zasady rachunkowości

 • rodzaje sprawozdań finansowych i obowiązki sprawozdawcze

 • zastosowania analizy finansowej.

Analiza bilansu i rachunku zysków i strat:

 • treść i konstrukcja bilansu 

 • analiza struktury i dynamiki bilansu

 • treść i konstrukcja rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny)

 • analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat

 • związki pomiędzy sprawozdaniami 

 • studium przypadku.

MODUŁ II

Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (cash flow) i zestawienia zmian w kapitale własnym:

 • znaczenie i zawartość sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 

 • znaczenie i zawartość zestawienia zmian w kapitale własnym 

 • całościowe studium przypadku – praktyczne rozumienie sprawozdań finansowych.

MODUŁ III

Analiza wskaźnikowa:

 • zakres i zasady analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych;

 • wskaźniki struktury

 • wskaźniki płynności 

 • wskaźniki zadłużenia 

 • wskaźniki rentowności 

 • wskaźniki sprawności zarządzania 

 • Piramida Du Ponta

 • Próg rentowności 

 • przydatność analizy wskaźnikowej 

 • częste błędy w analizie wskaźnikowej 

 • źródła danych.

MODUŁ IV

Praktyczne zastosowanie analizy finansowej:

 • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

 • identyfikacja niebezpieczeństwa bankructwa 

 • zastosowanie analizy finansowej w nadzorze właścicielskim

 • elementy „kreatywnej księgowości”  

 • zdolność do finansowania działalności 

 • dźwignia finansowa.

 

Program szkolenia

 • Jak interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych?   

 • Jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej?  

 • Na czym polega analiza wskaźnikowa i jak ją stosować?  

 • Jak wykorzystywać wyniki analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

 

Zakres szkolenia:

 • Uczestnictwo w szkoleniu

 • Komplet materiałów szkoleniowych

 • Lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 • Certyfikat ze szkolenia

 • Materiały edukacyjne.

 

W cenie szkolenia:

 • pracownicy start-up oraz spin-off

 • analitycy finansowi

 • inwestorzy

 • właściciele przedsiębiorstw

 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw.

 

Dla kogo?

 • zdobycie wiedzy na temat praktycznej analizy finansowej

 • analiza praktycznych studiów przypadku 

 • identyfikacja częstych błędów popełnianych w trakcie analizy finansowej.

 

Korzyści:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy finansowej spółek oraz oceny ich kondycji finansowej.  Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat sposobu czytania i rozumienia sprawozdań finansowych oraz oceny na ich podstawie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.
 

Cel szkolenia:

SZKOLENIA / FINANSE I ANALIZY

Finanse dla menedżerów

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.