POINFORMUJ MNIE O TERMINIE SZKOLENIA OTWARTEGO

     Poinformuj mnie o terminie szkolenia

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII FINANSE I ANALIZY:

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

Moduł I 

Podstawy finansów - rola i miejsce finansów w przedsiębiorstwie:

 • cele zarządzania przedsiębiorstwem 

 • finanse a rachunkowość

 • rachunkowość zarządcza i controlling

 • podstawowe zadania finansów.

 

Sprawozdania finansowe. Cz. I:

 • rachunek zysków i strat. Wariant kalkulacyjny i porównawczy 

 • pozaksięgowe poziomy zysku (EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA)

 • dodatkowe klasyfikacje kosztów i ich zastosowanie w praktyce (koszty kontrolowalne i niekontrolowalne, istotne i nieistotnie, zapadłe, utraconych korzyści).

 

Progi rentowności:

 • próg rentowności i jego wykorzystanie w finansach i controllingu

 • wielostopniowy rachunków zysków i strat jako narzędzie ułatwiające podejmowania decyzji.

 

Sprawozdania finansowe. Cz. II:

 • polityka rachunkowości i rola założeń w bilansie

 • analiza majątku przedsiębiorstwa

 • analiza źródeł finansowania przedsiębiorstwa

 • podstawowe informacje o rachunku przepływów pieniężnych.

 

Moduł II

Analiza przedsiębiorstwa i ocena efektywności inwestycji
Ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych:

 • wstępna ocena przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdania finansowego

 • analiza wskaźników: rentowności, sprawności działania, zadłużenia i płynności

 • kluczowe wskaźniki biznesu (KPI, key ratio).

 

Ocena opłacalności inwestycji:

 • przyczyny zmian wartości pieniądza w czasie i ich uwzględnianie w finansach

 • podstawy metod NPV i IRR

 • kalkulacja przepływów pieniężnych

 • wybór właściwej stopy dyskontowej

 • wartość rezydualna i jej wpływ na inwestycje

 • zwykły i dyskontowany okres zwrotu z inwestycji

 • specyfika oceny projektów modernizacyjnych 

 • najczęściej popełniane błędy w ocenie opłacalności inwestycji i wskazówki, jak ich unikać.

 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Program szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat podstawowych zagadnień związanych z finansami i rachunkowością, będą również czuli się pewniej obcując z dokumentami przygotowywanymi przez działy finansowe.   W szczególności uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:

 • czym różnią się finanse i rachunkowość?

 • jaki wpływ mają zasady rachunkowości na przychody i koszty? Dlaczego różnią się one od wpływów i wydatków?

 • jakie ciekawe informacje można znaleźć w rachunku zysków i strat?

 • co to jest próg rentowności i jak go wykorzystać do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa?

 • o czym informuje bilans i na co warto zwrócić uwagę przy jego analizie?

 • jak interpretować wyniki wskaźników finansowych?

 • w jaki sposób oceniana jest opłacalność inwestycji? Kiedy finansiści dadzą zielone światło dla ich realizacji?

 

Zakres szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu

 • komplet materiałów szkoleniowych

 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 • certyfikat ze szkolenia

 • materiały edukacyjne.

 

W cenie szkolenia:

 • kadra zarządcza z pionów niefinansowych

 • osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska kierowniczego

 • przyszli członkowie Rad Nadzorczych bez przygotowania finansowego

 • specjaliści spoza obszarów finansowych

 • wszyscy, którzy chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności z zakresu finansów.

 

Dla kogo?

Korzyści dla uczestników:

 • poprawa komunikacji z działami: księgowym i finansowym

 • zrozumienie podstawowych pojęć związanych z finansami

 • nabycie umiejętności czytania rachunku zysków i strat oraz bilansu

 • umiejętność przeprowadzania analizy wskaźnikowej i interpretacji wskaźników

 • poznanie zasad oceny opłacalności inwestycji.

 

Korzyści dla organizacji:

 • wykwalifikowana kadra

 • pracownicy gotowi na nowe wyzwania

 • wzrost efektywności pracowników

 • wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako partnera biznesowego oraz pracodawcy)

 • poprawa komunikacji w przedsiębiorstwie.

 

Korzyści wspólne:

 • wzrost świadomości finansowej

 • lepsze rozumienie terminów finansowych 

 • większa liczba trafnych decyzji.

 

Korzyści:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami, którymi zajmują się finansiści, dzięki czemu możliwa będzie lepsza współpraca między różnymi działami, przede wszystkim w zakresie analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa, proponowania ulepszeń oraz oceny projektów inwestycyjnych (innowacyjnych i modernizacyjnych).
 

Cel szkolenia:

SZKOLENIA / FINANSE I ANALIZY

Finanse dla menedżerów niefinansistów

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.