ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII FINANSE I ANALIZY:

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

MODUŁ I

Wycena wartości – wprowadzenie:

 • rodzaje i źródła wartości

 • klasyfikacja metod wyceny

 • rodzaje wycenianych aktywów

 • specyfika wyceny wartości dla funduszy inwestycyjnych FIZ i FIZAN

 • wymagania formalno-prawne wobec wyceny.

 

Wycena wartości metodami majątkowymi:

 • metoda aktywów netto i skorygowanych aktywów netto

 • praktyczne zastosowanie / przykłady.

 

MODUŁ II

Wycena metodą dochodową:

 • wycena metodą dochodową – założenia i procedura

 • odmiany metod dochodowych;

 • szacowanie wartość i przepływów pieniężnych 

 • szacowanie kosztu kapitału 

 • rola i zasady tworzenia prognoz dla potrzeb wyceny dochodowej:

 • błędy i czynniki ryzyka; 

 • obszary szczególne wycen dochodowych 

 • zastosowanie / przykłady praktyczne.

 

MODUŁ III

Wycena wartości metodami porównawczym:

 • zasady i procedura sporządzenia wyceny metodą porównawczą

 • źródła danych 

 • zastosowanie metod porównawczych 

 • przykłady praktyczne

 • szczególne obszary analizy.

 

MODUŁ IV

Wycena wartości instrumentów dłużnych (obligacje, wierzytelności):

 • analiza emitenta / dłużnika 

 • wycena skorygowane ceny nabycia (model dochodowy i XIRR).

 

Podsumowanie:

 • procedura wyceny

 • cechy poprawnej wyceny i czynniki ryzyka.

 

SZKOLENIA / WYCENY

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę, jakie istnieją metody wyceny wartości przedsiębiorstw oraz innych aktywów. W szczególności uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:

 • jakie metody wyceny należy stosować w wycenach poszczególnych kategorii aktywów w portfelach funduszy?

 • jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia wycen wartości?

 • jak interpretować wyniki wycen wartości?

 • jakie metody i techniki są szczególnie adekwatne do wyceny wartości dla funduszy inwestycyjnych FIZ i FIZAN?

 

Zakres szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu

 • komplet materiałów szkoleniowych

 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 • certyfikat ze szkolenia

 • materiały edukacyjne.

 

W cenie szkolenia:

Program szkolenia

 • Analityków finansowych

 • Osób nadzorujących wyceny w ramach towarzystw funduszy inwestycyjnych

 • Osób nadzorujących wyceny w ramach depozytariuszy

 • Pracowników alternatywnych spółek inwestycyjnych.

 

Dla kogo?

 • zdobycie wiedzy na temat różnych metod wyceny i ich wykorzystania

 • przygotowanie do potencjalnych wyzwań dzięki przeanalizowaniu praktycznych case studies

 • zrozumienie specyfiki wyceny funduszy fiz i fizan

 • zdobycie umiejętności identyfikacji częstych błędów popełnianych w trakcie wyceniania aktywów i wiedzy na co szczególnie zwrócić uwagę przy procesie wycen.

 

Korzyści

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy i oceny wycen wartości różnorodnych aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów różnego typu aktywów niepublicznych znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych typu FIZ i FIZAN oraz zarządzanych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne.
 

Cel szkolenia:

Wycena wartości aktywów niepublicznych dla funduszy inwestycyjnych

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.