POINFORMUJ MNIE O TERMINIE SZKOLENIA OTWARTEGO

     Poinformuj mnie o terminie szkolenia

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII FINANSE I ANALIZY:

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

Wprowadzenie. Istota oceny projektów inwestycyjnych

 • definicja celów i identyfikacja projektu

 • etapy przygotowania projektu

 • analizy: wykonalności, opłacalności, ryzyka

 • specyfika oceny opłacalności różnych typów projektów (rozwojowych i modernizacyjnych, małych i dużych)

 

Wstępna analiza opłacalności inwestycji z wykorzystaniem progu rentowności

 • księgowy i kasowy próg rentowności

 • szacowanie obrotów, dla których wartość bieżąca wpływów zrównuje się z nakładami inwestycyjnymi

 

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

 • okres zwrotu (PP)

 • wartość bieżąca netto (NPV)

 • wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

 • indeks zyskowności (PI)

 • zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR)

 • zdyskontowany okres zwrotu (DPP)

 • wybór najlepszych metod oceny projektów inwestycyjnych.

 

Tworzenie budżetów cząstkowych projektu

 • kalkulacja przychodów i kosztów projektu

 • szacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy (kalkulacja zmiany stanu zapasów, należności i zobowiązań handlowych)

 • przygotowanie budżetu nakładów inwestycyjnych oraz budżetu kapitałowego.

 

Szacowanie przepływów pieniężnych na potrzeby oceny opłacalności finansowej

 • charakterystyka przepływów przyrostowych

 • ujęcie w przepływach nakładów poniesionych w poprzednich okresach

 • kalkulacja przepływów metodą FCFE i FCFF.

 

Kalkulacja kosztu kapitału

 • koszt kapitału własnego

 • średni ważony koszt kapitału (WACC)

 • WACC projektu a WACC przedsiębiorstwa.

 

Analiza ryzyka

 • analizy wrażliwości

 • analizy scenariuszowe

 

Podsumowanie i zakończenie szkolenia.
 

Program szkolenia

W trakcie ćwiczeń uczestnicy będą mogli zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami związanymi z oceną opłacalności inwestycji. Na przykładach liczbowych pokazane zostanie, co to są: NPV, IRR i okres zwrotu oraz jak te miary prawidłowo interpretować, ale też m.in.: jak budżety przychodów, kosztów, kapitału obrotowego, nakładów inwestycyjnych i źródeł finansowania prawidłowo połączyć w prognozę przepływów pieniężnych a następnie jaką stopę procentową dobrać do ich dyskontowania. 
Przykładowe zagadnienia, o których będzie można również porozmawiać w trakcie zajęć to: 

 • jakie są wady i zalety różnych metod oceny opłacalności inwestycji?

 • jak prawidłowo wyznaczać przepływy pieniężne i koszt kapitału?

 • która miara jest ważniejsza: NPV czy IRR?

 • czy ujemne NPV zawsze oznacza, że inwestycja nie powinna być realizowana?

 • co zrobić, gdy w kolejnych latach realizacji inwestycji pojawiają się kolejne ujemne przepływy pieniężne (np. nakłady odtworzeniowe)?

 • czy do oceny opłacalności inwestycji powinien być wykorzystany WACC projektu, czy firmowy?

 • jak w kalkulacjach uwzględniać nakłady, które zostały poniesione przed rozpoczęciem inwestycji? 

 

Zakres szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu

 • komplet materiałów szkoleniowych

 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 • certyfikat ze szkolenia

 • materiały edukacyjne.

 

W cenie szkolenia:

Szkolenie dedykowane przede wszystkim osobom, które są zainteresowane zrozumieniem mechanizmów związanych z podejmowaniem prawidłowych decyzji w zakresie rozpoczynania lub zaniechania inwestycji w przedsiębiorstwie. 
Jest to wiedza przydatna dla pracowników z wszystkich działów przedsiębiorstw, które dysponują budżetami inwestycyjnymi i osób odpowiedzialnych za przeprowadzanie analizy finansowej projektów inwestycyjnych, zarówno rozwojowych, jak również tych o charakterze modernizacyjno – odtworzeniowym.  

 

Dla kogo?

Korzyści dla uczestników:

 • zdobycie wiedzy na temat różnych metod oceny opłacalności inwestycji i ich wykorzystania

 • przygotowanie do potencjalnych wyzwań dzięki przeanalizowaniu praktycznych zadań

 • zrozumienie sposobu podejmowania decyzji przez inwestorów finansowych, co może pomóc w pozyskaniu funduszy na inwestycje

 • rozwinięcie umiejętności w zakresie wykorzystania w praktyce arkusza kalkulacyjnego.

 

Korzyści dla organizacji:

 • wykwalifikowana kadra

 • pracownicy gotowi na nowe wyzwania

 • wzrost efektywności pracowników

 • wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku (jako partnera biznesowego oraz pracodawcy)

 • poprawa komunikacji w przedsiębiorstwie.

 

Korzyści wspólne:

 • większa liczba trafnych decyzji inwestycyjnych

 • wzrost świadomości w zakresie specyfiki oceny projektów inwestycyjnych

 • lepsze rozumienie specjalistycznych terminów finansowych.

 

Korzyści:

Szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatów komputerowych, wszystkie zadania rozwiązane zostaną z wykorzystaniem MS Excel. 
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z różnymi zagadnieniami związanymi z oceną opłacalności inwestycji: wadami i zaletami poszczególnych metod, specyfiką kalkulowania przepływów pieniężnych i oczekiwanej stopy zwrotu. Poruszane będą również tematy związane z analizą wykonalności i ryzyka. 

 

Cel szkolenia:

SZKOLENIA / FINANSE I ANALIZY

Ocena opłacalności inwestycji

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.