20 września 2021

Ruszył nabór wniosków w konkursie "Bony na cyfryzację"

 

W PARP ruszył nabór wniosków w programie „Bony na cyfryzację”. Konkurs pozwala na bezzwrotne finansowanie zakupu oprogramowania, środków trwałych i usług programistycznych.
 

Wdrożone za ich pośrednictwem innowacyjne technologie cyfrowe mają przyczyniać się do lepszego zarządzania w przedsiębiorstwach i służyć poprawie ich konkurencyjności w obliczu wyzwań związanych z pandemią.

Nabór wniosków zaplanowano w terminie od 20 września 2021 r. do 20 października 2021 r. 

Co istotne, możliwe jest zgłoszenie w konkursie projektu rozpoczętego po 1 lutego 2020 r. Oznacza to refundację kosztów inwestycji zakończonych wdrożeniem lub będących w trakcie realizacji.

Prognozujemy, że atrakcyjne warunki wsparcia spotkają się z bardzo wysokim zainteresowaniem wśród przedsiębiorców.


Zachęcamy do podjęcia jak najszybszych kroków w celu uzyskania wsparcia i zapraszamy do kontaktu, w celu zweryfikowania potencjału do ubiegania się o grant i złożenia wniosku o dotację.


Wsparcie PGWI w zakresie opracowania wniosku o dofinansowania w ramach konkursu „bony na cyfryzację” organizowanego przez PARP
Zakres prac:

 1. W ramach współpracy, proponujemy Państwu następujący zakres prac:

 2. Wstępna analiza działań realizowanych lub planowanych do realizacji przez Spółkę oraz analiza sytuacji Spółki, pod kątem możliwości i szans uzyskania dofinansowania;

 3. Wskazanie rekomendacji w zakresie koncepcji projektu, w celu maksymalizacji dofinansowania i szans jego uzyskania;

 4. Analiza kwalifikowalności kosztów planowanych do poniesienia w ramach projektu;

 5. Opracowanie wniosku o dofinansowanie zgodnie z wytycznymi PARP, w oparciu o informacje źródłowe dostarczone przez Spółkę, w celu maksymalizacji szans uzyskania wsparcia;

 6. Przekazanie Spółce finalnego wniosku w odpowiednim formacie, gotowego do wprowadzenia poprzez internetowy system składania wniosków;

 7. Weryfikacja formalna prawidłowości wniosku wprowadzonego do systemu, na podstawie wygenerowanego z tego systemu wydruku wniosku o dofinansowanie;

 8. Wsparcie Spółki w procesie oceny, w tym w zakresie poprawy wniosku o dofinansowanie;

 9. Wsparcie Spółki w zakresie rozliczenia uzyskanego dofinansowania.

Pozostajemy otwarci na dostosowanie zakresu oraz warunków wsparcia na podstawie rozmów ze Spółką.
 

Zachęcamy do wypełnienia kwestionariusza wstępnej weryfikacji dla Wnioskodawców w konkursie „Bony na cyfryzację”.

Wypełnij kwestionariusz wstępnej weryfikacji dla Wnioskodawców w konkursie „Bony na cyfryzację” link

Wypełniony kwestionariusz pomoże konsultantom PGWI w przygotowaniu oferty na opracowanie wniosków w konkursie "Bony na cyfryzacje".
 

Wsparciem można objąć dwie główne kategorie kosztów:

 1. Zakup oprogramowania i/lub usług programistycznych w celu wdrożenia innowacji cyfrowej;

 2. Zakup środków trwałych lub usług doradczych w celu wdrożenia innowacji cyfrowej.

 

Bonem można sfinansować m.in. zakup takich produktów, jak:
●      Oprogramowanie ERP
●      Rozwiązania bazodanowe, Big-Data
●      Oprogramowanie wspierające bezp. cyfrowe,
●      Systemy CRM,
●      Rozwiązania chmurowe,
●      Programy automatyzacji procesów, AI,
●      Oprogramowanie wspierające metodykę BIM i przemysł 4.0.

 

O dotacje mogą ubiegać się podmioty sektora małych i średnich przedsiębiorstw, tzn. zatrudniające maks. 250 pracowników i o rocznym obrocie nie większym niż 50 mln EUR lub sumie bilansowej nie większej niż 43 mln EUR.
Kwota kosztów projektu powinna mieścić się w przedziale pomiędzy 60 tys. PLN, a 300 tys. PLN. Przy intensywności wsparcia wynoszącej 85%, oznacza to refundację od 51 tys. PLN do nawet 255 tys. PLN.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
E-mail: dotacje@pgwi.pl
Telefon: +48 503 177 561

Umów się na spotkanie online albo rozmowę telefoniczną: Zarezerwuj spotkanie/rozmowę.

 

 

Przeczytaj pozostałe artykuły:

 

Zapoznaj się z obszarami wsparcia PGWI:

 

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.