Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

,Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ogłasza nowy konkurs na transfer technologii w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji. 8 października br. uruchamiamy nowy nabór wniosków na transfer technologii w ramach działania 2.2. POIR.

Projekt nadal jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które stawiają na rozwój technologiczny swoich firm i poszukują finansowania na inwestycje w innowacje. Katalog kosztów kwalifikowanych w projekcie SOI obejmuje zakup praw własności lub licencji do innowacyjnego rozwiązania. Przedsiębiorcy wciąż będą mogli skorzystać z refinansowania zakupu wartości niematerialnych i prawnych (WNiP, IP) aż do kwoty 200 tys. euro.

Maksymalna intensywność wsparcia na pokrycie kosztów kwalifikowalnych: 70%
W ramach tego konkursu, będą nadal udzielane granty w ramach jednej z następujących przeznaczeń pomocy: regionalnej pomocy inwestycyjnej albo pomocy de minimis. Poziom tego wsparcia w obu formach będzie wynosić maksymalnie 70 proc.


Należy pamiętać iż łączna wartość otrzymanego dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy nie może przekroczyć 200 tys. EURO, uwzględniając poprzednie konkursy.

Konkurs będzie trwał do 15 grudnia 2021 roku lub do wyczerpania alokacji.

Więcej informacji oraz dokumentacja dostępna na stronach:
https://siecotwartychinnowacji.pl/granty-na-transfer-technologii/
https://siecotwartychinnowacji.pl/aktualnosci/nowy-konkurs-na-transfer-technologii-juz-od-8-pazdziernika/
Pytania można kierować do ARP S.A. również na adres poczty elektronicznej: soi@arp.pl

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o. jest akredytowanym doradcą Agencji Rozwoju Innowacyjności w zakresie wycen technologii, o których więcej można dowiedzieć się na stronie: 
https://www.pgwi.pl/wycena-wartosci-niematerialnych-i-prawnych/

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:
E-mail: kontakt@pgwi.pl
Telefon: +48 503 177 561

Nowy konkurs w ramach projektu Sieć Otwartych Innowacji

06 października 2021