Wypełniony kwestionariusz pomoże konsultantom PGWI w przygotowaniu oferty na opracowanie wniosków w konkursie "Bony na cyfryzacje".

Kwestionariusz wstępnej weryfikacji dla Wnioskodawców w konkursie „Bony na cyfryzację”

Dane osoby kontaktowej
[imię, nazwisko, stanowisko, email, telefon]

Nazwa lub firma przedsiębiorstwa
[nazwa lub firma, NIP]

Miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub siedziby oraz lokalizacja projektu
[ulica, miejscowość, województwo]

Rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Czy projekt dotyczy jednego z następujących rodzajów działalności gospodarczej wg PKD:
(jeśli tak, może to przyczynić się do uzyskania wsparcia, w przypadku gdy wartość
dofinansowania projektów spełniających kryteria obowiązkowe przekroczy budżet konkursu):
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z,
59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z,
85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z,
93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z? Proszę wskazać.

Spadek średniorocznych obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2020 w stosunku do
obrotów (przychodów ze sprzedaży) w roku 2019. W przypadku niewystarczających środków
w konkursie, dla kilku projektów o takiej samej ilości punktów, o wsparciu może decydować
większy spadek obrotów.
[przychód ze sprzedaży w roku 2020, przychód ze sprzedaży w roku 2019, spadek obliczony
zgodnie z następującą formułą: (1-przychód_2020/przychód_2019)*100%)]

Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego
[Krótki opis wdrażanego oprogramowania i nowych / ulepszonych procesów w tym zakresie]

Zakup usług programistycznych w celu opracowania rozwiązania cyfryzacyjnego
[proszę podać kwotę]

Zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego
oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu wprowadzenia rozwiązania
cyfryzacyjnego
[proszę podać kwotę]

Zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego
z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych
[proszę podać kwotę]

Zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych)
[proszę podać kwotę]

Zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego
[proszę podać kwotę]

Wykorzystana kwota pomocy de minimis. Maksymalna kwota pomocy de minimis,
jaką można udzielić jednemu podmiotowi na przestrzeni 3 lat wynosi 200 tys. EUR brutto.
Dla firm z sektora drogowego transportu towarów maksymalna kwota ograniczona została
do 100 tys. EUR brutto.
[wartość pomocy de minimis otrzymana przez przedsiębiorstwo w roku 2021, 2020, 2019]

Twój e-mail:

Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.