Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Wycena wartości aktywów niepublicznych dla funduszy inwestycyjnych

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania lub analizy i oceny wycen wartości różnorodnych aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów różnego typu aktywów niepublicznych znajdujących się w portfelach funduszy inwestycyjnych typu FIZ i FIZAN oraz zarządzanych przez Alternatywne Spółki Inwestycyjne.
 

Korzyści

 • zdobycie wiedzy na temat różnych metod wyceny i ich wykorzystania
 • przygotowanie do potencjalnych wyzwań dzięki przeanalizowaniu praktycznych case studies
 • zrozumienie specyfiki wyceny funduszy fiz i fizan
 • zdobycie umiejętności identyfikacji częstych błędów popełnianych w trakcie wyceniania aktywów i wiedzy na co szczególnie zwrócić uwagę przy procesie wycen.
   

Dla kogo?

 • Analityków finansowych
 • Osób nadzorujących wyceny w ramach towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • Osób nadzorujących wyceny w ramach depozytariuszy
 • Pracowników alternatywnych spółek inwestycyjnych.
   

Program szkolenia

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • certyfikat ze szkolenia
 • materiały edukacyjne.
   

Zakres szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę, jakie istnieją metody wyceny wartości przedsiębiorstw oraz innych aktywów. W szczególności uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:

 • jakie metody wyceny należy stosować w wycenach poszczególnych kategorii aktywów w portfelach funduszy?
 • jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia wycen wartości?
 • jak interpretować wyniki wycen wartości?
 • jakie metody i techniki są szczególnie adekwatne do wyceny wartości dla funduszy inwestycyjnych FIZ i FIZAN?
   


SZKOLENIE / WYCENY

KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

MODUŁ I

Wycena wartości – wprowadzenie:

 • rodzaje i źródła wartości
 • klasyfikacja metod wyceny
 • rodzaje wycenianych aktywów
 • specyfika wyceny wartości dla funduszy inwestycyjnych FIZ i FIZAN
 • wymagania formalno-prawne wobec wyceny.

 

Wycena wartości metodami majątkowymi:

 • metoda aktywów netto i skorygowanych aktywów netto
 • praktyczne zastosowanie / przykłady.

 

MODUŁ II

Wycena metodą dochodową:

 • wycena metodą dochodową – założenia i procedura
 • odmiany metod dochodowych;
 • szacowanie wartość i przepływów pieniężnych 
 • szacowanie kosztu kapitału 
 • rola i zasady tworzenia prognoz dla potrzeb wyceny dochodowej:
 • błędy i czynniki ryzyka; 
 • obszary szczególne wycen dochodowych 
 • zastosowanie / przykłady praktyczne.

 

MODUŁ III

Wycena wartości metodami porównawczym:

 • zasady i procedura sporządzenia wyceny metodą porównawczą
 • źródła danych 
 • zastosowanie metod porównawczych 
 • przykłady praktyczne
 • szczególne obszary analizy.

 

MODUŁ IV

Wycena wartości instrumentów dłużnych (obligacje, wierzytelności):

 • analiza emitenta / dłużnika 
 • wycena skorygowane ceny nabycia (model dochodowy i XIRR).

 

Podsumowanie:

 • procedura wyceny
 • cechy poprawnej wyceny i czynniki ryzyka.