Polska Grupa Wspierania Innowacyjności

Akredytowany doradca Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie wyceny technologii

USŁUGI WYCENY

Poznaj zakresy wycen

Zakresy

Wycena technologii to tematyka bardzo obszerna i skomplikowana. Jest wiele różnych wartości niematerialnych i prawnych (WNIP) oraz podejść i metod ich wyceny. Wycena to również niezbędny element wielu przedsięwzięć - dzięki niej poznamy wartość aktywa.

Tworzone przez nas wyceny są niezbędne:

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

 • Przy określeniu wartości aktywa
 • Przy sprzedaży lub zakupie aktywa (a zwłaszcza w procesie negocjacyjnym!)
 • W trakcie decyzji inwestycyjnej i podczas poszukiwania inwestora
 • Podczas starania się o środki unijne, granty, dofinansowania lub ich rozliczania
 • Przy wnoszeniu praw wartości niematerialnych i prawnych do firmy
 • Przy wydzielaniu ze spółki nowego przedsięwzięcia (spin-off)
 • Do obliczenia opłaty licencyjnej
 • W celach podatkowych

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy akredytowanym doradcą Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w projekcie "Sieć Otwartych Innowacji" w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Akredytacja daje gwarancję jakości wszystkim naszym klientom.

Do każdego WNIP podchodzimy indywidualnie i kompleksowo, dzięki czemu jesteśmy w stanie zidentyfikować wszystkie potencjalne przychody i koszty jakie WNIP będzie generować, ryzyka związane z wdrażaniem/ stosowaniem technologii, potencjalne korzyści jakie WNIP może dla firmy wygenerować oraz dobrać odpowiednią metodę wyceny, najlepiej odpowiadającą potrzebom klienta.

Co wyceniamy?

Wyceniamy WNIP na wszystkich stadiach rozwoju – od TRL 1 do TRL 9. Mamy doświadczenie zarówno z WNIP, które są tylko i wyłącznie koncepcją, jak i gotowymi produktami już sprzedawanymi w Polsce i na świecie.

Wyceniamy w szczególności:

 • Technologie
 • Patenty
 • Wzory użytkowe, zdobnicze, przemysłowe
 • Zgłoszenia patentów i wzorów
 • Prawa autorskie do oprogramowania
 • Prawa do chronionych odmian roślin
 • Topografie układów scalonych
 • Know-how
 • Wynalazki
 • Znaki towarowe
 • Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne
 • Licencje i koncesje
 • Nabyte wartości firmy
 • Koszty zakończonych prac rozwojowych

Proces wyceny przedsiębiorstwa jest niezbędny w przypadku niektórych decyzji biznesowych, a w przypadku innych posiadanie wyceny potrafi bardzo ułatwić życie. Poprawnie stworzona wycena zaoszczędzi przedsiębiorcy wielu bolączek i umożliwi podjęcie poprawnej decyzji.

Tworzone przez nas wyceny są niezbędne:

Wycena przedsiębiorstw

 • Przed sprzedażą lub nabyciem firmy bądź jej części,
 • Przed/ w trakcie negocjacji dotyczących sprzedaży lub przejęcia innego przedsiębiorstwa,
 • Przed podziałem przedsiębiorstwa,
 • W trakcje oceny opcji strategicznych przedsiębiorstwa,
 • W trakcie oszacowania efektów synergii w transakcjach fuzji i przejęć,
 • Przed podwyższeniem kapitału w spółce w formie aportu przedsiębiorstwa,
 • Przed zmianą formy prawnej,
 • Przed postępowaniem układowym/ upadłościowym/ likwidacyjnym,
 • Podczas monitorowania wyników działalności przedsiębiorstwa i pracy zarządu,
 • Do ustalenie wynagrodzeń zarządu i pracowników przedsiębiorstwa na podstawie jego wartości,
 • Do określenia wartości udziałów wspólników,
 • W trakcie sporów pomiędzy wspólnikami lub innymi stronami zainteresowanymi,
 • Do planowania podatkowego/ optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie,
 • Do postępowania arbitrażowego.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z największymi spółkami skarbu państwa, korporacjami, firmami z sektora MŚP, nasi eksperci wyceniają zarówno całe przedsiębiorstwa (cały majątek oraz wszystkie zobowiązania), zorganizowane części przedsiębiorstw (wyodrębniona część majątku i zobowiązań, stanowiące niezależny byt ekonomiczny) oraz zaangażowany kapitał lub udziały w kapitale własnym (majątek firmy po odjęciu zobowiązań).

Co wyceniamy?

W ramach naszej usługi wyceniamy:

 • Całe przedsiębiorstwa,
 • Zorganizowane części przedsiębiorstwa,
 • Zaangażowany kapitał lub udziały w kapitale własnym.

Każdy właściciel relatywnie małej, młodej i innowacyjnej firmy (start-upu) prędzej czy później musi się zmierzyć z wyceną swojego przedsięwzięcia. Jest to często spowodowane finansowaniem ich działalności (anioły biznesu, fundusze venture capital, programy akceleracyjny, kredyty i pożyczki etc.) czy po prostu chęcią samego właściciela na poznanie wartości swojej inicjatywy. Bardzo ważne jest aby taka wycena przedstawiała jak najbardziej realną wartość firmy, ponieważ w przypadku np. zawyżenia wartości start-upu można w długim okresie więcej stracić niż zyskać. Zawyżenie wyceny może poważnie ograniczyć opcje pozyskania kapitału, może również wpłynąć negatywnie na postrzeganie naszej firmy na rynku czy w przypadku czyjejś inwestycji w taki start-up może wpłynąć na niemożliwość osiągnięcia zakładanych celów, a co za tym idzie np. wycofanie się inwestora.

Tworzone przez nas wyceny są niezbędne w przypadku:

Wycena start-upów

 • Poznania realnej wartości start-upu,
 • Poszukiwania inwestora,
 • Sprzedaży lub nabycia start-upu,
 • Negocjacji dotyczących sprzedaży start-upu,
 • Tworzenia biznesplanu start-upu,
 • Oceny opcji strategicznych start-upu,
 • Oszacowania efektów synergii w transakcjach fuzji i przejęć,
 • Decyzji inwestycyjnej odnośnie start-upu,
 • Starania się o środki unijne/ granty/ dofinansowania lub ich rozliczania.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Jako doświadczony zespół, jesteśmy w stanie wycenić zarówno start-upy, które jeszcze nie generują przychodów (w fazach Seed, przed osiągnieciem progu rentowności – BEP), start-upy, które już zaczęły generować przychody jak i te, które już weszły na giełdę. Warto podkreślić, że start-upy, które jeszcze nie generują przychodów mogą być dla niektórych wyceniających wyzwaniem, ponieważ trudno taką wycenę oprzeć na konkretnych wskaźnikach. Dzięki naszym wypracowanym metodom jesteśmy w stanie takie wyceny, w zależności od okoliczności, oprzeć np. na know-how jakie spółka posiada.Ze względu na różnorodność i potencjał wielu start-upów do każdej wyceny podchodzimy osobno, w sposób kompleksowy i dbamy o pełną satysfakcję i wiedzę o procesie naszego klienta, ponieważ wiemy jak bardzo emocjonalny może to być etap w życiu młodej firmy. Dzięki naszemu zaangażowaniu jesteśmy w stanie dogłębnie poznać biznes i jego otoczenie wraz z ryzykiem jakie się z jego prowadzeniem wiążą, aby jak najprecyzyjniej wycenić firmę.

Co wyceniamy?

W ramach naszej usługi wyceniamy start-upy w każdej fazie rozwoju.

Poznaj zakresy wycen

Zakresy

Metodyka

W zależności od okoliczności, przy wycenach zazwyczaj korzystamy z następujących podejść i metod:
Podejście majątkowe:
 • Metoda wartości skorygowanych aktywów netto,
 • Metoda wartości likwidacyjnej,
 • Metoda wartości odtworzeniowej.
Podejście dochodowe:
 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF, ang. Discounted Cash Flows),oMetoda zdyskontowanych zysków,
 • Metoda zdyskontowanych dywidend.
 • Podejście kosztowe.
 • Podejście porównawcze (mnożnikowe).
 • Podejście dochodowo-porównawcze (mieszane).
 • Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (RFR, ang. Relief from Royalties).
Podejście kosztowe.
Podejście porównawcze (mnożnikowe).
Podejście dochodowo-porównawcze (mieszane)
 • Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (RFR, ang. Relief from Royalties).

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Doświadczenie we współpracy z korporacjami, bankami i największymi spółkami skarbu państwa oraz MŚP

Bogata współpraca z wieloma instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi

Przeprowadzenie wyceny ponad kilkudziesięciu technologii

Realizacja programów i konkursów organizowanych przez
NCBR, ARP, MNSiW, NCN

Doświadczenie w konkursach i programach takich jak: Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka, TANGO

Kompleksowa i rzetelna wycena technologii
na wszystkich stadiach rozwoju

Wiedza ekspercka z wielu branż

Gwarancja jakości - wielu z naszych klientów aplikowało o granty i je dostało!

ZAPISZ SIĘ NA ROZMOWĘ JUŻ DZIŚ!

Daj nam znać, co możemy dla Ciebie wycenić

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

KONTAKT

email:

Chcesz się z nami skontaktować?

Nr telefonu:

kontakt@pgwi.pl

+48 503 177 561

Dane do faktury

Nazwa podmiotu:

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Adres:

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1

00-124 Warszawa

NIP:

522-30-29-463

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Regulamin
Polityka prywatności