Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Wyceny przedsiębiorstw


USŁUGA / WYCENA

Dlaczego problem jest ważny?

Ustalenie rzeczywistej wartości przedsiębiorstwa jest niezbędne w przypadku niektórych decyzji biznesowych, a w przypadku innych posiadanie wyceny potrafi bardzo ułatwić życie. Poprawnie stworzona wycena zaoszczędzi przedsiębiorcy wielu bolączek i umożliwi podjęcie poprawnej decyzji. Dokładna analiza stanu organizacji przy wycenie pozwala nie tylko na ocenę pozycji rynkowej spółki i jej kapitalizacji, ale przynosi również szereg innych informacji, m.in. co do perspektyw rozwoju firmy, zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz możliwości podjęcia działań zaradczych, pozwalających na uzyskanie dodatniej rentowności biznesu.
 

Jak możemy pomóc?

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z największymi spółkami skarbu państwa, korporacjami, firmami z sektora MŚP, nasi eksperci wyceniają zarówno całe przedsiębiorstwa (cały majątek oraz wszystkie zobowiązania), zorganizowane części przedsiębiorstw (wyodrębniona część majątku i zobowiązań, stanowiące niezależny byt ekonomiczny) oraz zaangażowany kapitał lub udziały w kapitale własnym (majątek firmy po odjęciu zobowiązań).
 

Cel wyceny:

 • Sprzedaż lub nabycie spółki bądź jej części
 • Negocjacje przy sprzedaży lub zakupie
 • Podział przedsiębiorstwa
 • Ocena opcji strategicznych
 • Oszacowanie efektów synergii
 • Podwyższenie kapitału w spółce w formie aportu
 • Zmiana formy prawnej
 • Postępowanie układowe/ upadłościowe/ likwidacyjne
 • Ustalenie wynagrodzeń zarządu i pracowników przedsiębiorstwa na podstawie jego wartości
 • Określenie wartości udziałów wspólników
 • Spory pomiędzy wspólnikami lub innymi interesariuszami
 • Postępowanie arbitrażowe
 • Planowanie podatkowe/ optymalizacja podatkowa w przedsiębiorstwie.
   

Co wyceniamy?

 • MŚP
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Aktywa trwałe i inne składniki majątkowe
 • Zorganizowane części przedsiębiorstw
 • Zaangażowany kapitał lub udziały w kapitale własnym.
   

Dla kogo?

 • MŚP
 • Dużych przedsiębiorstw
 • Inwestorów
 • Analityków biznesowych
 • Analityków finansowych
 • Zarządu i osób decyzyjnych w firmie
 • Wszelkich stron negocjacyjnych
 • Syndyków.
   

Jak pracujemy?

W zależności od okoliczności, przy wycenach zazwyczaj korzystamy z następujących podejść i metod:

Podejście majątkowe:

 • Metoda wartości skorygowanych aktywów netto.
 • Metoda wartości likwidacyjnej.
 • Metoda wartości odtworzeniowej (kosztowa).
   

Podejście dochodowe:

 • Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF, ang. Discounted Cash Flows).
 • Metoda zdyskontowanych zysków.
 • Metoda zdyskontowanych dywidend.

 

Podejście porównawcze (mnożnikowe).
Podejście dochodowo-porównawcze (mieszane).

 • Metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (RFR, ang. Relief from Royalties).
   

Usługi

AKREDYTACJA ARP S. A.

WYCENY

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

DORADZTWO BIZNESOWE

DORADZTWO PODATKOWE

DOTACJE UE