Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Komercjalizacja wyników badań naukowych z perspektywy rynkowej

Cel szkolenia:

Dzięki szkoleniu, uczestnicy poznają zaawansowaną wiedzę z obszaru komercjalizacji i transferu technologii. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia skutecznego procesu komercjalizacji oraz transferu technologii.
 

Korzyści

 • zdobycie wiedzy na temat różnych metod komercjalizacji
 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do podjęcia odpowiedniej decyzji co do metody komercjalizacji
 • nabycie umiejętności przeprowadzenia procesu skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych
 • zdobycie umiejętności identyfikacji częstych błędów popełnianych w procesie komercjalizacji i wiedzy na co szczególnie zwrócić uwagę
 • pozyskanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia transferu wiedzy i know-how
 • nabycie zdolności do skutecznego zarządzania projektem z zakresu innowacyjności
 • poznanie kruczków podatkowych przy badaniach i pracach rozwojowych.

 

Dla kogo?

 • pracowników uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • pracowników start-upów oraz  spółek spin-off
 • analityków finansowych
 • pracowników działów R&D
 • inwestorów
 • właścicieli przedsiębiorstw
 • kadry zarządczej przedsiębiorstw.
   

Program szkolenia

MODUŁ I

Zasady funkcjonowania spółki celowej:

 • specyfika spółki celowej – dopuszczalne formy prawne, organy spółki celowej zarządzanie spółką celową, likwidacja i rozwiązanie spółki celowej
 • relacje pomiędzy uczelnią a spółką spin-off.

 

MODUŁ II

Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną:

 • wyniki prac B+R według prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej:
 • wyniki prac B+R jako utwory w rozumieniu ustawy prawo autorskie
 • prawa autorskie osobiste i majątkowe a udzielenie licencji
 • wynalazek w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej
 • patent,  prawo ochronne, prawo z rejestracji -  wpływ na udzielenie licencji.

 

MODUŁ III

Model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii:

 • prezentacja menedżerska projektu innowacyjnego
 • rodzaje modeli biznesowych 
 • specyfika modeli biznesowych z wykorzystaniem transferu technologii.

 

MODUŁ IV

Transfer wiedzy i know-how:

 • analiza form prawnych i typowe warunki umów licencji, sublicencji, umowy o udostępnienie know-how, o korzystanie z projektu wynalazczego, o przeniesienie prawa, wspólne przedsięwzięcie (umowa   konsorcjum), umowa o poufności.

 

MODUŁ V

Wyniki prac B+R w ujęciu podatkowym:

 • udzielenie licencji w ujęciu podatkowym
 • sukcesja w prawie podatkowym
 • nabycie wyników prac B+R a zasady opodatkowania
 • udzielenie licencji a opodatkowanie
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • VAT a udzielenie licencji.

 

MODUŁ VI

Analiza i zarządzanie efektywnością projektów innowacyjnych:

 • praktyczne metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych 
 • praktyczne metody analizy efektywności projektów innowacyjnych 
 • praktyczne metod wyceny wartości rynkowej projektów (spółek) innowacyjnych.

 

MODUŁ VII

Finansowanie projektów innowacyjnych na etapie komercjalizacji:

 • zarządzanie projektami badawczymi na końcowym etapie rozwoju 
 • źródła finansowania projektów innowacyjnych
 • proces inwestycyjny z wykorzystaniem modelu VC/PE/BA
 • uwarunkowania umowy inwestycyjnej a typowe oczekiwania 
 • przykład umowy inwestycyjnej.

 

Zakres szkolenia:

Uczestnicy naszego szkolenia zdobędą wiedzę z następujących tematów:

 • zasady funkcjonowania spółki celowej
 • ochrona i zarządzanie własnością intelektualną
 • model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii
 • transfer wiedzy i know-how  
 • wyniki prac B+R w ujęciu podatkowym
 • analiza i zarządzanie efektywnością projektów innowacyjnych.
   


SZKOLENIE / BADANIA I ROZWÓJ

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • certyfikat ze szkolenia
 • materiały edukacyjne.
   
KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI