Kup szkolenie

Data: 

Miejsce: online

Czas trwania: 9:00-15:00, 6h (1 dzień)

Cena: 

OSIĄGNIĘTO MINIMUM ZGŁOSZEŃ
SZKOLENIE ONLINE

ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII BADANIA I ROZWÓJ:

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

MODUŁ I

Wprowadzenie do wyceny:

 • przybliżenie następujących definicji: wartość godziwa, wartość rynkowa, wartość bieżąca netto (NPV), stopa zwrotu, dyskonto, stopa dyskontowa, średni ważony koszt kapitału (WACC) itp.

 • koncepcja wyceny wartości IP

 • klasyfikacja metod wyceny i ogólna charakterystyka

 • czynniki/ elementy decydujące o wyborze odpowiedniej metody wyceny z uwzględnieniem celu wyceny, jak i cech przedmiotu wyceny

 • wprowadzenie do zarządzania wartością.

 

MODUŁ II

Wycena metodami majątkowymi (metoda skorygowanych aktywów netto, odtworzeniowa/kosztowa i likwidacyjna) i dochodowymi:

 • założenia każdej metody oraz procedury jej przeprowadzenia (etapy)

 • źródła danych finansowych, jak je wyszukiwać, składowe wyceny

 • szacowanie wartości i przepływów pieniężnych w metodzie dochodowej (DCF)

 • szacowanie stopy dyskontowej i wartości rezydualnej

 • przykłady praktyczne.

 

MODUŁ III

Wycena metodami porównawczymi:

 • założenia metody oraz procedura jej przeprowadzenia (etapy)

 • źródła danych finansowych, jak je wyszukiwać, składowe wyceny

 • dobór mnożników finansowych

 • interpretacja wyników wyceny

 • korekty wyników wyceny

 • zastosowanie metod porównawczych w metodzie rynkowej.

 

MODUŁ IV

Prezentacja różnych metod wyceny w wycenie wartości niematerialnych i prawnych, ich wady i zalety oraz zastosowanie:

 • metoda rynkowa (porównawcza)

 • metoda dochodowa (w tym metoda oparta na zdyskontowanych przepływach pieniężnych)

 • metoda kosztowa (metody kosztów odtworzenia i zastąpienia)

 • metoda zwolnienia z opłat licencyjnych (Relief From Royalty).

 

MODUŁ V

Podsumowanie koncepcji i realizacji wycen:

 • ryzyko w przedmiocie wyceny – analiza ryzyka, jak ująć ryzyko w procesie wyceny (tzw. zasada 25%) problemy pomiaru ryzyka

 • analiza wrażliwości przedmiotu wyceny od zmiany wybranych parametrów (np. cena, koszty, nakłady, wielkość sprzedaży)

 • prognoza finansowa – sposób tworzenia i czynniki ryzyka

 • raport z wyceny – jakie elementy powinien zawierać

 • zastosowanie, przykłady praktyczne (m.in. wycena dobra, które będzie stanowić część technologii już istniejącej

 • przykłady praktyczne z wykorzystaniem przykładu w arkuszu kalkulacyjnym.

 

Program szkolenia

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę, jakie istnieją metody wyceny wartości przedsiębiorstw oraz innych aktywów. W szczególności uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytania:

 • jakie metody wyceny należy stosować w wycenach poszczególnych kategorii aktywów?

 • jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia wycen wartości

 • jak interpretować wyniki wycen wartości?

 • jakie metody i techniki są szczególnie adekwatne do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz technologii?

 

Zakres szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu

 • komplet materiałów szkoleniowych

 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 • certyfikat ze szkolenia

 • materiały edukacyjne.

 

W cenie szkolenia:

 • analityków finansowych

 • pracowników działów r&d

 • pracowników start-upów oraz spółek spin-off

 • pracowników uczelni wyższych oraz instytutów badawczych

 • właścicieli przedsiębiorstw

 • kadry zarządczej przedsiębiorstw.

 

Dla kogo?

 • zdobycie wiedzy na temat różnych metod wyceny i ich wykorzystania

 • przygotowanie do potencjalnych wyzwań dzięki przeanalizowaniu praktycznych case studies

 • zrozumienie sposobu podejmowania decyzji przez inwestorów finansowych, co może im pomóc w pozyskaniu funduszy na rozwój np. technologii

 • zdobycie umiejętności identyfikacji częstych błędów popełnianych w trakcie wyceniania aktywów i wiedzy na co szczególnie zwrócić uwagę przy procesie wycen.

 

Korzyści:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania wyceny wartości różnorodnych aktywów, ze szczególnym uwzględnieniem aktywów niematerialnych i prawnych, marek i znaków towarowych, know-how oraz technologii.
 

Cel szkolenia:


SZKOLENIE / BADANIA I ROZWÓJ

Wycena wartości aktywów niematerialnych i technologii

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.