POINFORMUJ MNIE O TERMINIE SZKOLENIA OTWARTEGO

     Poinformuj mnie o terminie szkolenia

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII BADANIA I ROZWÓJ:

 • uczestnictwo w szkoleniu

 • komplet materiałów szkoleniowych

 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 • certyfikat ze szkolenia

 • materiały edukacyjne.

 

W cenie szkolenia:

Uczestnicy naszego szkolenia zdobędą wiedzę z następujących tematów:

 • zasady funkcjonowania spółki celowej

 • ochrona i zarządzanie własnością intelektualną

 • model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii

 • transfer wiedzy i know-how  

 • wyniki prac B+R w ujęciu podatkowym

 • analiza i zarządzanie efektywnością projektów innowacyjnych.

 

Zakres szkolenia:

MODUŁ I

Zasady funkcjonowania spółki celowej:

 • specyfika spółki celowej – dopuszczalne formy prawne, organy spółki celowej zarządzanie spółką celową, likwidacja i rozwiązanie spółki celowej

 • relacje pomiędzy uczelnią a spółką spin-off.

 

MODUŁ II

Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną:

 • wyniki prac B+R według prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej:

 • wyniki prac B+R jako utwory w rozumieniu ustawy prawo autorskie

 • prawa autorskie osobiste i majątkowe a udzielenie licencji

 • wynalazek w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej

 • patent,  prawo ochronne, prawo z rejestracji -  wpływ na udzielenie licencji.

 

MODUŁ III

Model biznesowy z wykorzystaniem transferu technologii:

 • prezentacja menedżerska projektu innowacyjnego

 • rodzaje modeli biznesowych 

 • specyfika modeli biznesowych z wykorzystaniem transferu technologii.

 

MODUŁ IV

Transfer wiedzy i know-how:

 • analiza form prawnych i typowe warunki umów licencji, sublicencji, umowy o udostępnienie know-how, o korzystanie z projektu wynalazczego, o przeniesienie prawa, wspólne przedsięwzięcie (umowa   konsorcjum), umowa o poufności.

 

MODUŁ V

Wyniki prac B+R w ujęciu podatkowym:

 • udzielenie licencji w ujęciu podatkowym

 • sukcesja w prawie podatkowym

 • nabycie wyników prac B+R a zasady opodatkowania

 • udzielenie licencji a opodatkowanie

 • moment powstania obowiązku podatkowego

 • podatek dochodowy od osób fizycznych

 • podatek dochodowy od osób prawnych

 • VAT a udzielenie licencji.

 

MODUŁ VI

Finansowanie projektów innowacyjnych na etapie komercjalizacji - aspekty prawne:

 • zarządzanie projektami badawczymi na końcowym etapie rozwoju 

 • źródła finansowania projektów innowacyjnych

 • proces inwestycyjny z wykorzystaniem modelu VC/PE/BA

 • uwarunkowania umowy inwestycyjnej a typowe oczekiwania 

 • przykład umowy inwestycyjnej.

 

Program szkolenia

 • pracowników uczelni wyższych oraz instytutów badawczych

 • pracowników start-upów oraz  spółek spin-off

 • analityków finansowych

 • pracowników działów R&D

 • inwestorów

 • właścicieli przedsiębiorstw

 • kadry zarządczej przedsiębiorstw.

 

Dla kogo?

 • zdobycie wiedzy na temat różnych metod komercjalizacji

 • pozyskanie wiedzy niezbędnej do podjęcia odpowiedniej decyzji co do metody komercjalizacji

 • nabycie umiejętności przeprowadzenia procesu skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych

 • zdobycie umiejętności identyfikacji częstych błędów popełnianych w procesie komercjalizacji i wiedzy na co szczególnie zwrócić uwagę

 • pozyskanie niezbędnej wiedzy do przeprowadzenia transferu wiedzy i know-how

 • nabycie zdolności do skutecznego zarządzania projektem z zakresu innowacyjności

 • poznanie kruczków podatkowych przy badaniach i pracach rozwojowych.

 

Korzyści

Dzięki szkoleniu, uczestnicy poznają zaawansowaną wiedzę z obszaru komercjalizacji i transferu technologii. Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia skutecznego procesu komercjalizacji oraz transferu technologii.

Cel szkolenia:

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

SZKOLENIA / BADANIA I ROZWÓJ

Komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych na uczelniach, instytutach badawczych, instytutach PAN, instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Aspekty prawne i dobre praktyki

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.