Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Umowy jako narzędzie w transferze technologii


SZKOLENIE / PRAWO I PODATKI

Cel szkolenia:

Przedstawienie aspektów prawnych, problemów oraz ryzyk związanych z przygotowywaniem umów w procesie transferu technologii. Przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z transferem technologii oraz wskazanie sposobów oraz możliwości  transferowania technologii.
 

Korzyści:

Podniesienie prawnej świadomości uczestników dotyczącej przygotowania umów w procesie transferu technologii.
 

Dla kogo?

 • pracownicy działów R&D
 • inwestorzy
 • pracownicy start up oraz spin off
 • pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • analitycy finansowi
 • właściciele przedsiębiorstw
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw.
   

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • certyfikat ze szkolenia
 • materiały edukacyjne.
   

Zakres szkolenia:

Omówienie najistotniejszych elementów umów oraz zobowiązań umownych w procesie transferu technologii. Przybliżenie roli oraz znaczenia poszczególnych postanowień w umowach. Wskazanie uczestnikom systematyki umowy oraz sposobów konstruowania postanowień umownych w umowach o transfer technologii. Omówienie ryzyk najczęściej występujących w poszczególnych typach umów dotyczących transferu technologii.
 

Program szkolenia

KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

MODUŁ I

Specyfika i rola umów w procesie transferu technologii:

 • ryzyka i bariery związane z transferem technologii
 • źródła prawa związane z transferem technologii
 • rola aktów normatywnych podczas tworzenia projektów umów w procesie transferu technologii
 • zagadnienia związane z transferem technologii
 • proces negocjacyjny przy zawieraniu umów w procesie transferu technologii
 • roszczenia wynikające z umów związanych z transferem technologii.


MODUŁ II

Najistotniejsze elementy umów i zobowiązań umownych:

 • pojęcie i funkcja umowy
 • zasada swobody umów
 • prawidłowe oznaczenie stron umowy
 • cel umowy oraz oświadczenia stron w umowie
 • określanie przedmiotu umowy
 • sposoby zabezpieczania umów
 • wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy
 • odpowiedzialność umowna
 • rola załączników do umowy.

 

MODUŁ III

Umowy dotyczące transferu technologii:

 • umowa o poufności
 • specyfika umowy licencyjnej
 • umowa konsorcjum
 • umowa o korzystanie z projektu wynalazczego
 • aspekty umów wdrożeniowych
 • umowa know-how.

 

MODUŁ IV

Case study:

 • przygotowanie projektu umowy oraz analiza i ocena ryzyk prawnych występujących w umowach dotyczących transferu technologii- tworzenie umowy o poufność.