POINFORMUJ MNIE O TERMINIE SZKOLENIA OTWARTEGO

     Poinformuj mnie o terminie szkolenia

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII PRAWO I PODATKI:

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

Nabywanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Udzielenie licencji. Aspekty prawno-podatkowe

SZKOLENIA / PRAWO I PODATKI

 • Uczestnictwo w szkoleniu

 • Komplet materiałów szkoleniowych

 • Lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 • Certyfikat ze szkolenia

 • Materiały edukacyjne.

 

W cenie szkolenia:

Na szkoleniu zostanie omówiona problematyka związana z umowami licencyjnymi. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione rozwiązania prawne i podatkowe pozwalające na zminimalizowanie ryzyk związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji.
 

Zakres szkolenia:

MODUŁ I

Wyniki prac B+R według prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej:

 • wyniki prac B+R jako utwory w rozumieniu ustawy prawo autorskie

 • prawa autorskie osobiste i majątkowe a udzielenie licencji

 • wynalazek w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej

 • patent,  prawo ochronne, prawo z rejestracji -  wpływ na udzielenie licencji.

 

MODUŁ II

Ryzyka prawne związane z udzielaniem licencji:

 • rodzaje licencji: wyłączna - niewyłączna, pełna - niepełna, odpłatna - nieodpłatna

 • udzielenie licencji a sublicencja

 • wpływ unieważnienia patentu na stosunek licencyjny

 • obciążenie prawa wyłącznego poprzez udzielenie licencji

 • ryzyka związane z udzieleniem quasi - licencji.

 

MODUŁ III

Sprzedaż wyników B+R - sposoby nabycia:

 • strony umowy, nabywający, sprzedający - prawa i obowiązki

 • oświadczenia stron umowy oraz wskazanie celu zawarcia umowy

 • przedmiot umowy sprzedaży B+R

 • wynagrodzenie

 • gwarancje i odpowiedzialność stron umowy o sprzedaż wyników B+R

 • współpraca stron - postanowienia w umowie

 • ulepszenia lub udoskonalenia

 • rozwiązanie, wygaśnięcie umowy

 • postanowienia końcowe

 • rodzaje umów służące nabycia wyników prac B+R

 • umowa licencji i sublicencji; 

 • umowy o udostępnienie know-how

 • umowy o przeniesienie prawa 

 • umowa o wspólne przedsięwzięcie innowacyjno - wdrożeniowe (umowa konsorcjum).

 

MODUŁ IV

Case study: 

 • analiza praktycznych aspektów związanych z udzieleniem licencji - tworzenie projektu umowy licencyjnej

 • konsultacje.

 

Dzień 1

Program szkolenia

 • Pracowników działów R&D

 • Pracowników start-upów oraz spółek spin-off

 • Pracowników uczelni wyższych oraz instytutów badawczych

 • Właścicieli przedsiębiorstw

 • Kadry zarządczej przedsiębiorstw.

 

Dla kogo?

Dzięki kursowi uczestnicy podniosą swoją świadomość w aspekcie prawnym i podatkowym dotyczącym problematyki nabywania wyników prac B+R oraz udzielania i korzystania z licencji.
 

Korzyści

Celem szkolenia jest przedstawienie aspektów prawnych i podatkowych, problemów oraz ryzyk związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji.
 

Cel szkolenia:

MODUŁ I

Wyniki prac B+R, udzielenie licencji - zagadnienia podatkowe:

 • wyniki prac B+R, udzielanie licencji - źródła prawa podatkowego

 • wyniki prac B+R w ujęciu podatkowym

 • udzielenie licencji w ujęciu podatkowym

 • sukcesja w prawie podatkowym.

 

MODUŁ II

Wyniki prac B+R, opodatkowanie:

 • nabycie wyników prac B+R a zasady opodatkowania

 • udzielenie licencji a opodatkowanie

 • moment powstania obowiązku podatkowego

 • podatek dochodowy od osób fizycznych

 • podatek dochodowy od osób prawnych

 • VAT a udzielenie licencji.

 

MODUŁ III

Sposoby zabezpieczania transakcji pod względem podatkowym - udzielenie licencji:

 • analiza podatkowa transakcji

 • licencja od podmiotu zagranicznego, licencja udzielona podmiotowi zagranicznemu

 • zgłoszenie w zakresie podatku VAT

 • interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe

 • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

 

MODUŁ IV

Case study:

 • praktyczna analiza aspektów podatkowych związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji

 • konsultacje.

 

Dzień 2

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.