Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Spółka Spin-Off jako most w transferze technologii. Zasady zarządzania spółkami celowymi


SZKOLENIE / BADANIA I ROZWÓJ

Cel szkolenia:

Przedstawienie aspektów prawnych, problemów oraz ryzyk związanych z tworzeniem spółek celowych oraz spółek spin-off. Wskazanie oraz wyjaśnienie uczestnikom podstawowych mechanizmów funkcjonowania spółek celowych oraz spółek spin-off.
 

Korzyści:

Podniesienie prawnej świadomości uczestników dotyczącej problematyki związanej z tworzeniem oraz funkcjonowaniem spółek celowych oraz spółek spin-off.
 

Dla kogo?

 • Pracownicy spin off
 • Pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • Analitycy finansowi, eksperci
 • Inwestorzy.
   

W cenie szkolenia:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Certyfikat ze szkolenia
 • Materiały edukacyjne.
   

Zakres szkolenia:

Omówienie regulacji prawnych odnoszących się do spółek celowych oraz spółek spin-off.
 

Program szkolenia

MODUŁ I

Tworzenie spółki celowej:

 • analiza źródeł prawa dotyczących spółek celowych
 • pojęcie spółki celowej oraz cele tworzenia spółki celowej
 • dopuszczalność tworzenia spółek celowych
 • podmioty tworzące spółki celowe
 • formy prawne spółek celowych.


MODUŁ II

Zasady funkcjonowania spółki celowej:

 • organy spółki celowej 
 • wspólnicy spółki celowej 
 • zarządzanie spółką celową 
 • likwidacja i rozwiązanie spółki celowej. 

 

MODUŁ III

Spółka Spin -off jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

 • definicja spółki z o.o. oraz jej powstanie 
 • wysokość kapitału zakładowego oraz udziały w spółce z o.o. 
 • obligatoryjne elementy umowy spółki z o.o.
 • zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego 
 • wnoszenie aportu do spółki z o.o. 
 • prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o. 
 • organy spółki z o.o. oraz ich kompetencje 
 • rozwiązanie i likwidacja spółki 
 • odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

 

MODUŁ IV

Spółka Spin-Off jako spółka akcyjna:

 • przesłanki powstania spółki akcyjnej 
 • wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej 
 • akcje w spółce akcyjnej 
 • zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego 
 • prawa i obowiązki akcjonariuszy 
 • organy spółki akcyjnej
 • rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej 
 • Case study: Praktyczna analiza postanowień zawartych w umowie spółki spin- off. 
   
KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI