Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Specjalista ds. rozliczeń finansowych komercjalizacji


SZKOLENIE / FINANSE I ANALIZY

Cel szkolenia:

Zaawansowane szkolenie pt. „Specjalista ds. rozliczeń finansowych komercjalizacji” ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzenia skutecznego procesu komercjalizacji oraz transferu technologii z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych.
 

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy na temat różnych metod komercjalizacji
 • nabycie umiejętności przeprowadzenia procesu skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych z uwzględnieniem aspektów prawnych i podatkowych
 • identyfikacja częstych błędów popełnianych podczas procesu komercjalizacji.
   

Dla kogo?

 • pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • pracownicy start-up oraz spin-off
 • analitycy finansowi
 • pracownicy działów R&D
 • inwestorzy
 • właściciele przedsiębiorstw
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw.
   

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • certyfikat ze szkolenia
 • materiały edukacyjne.
   

Zakres szkolenia:

 • zasady funkcjonowania spółki celowej
 • ochrona i zarządzanie własnością intelektualną
 • wyniki prac B+Rw ujęciu prawnym 
 • wyniki prac B+R w ujęciu bilansowym 
 • wyniki prac B+R w ujęciu podatkowym
 • analiza i zarządzanie efektywnością projektów innowacyjnych
 • analiza i zarządzanie efektywnością projektów innowacyjnych.
   

Program szkolenia

MODUŁ I

Zasady funkcjonowania spółki celowej:

 • specyfika spółki celowej – dopuszczalne formy prawne, organy spółki celowej zarządzanie spółką celową, likwidacja i rozwiązanie spółki celowej
 • relacje pomiędzy uczelnią a spółką spin-off.

 

MODUŁ II

Ochrona i zarządzanie własnością intelektualną:

 • wyniki prac B+R według prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej:
 • wyniki prac B+R jako utwory w rozumieniu ustawy prawo autorskie
 • prawa autorskie osobiste i majątkowe a udzielenie licencji
 • wynalazek w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej
 • patent,  prawo ochronne, prawo z rejestracji -  wpływ na udzielenie licencji.

 

MODUŁ III

Wyniki prac B+R w ujęciu prawnym:

 • regulacje krajowe w zakresie procesu komercjalizacji 
 • regulacje ue w zakresie procesu komercjalizacji 
 • szczególne aspekty regulacji procesu komercjalizacji (w tym prawo zamówień publicznych, zakaz konkurencyjności).  

 

MODUŁ IV

Wyniki prac B+R w ujęciu bilansowym:

 • elementy rachunkowości finansowej z perspektywy procesu komercjalizacji 
 • zasady rachunkowości procesów komercjalizacji (uor/ksr/msr/mssf)
 • zasady sprawozdawczości procesów komercjalizacji (uor/KSR/MSR/MSSF).

 

MODUŁ V

Wyniki prac B+R w ujęciu podatkowym:

 • udzielenie licencji w ujęciu podatkowym
 • sukcesja w prawie podatkowym
 • nabycie wyników prac B+R a zasady opodatkowania
 • udzielenie licencji a opodatkowanie
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • VAT a udzielenie licencji.

 

MODUŁ VI

Analiza i zarządzanie efektywnością projektów innowacyjnych:

 • praktyczne metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych 
 • praktyczne metody analizy efektywności projektów innowacyjnych 
 • praktyczne metod wyceny wartości rynkowej projektów (spółek) innowacyjnych.

 

MODUŁ VII

Finansowanie projektów innowacyjnych na etapie komercjalizacji:

 • zarządzanie projektami badawczymi na końcowym etapie rozwoju 
 • źródła finansowania projektów innowacyjnych 
 • proces inwestycyjny z wykorzystaniem modelu VC/PE/BA
 • uwarunkowania umowy inwestycyjnej a typowe oczekiwania 
 • przykład umowy inwestycyjnej.

 

KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI