Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Klastry. Aspekty prawne i podatkowe ich funkcjonowania


SZKOLENIE / PRAWO I PODATKI

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przedstawienie aspektów prawnych i podatkowych, problemów związanych z funkcjonowaniem klastra.
 

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy na temat klastra
 • jakie są inicjatywy zakładania klastra
 • jakie są ryzyka prawne w tworzeniu i funkcjonowaniu klastra
 • jaka jest struktura transferu technologii w strukturach klastra.
   

Dla kogo?

 • pracownicy działów R&D
 • pracownicy start up oraz spin off
 • pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • właściciele przedsiębiorstw
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw
 • inwestorzy.
   

W cenie szkolenia:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • komplet materiałów szkoleniowych
 • lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • certyfikat ze szkolenia
 • materiały edukacyjne.
   

Zakres szkolenia:

Podczas szkolenia uczestnicy uzyskują wiedzę na temat czym jest klaster, jakie są jego rodzaje, jakie działania są podejmowane wewnątrz klastra i jakie formy prawne towarzysza klastrowi.
 

Program szkolenia

KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

MODUŁ I

Klaster:

 • definicja klastra; inicjatywa klastrowa
 • klastry otwarte, klastry zamknięte 
 • podejmowanie działań w ramach klastra
 • powiązania kapitałowe wewnątrz klastra
 • grupa kapitałowa, konsorcjum, stowarzyszenie, fundacja, spółki prawa handlowego, spółdzielnia, umowa współpracy
 • formy prawne działania klastra.

 

MODUŁ II

Ryzyka prawne w tworzeniu i funkcjonowaniu klastra:

 • aspekty podatkowe
 • zagadnienia pomocy publicznej
 • zagadnienia ochrony konkurencji
 • zagadnienia finansowania działalności klastra.

 

MODUŁ III

Transfer technologii w strukturze klastrowej:

 • wewnątrz klastrowe działania B+R
 • umowy o wspólności praw
 • umowy transferu technologii
 • odpowiedzialność członków klastra
 • ryzyka w transferze technologii a struktura klastra.

 

MODUŁ IV

Otoczenie prawne inicjatyw klastrowy:

 • zgodność regulacji z strategią działania klastra
 • ryzyka wynikające z otoczenia klastrowego.

 

Case study:

 • Analiza umowy współpracy pomiędzy członkami klastra.