Polska Grupa Wspierania Innowacyjności

Akredytowany doradca Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie wyceny technologii

DORADZTWO BIZNESOWE

Stworzenie przez firmę strategii jest bardzo istotne, ponieważ dobra strategia wskaże jasną ścieżkę rozwoju przedsiębiorstwa. Strategia jest kompasem dla biznesu dzięki, któremu wiadomo dokąd iść oraz kiedy się obiera niewłaściwy kierunek.

Dobrą strategię warto posiadać, ponieważ:

Kompleksowa analiza strategiczna organizacji

 • Dzięki niej dokładnie wiemy jakie są następne działania, które musimy zrobić, żeby odnieść sukces,
 • Jasno określa cele jakimi się kierujemy,
 • W strategii definiujemy kim chcemy być jako firma, co chcemy robić i jak to osiągnąć, kto jest naszym odbiorcą i w jaki sposób powinniśmy działać,
 • Jest naszym planem działania w procesie wzrostu firmy.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Dostarczamy naszym klientom niezbędnej wiedzy jakiej potrzebują, do tego aby ich firmy rosły w sposób optymalny i w kierunku na jakim zależy jej właścicielom. W szczególności zajmujemy się:

Co analizujemy?

Pomagamy przedsiębiorstwom usługowym i produkcyjnym, zarówno małym spółkom osobowym jak i dużym firmom kapitałowym.

 • Znajdowaniem sensownych rozwiązań i budowaniem na nich strategii,
 • Zarządzaniem procesem wzrostu – od definicji strategii do wdrożenia i transformacji firmy, włączając w ten proces pracowników klientów aby przewodzili zmianom,
 • Usuwaniem przeszkód w rozwoju – dzięki pracy w otoczeniu ekspertów z wielu dziedzin oraz wsparciu klientów w działaniu w formie „interim management”.

Rozwój technologii bardzo ułatwił internacjonalizację firmy – jest to bardziej dostępny proces niż kiedykolwiek. Wiele firm decyduje się na globalizację od razu po starcie firmy, albo w niedalekiej przyszłości od stworzenia firmy (tzw. born global), jednakże często właściciele nie do końca wiedzą czego się spodziewać, ponieważ nie posiadają doświadczenia w międzynarodowych biznesach. Część takich biznesów wypali i bez doświadczenia, jednak podczas dalszej działalności firmy będą musieli poprawiać błędny z początków, co jest droższym rozwiązaniem niż ich zapobieganie. Po drugiej stronie barykady stoją firmy, które od zawsze działały tylko w Polsce. Rozwój firmy bardzo często wymusza na przedsiębiorcy internacjonalizację, czy to w formie biernej (np. import) czy czynnej (np. eksport, joint venture). Przy obecnych szansach rynkowych opieranie swojej firmy tylko i wyłącznie na rynku krajowym jest myśleniem bardzo ograniczającym perspektywę i możliwości firmy. Umiędzynarodowienie działalności gospodarczej pozwala na znalezienie nowych rynków zbytu i zdobycie nowych klientów na swoje produkty i usługi. Wejście na rynki zagraniczne wymusza również na firmie większą konkurencyjność co z kolei wpływa pozytywnie na rozwój firmy. Kolejną zaletą internacjonalizacji są efekty skali, które się z nią zazwyczaj wiążą. Dzięki nim spadają w przedsiębiorstwie jednostkowe koszty produkcyjne.

Dobra strategia internacjonalizacji:

Strategia internacjonalizacji organizacji

 • Pomaga uniknąć błędów, które są do uniknięcia,
 • Zawiera pełną analizę potencjalnych rynków zbytu,
 • Aktualizuje lub tworzy międzynarodowy model biznesowy firmy, który określa kluczowe parametry biznesowe firmy,
 • Ułatwia internacjonalizację przedsiębiorstwa.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Dostarczamy naszym klientom niezbędnej wiedzy jakiej potrzebują, aby wejść na rynek zagraniczny w sposób jak najbardziej optymalny. Nasza oferta jest skierowana do wszystkich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych – zarówno tych, które już działają zagranicą, ale zmienić swoją formę działania lub wejść na inne rynki zagraniczne jak i tych, które obecnie działają tylko i wyłącznie w Polsce. Doradzamy firmom jak powinien przebiegać ich proces internacjonalizacji w zależności od rodzaju prowadzonego biznesu, doświadczenia kadry zarządzającej oraz fazy rozwoju firmy.Opracowujemy szczegółowy proces internacjonalizacji:

Co analizujemy?

Pomagamy przedsiębiorstwom usługowym i produkcyjnym, zarówno małym spółkom osobowym jak i dużym firmom kapitałowym.

 • Pomagamy wybrać rynki zbytu,
 • Analizujemy w jaki sposób firma powinna się umiędzynarodowić – czy powinien to być eksport, utworzenie filii/ oddziału handlowego, joint venture czy np. produkcja na rynku zagranicznym
 • Określamy kolejne etapy internacjonalizacji – na podstawie przeprowadzanych analiz ustalamy kolejne rynki zbytu i formy internacjonalizacji na nich oraz to w jaki sposób firma powinna na danych rynkach dalej się rozwijać.

Przedsiębiorstwa działając na rynku, który znają od podszewki oraz rywalizując z konkurencją, którą znają na wylot, posiadają wyjątkową przewagę rynkową. Taka przewaga pozwala im precyzyjnie określić kierunek w jakim zmierza rynek oraz na jakim etapie rozwoju obecnie się znajduje, a co za tym idzie taka firma dokładnie wie jak się musi zmienić, żeby być lub utrzymać się na fotelu lidera. Poznanie swoich rywali, zarówno tych dalszych jak i bliższych, pozwala firmie na dokładne zorientowanie się czy coś im zagraża ze strony konkurentów, czy opracowują jakąś nową i innowacyjną technologie, która zmieni branżę, albo w jakim kierunku planują się rozwijać, dzięki czemu mogą np. takie firmy uprzedzić i zdobyć/ umocnić się na fotelu lidera. Z kolei zrozumienie potrzeb naszych klientów i dostawców, a co za tym idzie ich siły przetargowej pozwoli firmie zabezpieczyć łańcuch wartości, czyli działalność przedsiębiorstwa.

Analizę otoczenia rynkowego i konkurencyjnego warto przeprowadzić, jeżeli w firmie pojawiają się następujące pytania:

Analiza otoczenia rynkowego i konkurencyjnego organizacji

 • Jak obecnie wygląda rynek na którym działamy?
 • Jak będzie w przyszłości wyglądać rynek na którym działamy?
 • Kim są nasi konkurenci?
 • Nad czym pracują nasi konkurenci oraz w jaką stronę się rozwijają?
 • Jak wypadamy na tle konkurencji?
 • Czy w przyszłości pojawi się nowa konkurencja?
 • Czy są jakieś substytuty dla naszych produktów i usług? Jeżeli tak to czy wypchną nasze produkty i usługi z rynku? Jeżeli nie to jaka jest szansa, że takie substytuty powstaną?
 • Kim są nasi klienci oraz w jaki sposób im sprzedajemy nasze produkty i usługi? Czy możemy coś ulepszyć?
 • Kim są nasi dostawcy oraz w jaki sposób dostarczają nam towary? Czy możemy coś ulepszyć?
 • W jaki sposób klienci i dostawcy oddziałowują na naszą firmę?

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Dostarczamy klientom niezbędnej wiedzy odnośnie rynków na których działają, rynków którymi się interesują oraz ich konkurencji, żeby mogli zdobyć niekwestionowaną przewagę rynkową.

Co analizujemy

Pomagamy przedsiębiorstwom usługowym i produkcyjnym, zarówno małym spółkom osobowym jak i dużym firmom kapitałowym.

W obecnym biznesie jedyną stałą jest ciągła zmiana. Jest to spowodowane tym, że zdarzenia dotyczące sfery gospodarczej są coraz trudniejsze do przewidzenia, a związki przyczynowo – skutkowe są na tyle skomplikowane, że bardzo trudno na ich bazie stworzyć logiczną całość. Proces ciągłej zmiany dla firmy jest zarówno wyzwaniem jak i szansą na sukces, jednakże zmiana musi być faktycznie traktowana w sposób ciągły a nie incydentalny. Najlepszym przykładem ciągłej zmiany są coraz krótsze cykle życia technologii i produktu/ usług przez ogromne przyspieszenie technologiczne. Najlepszym remedium, oprócz posiadania aktualnej strategii przedsiębiorstwa, jest dokładna wiedza o produktach i usługach które nasza firma sprzedaje. Oprócz generowanych przychodów i kosztów przez nasz produkt czy usługę, bardzo ważny jest etap życia produktu – pozwoli dobrać odpowiednią i skuteczną strategię w zależności od fazy (wprowadzenie, wzrostu, dojrzałości i spadku) w jakiej nasz produkt czy usługa się znajdują.

Analiza produktowa porusza następujące problemy:

Analiza produktowa organizacji

 • Produkty w portfolio firmy – ich etap rozwoju oraz wartość dla przedsiębiorstwa,
 • Segmenty produktowe – które są dochodowe teraz, a które będą w przyszłości,
 • Strategie produktowe – jak rozwijać dany produkt.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Dostarczamy klientom wiedzy odnośnie stadiów rozwoju produktów w ich firmie oraz rekomendujemy kierunki w jakich powinni się rozwinąć, aby nadążyć za coraz krótszymi cyklami życia technologii i produktu.

Wykorzystujemy sprawdzone metodyki, aby dokładnie zbadać:

Co analizujemy

Pomagamy przedsiębiorstwom usługowym i produkcyjnym, zarówno małym spółkom osobowym jak i dużym firmom kapitałowym.

 • Jakie produkty w swoim portfolio posiada firma (na jakim etapie rozwoju się znajdują oraz czym są dla organizacji),
 • Które segmenty produktów są obecnie najbardziej dochodowe, a które będą w przyszłości,
 • Jakie strategie, w zależności od m.in. stadia rozwoju, klient powinien obrać w stosunku do swoich produktów/ usług,
 • W jaką stronę firma powinna rozwijać swoje portfolio produktowe/ usługowe.

W przypadku gdy przedsiębiorca chce sprzedać swój biznes lub poszukuje inwestora musi przejść due diligence zlecony przez potencjalnego inwestora. Jest to proces niezwykle ważny, ponieważ w sposób kompleksowy pozwala sprawdzić w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo – dzięki czemu potencjalny inwestor może zobaczyć czy oferta sprzedaży jest faktycznie korzystna. Ze względu na to, że jest to newralgiczny proces przy kupnie/sprzedaży firmy jest on zazwyczaj wykonywany przez niezależnego doradcę, co gwarantuje przejrzystość i bezstronność.

Due diligence powinno być przeprowadzane w przedsiębiorstwach w następujących sytuacjach:

Due diligence

 • Przy transakcji sprzedaży/ kupna organizacji,
 • Przy transakcji sprzedaży/ kupna akcji lub udziałów w organizacji,
 • Przy fuzji z inna firmą,
 • Przy wprowadzeniu firmy do obrotu publicznego,
 • Podczas szukania inwestora zewnętrznego,
 • W przypadku chęci oddłużenia przedsiębiorstwa,
 • W przypadku wywłaszczenia.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Przeprowadzimy w sposób przejrzysty i bezstronny due dilligence. Nasza usługa zapewni potencjalnym inwestorom pełny wgląd w przedsiębiorstwo, co może wpłynąć na ich decyzje odnośnie kupna przedsięwzięcia. Dzięki naszej usłudze będzie możliwe:

Co analizujemy

Pomagamy przedsiębiorstwom usługowym i produkcyjnym, zarówno małym spółkom osobowym jak i dużym firmom kapitałowym.

 • Zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka, które jest związane z potencjalną inwestycją,
 • Określenie specyfiki funkcjonowania firmy i branży, w której działa,
 • Wypracowanie strategii negocjacyjnej z inwestorem/ sprzedającym,
 • Zaplanowanie harmonogramu transakcji,
 • Zwiększenie szans na przeprowadzenie transakcji.

Dzięki współpracy z szerokim gronem eksportów z wielu dziedzin, jesteśmy w stanie przeprowadzić pełny zakres badania due diligence, który jest dopasowywany do oczekiwań potencjalnego inwestora.

Biznesplan jest nieodzowną częścią procesu pozyskania funduszy z zewnątrz przez wszystkie firmy. Właśnie dlatego napisanie dobrego biznesplanu jest tak istotne. Jednakże stworzenie wartościowego biznesplanu wymaga posiadania kluczowej wiedzy biznesowej, brakującej u niektórych początkujących Przedsiębiorstw.

Biznesplan jest wymagany przez potencjalnych inwestorów, żeby:

Tworzenie biznesplanu dla przedsiębiorstw i startupów

 • Upewnić się czy przedsiębiorca jest konkretny – wie co chce, jak chce to osiągnąć i poprzez co,
 • Sprawdzić pomysł przedsiębiorcy pod kątem rynkowym – czy takie rozwiązanie jest potrzebne i czy znajdzie nisze rynkową,
 • Sprawdzić pomysł przedsiębiorcy pod kątem opłacalności inwestycji – czy potencjalna inwestycja zwróci się i jak tak to w jakim okresie.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Dostarczymy klientowi zwięzły i wiarygodny biznesplan, który pomoże w:

Co analizujemy

Pomagamy start-upom na każdym poziome rozwoju. Analizujemy przedsiębiorstwom usługowym i produkcyjnym, zarówno małym spółkom osobowym jak i dużym firmom kapitałowym.

 • Uporządkowaniu i dostarczeniu informacji,
 • Otrzymaniu kredytu lub dotacji,
 • Zarządzaniu firmą,
 • Stworzeniu oczekiwanego przedsięwzięcia.

Metodyka

Nasze analizy rynkowe opieramy przede wszystkim na metodach ilościowych. Uzupełniamy je metodami jakościowymi, żeby odpowiedzieć na pytanie, na które liczby nie znają odpowiedzi. Korzystamy zarówno z ogólnie dostępnych baz danych i źródeł zewnętrznych jak i płatnych w celu uzyskania najlepszych informacji rynkowych. Analiza jest dopełniana niezbędnymi informacjami z firmy. Wszystkie dane przekuwamy w prezentację i/lub raport, będące podsumowaniami naszych badań.

Przy opracowywaniu strategii korzystamy z metod ilościowych i jakościowych oraz z wielu narzędzi, w tym m.in. ze zmodyfikowanego na potrzeby internacjonalizacji Business Modelu Canvas, zrównoważonej karty wyników (BSC, balanced scorecard) gdzie określamy cele inicjatywy i działania oraz ich kluczowe wskaźniki efektywności dzięki, którym można mierzyć postęp w realizacji strategii, analizy PEST, SWOT, macierzy BCG czy macierzy Ansoffa. Analizujemy również optymalny marketing mix jaki przedsiębiorstwo powinno zastosować. Przeszukujemy zarówno ogólnie dostępne bazy danych i źródła zewnętrzne jak i te płatne w celu uzyskania jak najbardziej precyzyjnej informacji odnośnie rynku, konkurencji i potencjalnych możliwości rozwoju na rynkach zagranicznych. Zbieramy również niezbędne informacje z przedsiębiorstwa, aby móc nakreślić jak najbardziej precyzyjną strategię internacjonalizacji. Wszystkie te informacje następnie przetwarzamy i tworzymy z nich prezentacje i/ lub raport będące podsumowaniami naszych analiz.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Doświadczenie we współpracy z korporacjami, bankami i największymi spółkami skarbu państwa oraz MŚP

Bogata współpraca z wieloma instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi

Przeprowadzenie ponad kilkudziesięciu analiz

Realizacja programów i konkursów organizowanych przez
NCBR, ARP, MNSiW, NCN

Doświadczenie w konkursach i programach takich jak: Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka, TANGO

Kompleksowa i rzetelna analiza organizacji na wszystkich poziomach rozwoju

Wiedza ekspercka z wielu branż

Gwarancja jakości - wielu z naszych klientów aplikowało o granty i je dostało!

ZAPISZ SIĘ NA ROZMOWĘ JUŻ DZIŚ!

Daj nam znać, co możemy dla Ciebie zrobić

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

KONTAKT

email:

Chcesz się z nami skontaktować?

Nr telefonu:

kontakt@pgwi.pl

+48 503 177 561

Dane do faktury

Nazwa podmiotu:

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Adres:

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1

00-124 Warszawa

NIP:

522-30-29-463

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Regulamin
Polityka prywatności