Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Analiza rynkowa, strategia komercjalizacji wraz z teaserami inwestycyjnymi trzech technologii oraz wycena jednej technologii


CASE STUDY / PIAP - SCIENTECH

KLIENT: PIAP-ScienTech Sp. z o.o., trzy różne branże

POTRZEBA: Analiza rynkowa, strategia komercjalizacji i teasery inwestycyjne dla 3 technologii i wycena jednej z nich w ramach programu Inkubator Innowacyjności od MNiSW

DLACZEGO PGWI: Doświadczenie w doradztwie technologicznym 

TECHNOLOGIA: Trzy technologie z trzech różnych branż

REZULTAT: Przygotowanie trzech raportów i trzech teaserów inwestycyjnych zgodnie z wymaganiami klienta

PODSUMOWANIE

Kim jest klient

PIAP-ScienTech Sp. z o.o. powstała w 2011 r. jako podmiot, którego nadrzędnym celem jest komercjalizacja oraz upowszechnianie wyników prac badawczych prowadzonych w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP. Działania komercjalizacyjna są skierowane przede wszystkim do wynalazków wcześniej nie promowanych.
 

Dlaczego PGWI

Klient zdecydował się na współpracę z nami ze względu na nasze bogate doświadczenie w dziedzinie doradztwa technologicznego, a zwłaszcza w wycenach, analizach rynku i określania strategii komercjalizacji.
 

Technologia

Każda z 3 technologii była z innej branży. Pierwsza technologia była z branży AI i umożliwiała naukę/ pokazy dla dzieci, co mogłoby je zachęcić tematyką robotyki.

Druga technologia dotyczyła nowego podejścia do zatrzymywania pojazdów. Dzięki niej mogłoby to się odbywać bez fizycznego kontaktu.

Trzecia technologia była podejściem do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci podczas jazdy na rowerze – była prostsza i bardziej funkcjonalna od obecnych rozwiązań na rynku.

Wszystkie 3 technologie wpisywały się w obecne trendy szukania nowych, bardziej funkcjonalnych i tańszych rozwiązań.
 

Rezultat współpracy

W ramach naszych analiz przygotowaliśmy 3 raporty oraz 3 teasery inwestycyjne, zgodne z zakresem prac. Raporty oddaliśmy w uzgodnionym wcześniej terminie, a przygotowali je nasi doświadczeni analitycy.
 

Potrzeba klienta

W 2018 r. spółka PIAP-ScienTech potrzebowała opracowania ekspertyz dla 3 rozwiązań w ramach projektu Inkubator Innowacyjności realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który wspiera proces zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie ich komercjalizacji. Zakres zlecenia dla wszystkich trzech technologii obejmował opracowanie:

  • Analizy potencjału komercjalizacyjnego – analiza technologii, analiza kosztów produkcji, analiza odbiorców, analiza rynku i potencjalnego popytu, analiza konkurencji.
  • Strategii komercjalizacji – analiza SWOT technologii, analiza i rekomendacja odnośnie ścieżki komercjalizacji, analiza ryzyka, strategia ochrony własności intelektualnej.
  • Teaser inwestycyjny.

 

Oprócz powyższego dla jednej z technologii przeprowadzono wycenę jej wartości dwoma metodami – DCF i kosztową.