Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Dlaczego problem jest ważny?

Dla organizacji poznanie rynku i konkurencji dla nowej technologii powinno być priorytetem. Dokładna znajomość rynku może zdecydowanie ułatwić dalsze kroki w procesie komercjalizacyjnym, ponieważ organizacja wie co już jest na rynku i czego potrzeba. Dzięki dobrej analizie rynku organizacja będzie wiedziała jakie segmenty rynku są najbardziej atrakcyjne i co czeka rynek w przyszłości – na co trzeba się przygotować opracowując technologię.
 

Jak możemy pomóc?

Przeanalizowaliśmy rynki pod dziesiątki technologii z kilkudziesięciu różnych branż – zarówno dla przedsiębiorstw jak i instytucji naukowych. Analizy tworzyliśmy pod granty/ dofinansowania lub pod prywatne transakcje. Pomagamy zdobyć organizacjom niezbędną wiedzą odnośnie potencjału komercyjnego technologii i nisz rynkowych, na których potencjalnie można ją wykorzystać. Podajemy konkretne liczby i dane na temat potencjału technologii – jakiej wielkości są rynki, jaki jest potencjalny popyt, kim są potencjalni odbiorcy. Dzięki naszej analizie klient zdobędzie kompleksową wiedzę odnośnie aspektu rynkowego technologii co przyda się w uzyskaniu finansowania – czy to z grantów/ funduszy unijnych czy od prywatnych inwestorów.
 

Dla kogo?

 • MŚP
 • Dużych przedsiębiorstw
 • Instytucji naukowych
 • Inwestorów
 • Zarządu i osób decyzyjnych w organizacji
 • Start-upów i spółek spin-off
 • Pracowników działów R&D
 • Analityków biznesowych
 • Analityków finansowych
 • Innych osób starających się o grant lub dofinansowanie.
   

Co analizujemy?

 • Technologie
 • Know-how
 • Wynalazki
 • Patenty, wzory użytkowe zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • Prawa autorskie do oprogramowania
 • Prawa do chronionych odmian roślin
 • Topografie układów scalonych
 • Autorskie prawa majątkowe i pokrewne.
   

Cel usługi:

 • Poznanie nisz rynkowych, na których można wykorzystać WNiP
 • Poznanie substytutów, rozwiązań konkurencyjnych i przewag konkurencyjnych jakie technologia nad nimi posiada
 • Poznanie perspektyw rynkowych technologii
 • Poznanie potencjalnej konkurencji i ich rozwiązań
 • Poznanie poziomu rozwoju rynku oraz ogólnej atrakcyjności rynku
 • Poznanie potencjalnego popytu
 • Poznanie potencjalnych grup klientów i konkretnych potencjalnych odbiorców.
   
KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii


USŁUGA / DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Jak pracujemy?

Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie Spółki.
Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych informacji o projekcie.
Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy.

 

Usługi

AKREDYTACJA ARP S. A.

WYCENY

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

DORADZTWO BIZNESOWE

DORADZTWO PODATKOWE

DOTACJE UE