Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Dzień 2

MODUŁ I

Wyniki prac B+R, udzielenie licencji - zagadnienia podatkowe:

 • wyniki prac B+R, udzielanie licencji - źródła prawa podatkowego
 • wyniki prac B+R w ujęciu podatkowym
 • udzielenie licencji w ujęciu podatkowym
 • sukcesja w prawie podatkowym.

 

MODUŁ II

Wyniki prac B+R, opodatkowanie:

 • nabycie wyników prac B+R a zasady opodatkowania
 • udzielenie licencji a opodatkowanie
 • moment powstania obowiązku podatkowego
 • podatek dochodowy od osób fizycznych
 • podatek dochodowy od osób prawnych
 • VAT a udzielenie licencji.

 

MODUŁ III

Sposoby zabezpieczania transakcji pod względem podatkowym - udzielenie licencji:

 • analiza podatkowa transakcji
 • licencja od podmiotu zagranicznego, licencja udzielona podmiotowi zagranicznemu
 • zgłoszenie w zakresie podatku VAT
 • interpretacje podatkowe wydawane przez organy podatkowe
 • zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.

 

MODUŁ IV

Case study:

 • praktyczna analiza aspektów podatkowych związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji
 • konsultacje.

Nabywanie wyników prac badawczo-rozwojowych, udzielanie licencji, aspekty prawno-podatkowe

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie aspektów prawnych i podatkowych, problemów oraz ryzyk związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji.
 

Korzyści

Dzięki kursowi uczestnicy podniosą swoją świadomość w aspekcie prawnym i podatkowym dotyczącym problematyki nabywania wyników prac B+R oraz udzielania i korzystania z licencji.
 

Dla kogo?

 • Pracowników działów R&D
 • Pracowników start-upów oraz spółek spin-off
 • Pracowników uczelni wyższych oraz instytutów badawczych
 • Właścicieli przedsiębiorstw
 • Kadry zarządczej przedsiębiorstw.
   

Program szkolenia

Dzień 1

MODUŁ I

Wyniki prac B+R według prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej:

 • wyniki prac B+R jako utwory w rozumieniu ustawy prawo autorskie
 • prawa autorskie osobiste i majątkowe a udzielenie licencji
 • wynalazek w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej
 • patent,  prawo ochronne, prawo z rejestracji -  wpływ na udzielenie licencji.

 

MODUŁ II

Ryzyka prawne związane z udzielaniem licencji:

 • rodzaje licencji: wyłączna - niewyłączna, pełna - niepełna, odpłatna - nieodpłatna
 • udzielenie licencji a sublicencja
 • wpływ unieważnienia patentu na stosunek licencyjny
 • obciążenie prawa wyłącznego poprzez udzielenie licencji
 • ryzyka związane z udzieleniem quasi - licencji.

 

MODUŁ III

Sprzedaż wyników B+R - sposoby nabycia:

 • strony umowy, nabywający, sprzedający - prawa i obowiązki
 • oświadczenia stron umowy oraz wskazanie celu zawarcia umowy
 • przedmiot umowy sprzedaży B+R
 • wynagrodzenie
 • gwarancje i odpowiedzialność stron umowy o sprzedaż wyników B+R
 • współpraca stron - postanowienia w umowie
 • ulepszenia lub udoskonalenia
 • rozwiązanie, wygaśnięcie umowy
 • postanowienia końcowe
 • rodzaje umów służące nabycia wyników prac B+R
 • umowa licencji i sublicencji; 
 • umowy o udostępnienie know-how
 • umowy o przeniesienie prawa 
 • umowa o wspólne przedsięwzięcie innowacyjno - wdrożeniowe (umowa konsorcjum).

 

MODUŁ IV

Case study: 

 • analiza praktycznych aspektów związanych z udzieleniem licencji - tworzenie projektu umowy licencyjnej
 • konsultacje.

 

Zakres szkolenia:

Na szkoleniu zostanie omówiona problematyka związana z umowami licencyjnymi. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione rozwiązania prawne i podatkowe pozwalające na zminimalizowanie ryzyk związanych z nabyciem wyników prac B+R oraz udzieleniem licencji.
 

W cenie szkolenia:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Certyfikat ze szkolenia
 • Materiały edukacyjne.
   


SZKOLENIE / PRAWO I PODATKI

KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI