Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw, analiza i zarządzanie

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do zarządzania procesami fuzji i przejęć przedsiębiorstw w kierunku maksymalizacji wartości podmiotów biorących udział w tego typu procesach.
 

Korzyści

 • zdobycie wiedzy na temat procesów fuzji i przejęć
 • nauczenie się determinowania mocnych i słabych stron przedsięwzięcia
 • przygotowanie do potencjalnych wyzwań dzięki przeanalizowaniu praktycznych case studies
 • zdobycie umiejętności identyfikacji czynników ryzyka i częstych błędów popełnianych w trakcie fuzji przejęć oraz wiedzy na w jaki sposób ich unikać.

 

Dla kogo?

 • Przedsiębiorców
 • Kadry zarządczej przedsiębiorstw
 • Analityków finansowych
 • Inwestorów
 • Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw.
   

Program szkolenia

Dzień 1

MODUŁ I

Wprowadzenie do fuzji i przejęć:

 • funkcjonowanie rynku kontroli przedsiębiorstw
 • rodzaje transakcji fuzji i przejęć oraz pokrewnych
 • proces fuzji lub przejęcia i jego miejsce w strategii firmy
 • fuzje „strategiczne” i „finansowe”.

 

Case study – Vistula Group:

 • opis transakcji
 • analiza rozliczenia
 • podsumowanie.

 

MODUŁ II

Motywy fuzji i przejęć:

 • cele i motywy fuzji i przejęć
 • krytyczna analiza motywów fuzji i przejęć
 • kryteria wyboru celu transakcji
 • synergie w fuzjach i przejęciach  
 • motywy fuzji i przejęć 
 • rodzaje synergii 
 • możliwości kreacji wartości w fuzjach i przejęciach 
 • krytyczna ocena możliwości uzyskania synergii.

 

Analiza przedinwestycyjna (due diligence):

 • cele i zadania due diligence
 • wykonawcy due diligence
 • zakres due diligence wprowadzenie.

 

MODUŁ III

Wycena wartości w procesach fuzji i przejęć:

 • rodzaje wycen wartości - wprowadzenie
 • wycena metodami majątkowymi 
 • rodzaje metod majątkowych
 • praktyczne możliwości zastosowania
 • wycena metodami dochodowymi 
 • rodzaje metod dochodowych
 • procedura wyceny
 • rola prognoz finansowych i założeń w wycenie dochodowej
 • błędy i czynniki ryzyka
 • możliwości zastosowania.

 

MODUŁ IV

Wycena metodami porównawczymi:

 • zasady sporządzania wyceny metodami porównawczymi
 • zastosowanie metod porównawczych 
 • wartość a cena nabywanej firmy – weryfikacja warunków transakcji.

 

Zakres szkolenia:

Uczestnicy naszego szkolenia zdobędą wiedzę z następujących tematów:

 • analiza procesu fuzji i przejęcia od strony strategicznej oraz inwestycyjnej
 • identyfikacja metod wyceny właściwych dla fuzji i przejęć
 • charakterystyka elementów zarządzania poakwizycyjnego przejętym przedsiębiorstwem.
   

W cenie szkolenia:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Certyfikat ze szkolenia
 • Materiały edukacyjne.
   


SZKOLENIE / FINANSE I ANALIZY

KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Dzień 2

MODUŁ I

Opłacenie i finansowanie transakcji:

 • formy płatności w różnych typach transakcji
 • uwarunkowania, zalety i wady różnych form płatności 
 • płatności ratalne i uwarunkowane
 • ryzyko i korzyści związane z różnymi formami płatności
 • źródła środków – kapitał własny i obcy
 • zalety, wady i czynniki ryzyka związane z różnymi źródłami środków 
 • koszty transakcji i ich optymalizacja.

 

MODUŁ II

Strukturyzacja transakcji:

 • struktura transakcji 
 • sposoby zabezpieczenia interesów stron 
 • umowy inwestycyjne.

 

Negocjacje:    

 • założenia negocjacji 
 • przebieg negocjacji 
 • błędy i nieetyczne techniki negocjacyjne.

 

MODUŁ III

Integracja poakwizycyjna:  

 • założenia i przebieg procesów integracji 
 • czynniki ryzyka integracji
 • zarządzanie procesem integracji 
 • przykłady praktyczne.

 

Zarządzanie poakwizycyjne:  

 • korzyści z wejścia inwestora do spółki 
 • nadzór właścicielski – zadania i założenia 
 • przykłady praktyczne.
 • Case study – Gilette / Duracell: 
 • opis transakcji
 • analiza rozliczenia
 • podsumowanie.

 

MODUŁ IV

Wrogie przejęcia – koncepcje ataku i obrony:

 • przyczyny wrogich przejęć 
 • metody obrony przed wrogimi przejęciami 
 • efektywność ekonomiczna wrogich przejęć 
 • fuzje i przejęcia w ujęciu ekonomicznym – podsumowanie    
 • rezultaty fuzji i przejęć 
 • fuzje i przejęcia a alokacja zasobów 
 • czynniki sukcesu fuzji i przejęć 
 • zasady zarządzania procesami fuzji i przejęć
 • czynniki ryzyka fuzji i przejęć.