POINFORMUJ MNIE O TERMINIE SZKOLENIA OTWARTEGO

     Poinformuj mnie o terminie szkolenia

ZOBACZ INNE SZKOLENIA Z KATEGORII STRATEGIA:

ZOBACZ POZOSTAŁE USŁUGI:

W CELU REZERWACJI SZKOLENIA ZAMKNIĘTEGO WYPEŁNIJ FORMULARZ

       Rezerwacja szkolenia

       Zarezerwuj spotkanie

    Pobierz broszurę

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

MASZ PYTANIA ODNOŚNIE SZKOLENIA?

ZAREZERWUJ SPOTKANIE ONLINE LUB ZADZWOŃ

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 

Instytucje naukowe

Przedsiębiorstwa

KLIENCI

MODUŁ I

Opłacenie i finansowanie transakcji:

 • formy płatności w różnych typach transakcji

 • uwarunkowania, zalety i wady różnych form płatności 

 • płatności ratalne i uwarunkowane

 • ryzyko i korzyści związane z różnymi formami płatności

 • źródła środków – kapitał własny i obcy

 • zalety, wady i czynniki ryzyka związane z różnymi źródłami środków 

 • koszty transakcji i ich optymalizacja.

 

MODUŁ II

Strukturyzacja transakcji:

 • struktura transakcji 

 • sposoby zabezpieczenia interesów stron 

 • umowy inwestycyjne.

 

Negocjacje:    

 • założenia negocjacji 

 • przebieg negocjacji 

 • błędy i nieetyczne techniki negocjacyjne.

 

MODUŁ III

Integracja poakwizycyjna:  

 • założenia i przebieg procesów integracji 

 • czynniki ryzyka integracji

 • zarządzanie procesem integracji 

 • przykłady praktyczne.

 

Zarządzanie poakwizycyjne:  

 • korzyści z wejścia inwestora do spółki 

 • nadzór właścicielski – zadania i założenia 

 • przykłady praktyczne.

 • Case study – Gilette / Duracell: 

 • opis transakcji

 • analiza rozliczenia

 • podsumowanie.

 

MODUŁ IV

Wrogie przejęcia – koncepcje ataku i obrony:

 • przyczyny wrogich przejęć 

 • metody obrony przed wrogimi przejęciami 

 • efektywność ekonomiczna wrogich przejęć 

 • fuzje i przejęcia w ujęciu ekonomicznym – podsumowanie    

 • rezultaty fuzji i przejęć 

 • fuzje i przejęcia a alokacja zasobów 

 • czynniki sukcesu fuzji i przejęć 

 • zasady zarządzania procesami fuzji i przejęć

 • czynniki ryzyka fuzji i przejęć.

 

Dzień 2

SZKOLENIA / STRATEGIA

 • Uczestnictwo w szkoleniu

 • Komplet materiałów szkoleniowych

 • Lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)

 • Certyfikat ze szkolenia

 • Materiały edukacyjne.

 

W cenie szkolenia:

Uczestnicy naszego szkolenia zdobędą wiedzę z następujących tematów:

 • analiza procesu fuzji i przejęcia od strony strategicznej oraz inwestycyjnej

 • identyfikacja metod wyceny właściwych dla fuzji i przejęć

 • charakterystyka elementów zarządzania poakwizycyjnego przejętym przedsiębiorstwem.

 

Zakres szkolenia:

MODUŁ I

Wprowadzenie do fuzji i przejęć:

 • funkcjonowanie rynku kontroli przedsiębiorstw

 • rodzaje transakcji fuzji i przejęć oraz pokrewnych

 • proces fuzji lub przejęcia i jego miejsce w strategii firmy

 • fuzje „strategiczne” i „finansowe”.

 

Case study – Vistula Group:

 • opis transakcji

 • analiza rozliczenia

 • podsumowanie.

 

MODUŁ II

Motywy fuzji i przejęć:

 • cele i motywy fuzji i przejęć

 • krytyczna analiza motywów fuzji i przejęć

 • kryteria wyboru celu transakcji

 • synergie w fuzjach i przejęciach  

 • motywy fuzji i przejęć 

 • rodzaje synergii 

 • możliwości kreacji wartości w fuzjach i przejęciach 

 • krytyczna ocena możliwości uzyskania synergii.

 

Analiza przedinwestycyjna (due diligence):

 • cele i zadania due diligence

 • wykonawcy due diligence

 • zakres due diligence wprowadzenie.

 

MODUŁ III

Wycena wartości w procesach fuzji i przejęć:

 • rodzaje wycen wartości - wprowadzenie

 • wycena metodami majątkowymi 

 • rodzaje metod majątkowych

 • praktyczne możliwości zastosowania

 • wycena metodami dochodowymi 

 • rodzaje metod dochodowych

 • procedura wyceny

 • rola prognoz finansowych i założeń w wycenie dochodowej

 • błędy i czynniki ryzyka

 • możliwości zastosowania.

 

MODUŁ IV

Wycena metodami porównawczymi:

 • zasady sporządzania wyceny metodami porównawczymi

 • zastosowanie metod porównawczych 

 • wartość a cena nabywanej firmy – weryfikacja warunków transakcji.

 

Dzień 1

Program szkolenia

 • Przedsiębiorców

 • Kadry zarządczej przedsiębiorstw

 • Analityków finansowych

 • Inwestorów

 • Dla wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw.

 

Dla kogo?

 • zdobycie wiedzy na temat procesów fuzji i przejęć

 • nauczenie się determinowania mocnych i słabych stron przedsięwzięcia

 • przygotowanie do potencjalnych wyzwań dzięki przeanalizowaniu praktycznych case studies

 • zdobycie umiejętności identyfikacji czynników ryzyka i częstych błędów popełnianych w trakcie fuzji przejęć oraz wiedzy na w jaki sposób ich unikać.

 

Korzyści

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do zarządzania procesami fuzji i przejęć przedsiębiorstw w kierunku maksymalizacji wartości podmiotów biorących udział w tego typu procesach.
 

Cel szkolenia:

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Analiza i zarządzanie

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o. o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa

+48 503 177 561

kontakt@pgwi.pl

KRS: 0000558652

NIP: 5223029463

SOCIAL MEDIA
Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych.
 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
NEWSLETTER

Regulamin

Polityka prywatności

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.