Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Umów się na rozmowę

Dowiedz się więcej

Pomagamy organizacjom w budowie przewagi dzięki innowacyjności.

DOTACJE UE

Dotacje na opracowanie nowych produktów i usług (B+R) i inwestycje związane z ich wdrożeniem

Jak pracujemy?

Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie Spółki.
Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych informacji o projekcie.
Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy.

 

KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Dlaczego problem jest ważny?

Przedsiębiorstwa rozwijające nowe lub ulepszające istniejące już produkty, usługi lub technologie mogą korzystać z szerokiej oferty wsparcia w formie dotacji. Granty na działalność badawczo-rozwojową, a także na inwestycje związane z wdrożeniem jej wyników, mają umożliwić firmom zdobywanie przewag konkurencyjnych dzięki wdrażaniu opracowanych przez siebie, innowacyjnych rozwiązań w działalności gospodarczej. 
Dofinansowania na ten cel kojarzone są przede wszystkim z funduszami europejskimi, gdzie B+R stanowi jeden z kluczowych obszarów interwencji.
Dotacje dostępne są dla wszystkich branż i typów przedsiębiorstw, kluczowy jest sam fakt prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, którą interpretować należy w szeroki sposób jako rozwijanie produktów i usług.
Granty pozwalają na refundację nawet 80% kosztów tego typu projektów. Poziom wsparcia zależy od charakteru prac w projekcie i rodzaju przedsiębiorstwa. 
Głównym problemem, który adresuje wsparcie PGWI jest rozpoznanie dostępnych źródeł wsparcia, zdefiniowanie projektu pod kątem kryteriów oceny, przygotowanie wniosku o dofinansowanie w sposób maksymalizujący szanse na uzyskanie najwyższej liczby punktów oraz wsparcie na etapie oceny eksperckiej i negocjacji z instytucją udzielającą pomocy.

 

Cel usługi:

 • Refundacja części kosztów działalności rozwojowej ze środków publicznych
 • Rozszerzenie zakresu specjalistycznych badań i testów przed wdrożeniem
 • Możliwość przeprowadzenia większej liczby projektów B+R przez przedsiębiorstwo
 • Zwiększenie wartości podmiotu dla (potencjalnego) inwestora
 • Budowa reputacji innowatora
 • Nawiązanie współpracy z innymi firmami lub jednostkami naukowymi.
   

Jak możemy pomóc?

Nasze usługi świadczone są przez doświadczonych specjalistów w zakresie pozyskiwania dotacji dla działalność B+R. W pierwszej kolejności, istotne jest dla nas zidentyfikowanie szans na skorzystanie z dofinansowania i wysokości potencjalnego wsparcia.
Na podstawie opracowanego kwestionariusza dokonana zostanie analiza projektu pod kątem kryteriów oceny, katalogu kosztów kwalifikowanych i warunków szczególnych dla danego konkursu. 
Po podjęciu wspólnie ze spółką decyzji o przejściu do kolejnego etapu, przygotowany zostanie wniosek o dofinansowanie wraz z budżetem i wymaganymi załącznikami. 
Usługa PGWI obejmuje również wsparcie na etapie oceny merytorycznej - kontakt z instytucją udzielającą wsparcia oraz dalej - przy podpisaniu umowy o dofinansowanie. W ramach prac, możliwe jest również przygotowanie do prawidłowego rozliczenia i raportowania uzyskanego dofinansowania.

 

Co analizujemy?

Przedmiotem analizy jest przede wszystkim innowacyjność rozwiązania stanowiącego przedmiot projektu oraz zakres prac planowanych do realizacji w celu jego opracowania.
Ponadto, ocenie poddane zostanie przygotowanie podmiotu do projektu: dotychczasowe doświadczenie spółki i personelu oraz posiadane lub planowane do nabycia zasoby techniczne.
Ostatnim elementem jest spójność określonych w planie finansowym kosztów z wynikami projektu.

 

Dla kogo?

 • MŚP
 • Start-upy i spółki spin-off
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Przedsiębiorstwa usługowe
 • Przedsiębiorstwa produkcyjne
 • Spółki celowe rozwijające technologie na potrzeby grupy.
   

Korzyści z zakupu usługi

 • Maksymalne szanse na pozyskanie dotacji
 • Minimalizacja zaangażowania po stronie Spółki
 • Opracowanie optymalnej struktury kosztów projektu
 • Ograniczenie zobowiązań po uzyskaniu dofinansowania.
   

Zakres prac

Zakres prac każdorazowo może zostać ograniczony / dostosowany wg indywidualnych potrzeb klienta, a standardowo obejmuje:

 • Analizę możliwości skorzystania z dotacji na B+R, dokonywaną na podstawie uzupełnionego. kwestionariusza projektowego
 • Wstępne oszacowanie wysokości grantu
 • Szczegółową analizę spełniania kryteriów oceny, zgodnie z dokumentacją projektową wraz z rekomendacjami zmian
 • Opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z budżetem projektu i załącznikami
 • Przygotowanie spółki do oceny merytorycznej przez instytucję udzielającą wsparcia
 • Wsparcie przy podpisaniu umowy o dofinansowanie
 • Przygotowanie do prawidłowego rozliczenia i raportowania dotacji.
   

Dlaczego PGWI?

 • Najlepszy zespół specjalistów specjalizujących się w dotacjach B+R od wielu lat
 • Dopasowanie zakresu wsparcia do rzeczywistych potrzeb Spółki
 • Gwarancja opłacalności - wynagrodzenie uzależnione od sukcesu projektu
 • Doświadczenie przy dofinansowaniach B+R dla małych i dużych podmiotów, w wielu branżach.
   

Usługi

AKREDYTACJA ARP S. A.

WYCENY

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

DORADZTWO BIZNESOWE

DORADZTWO PODATKOWE

DOTACJE UE