Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Dlaczego problem jest ważny?

Czy innowacyjna Technologia, którą opracowuje/ w którą chcę zainwestować zwróci się? To jest pytanie, na które zarówno twórcy jak i inwestorzy chcą znać odpowiedź. Jeżeli technologia nie ma potencjału ekonomicznego, żeby w przyszłości na siebie zarabiać to mało kto zdecyduje się na tworzenie takiego rozwiązania lub inwestowanie w takie przedsięwzięcie.
 

Jak możemy pomóc?

Analizy finansowe i rynkowe technologii to DNA Polskiej Grupy Wspierania Innowacyjności. Od początku działalności zajmujemy się przede wszystkim tym. Współpracowaliśmy zarówno z przedsiębiorstwami jak i instytucjami naukowymi pod kątem grantów/ dofinansowania lub na potrzeby prywatne. Dzięki nam organizacje uzyskują wiedzę odnośnie tego na jakich rynkach technologie można wykorzystać oraz czy będzie to generowało odpowiedni strumień przychodów, żeby pokryć koszty i żeby inwestycja zwróciła się na odpowiednio wysokim poziomie.

 

Dla kogo?

 • MŚP
 • Dużych przedsiębiorstw
 • Instytucji naukowych
 • Inwestorów
 • Zarządu i osób decyzyjnych w organizacji
 • Start-upów i spółek spin-off
 • Pracowników działów R&D
 • Analityków biznesowych
 • Analityków finansowych
 • Innych osób starających się o grant lub dofinansowanie.
   

Co analizujemy?

 • Technologie
 • Know-how
 • Wynalazki
 • Patenty, wzory użytkowe zdobnicze, przemysłowe lub ich zgłoszenia
 • Prawa autorskie do oprogramowania
 • Prawa do chronionych odmian roślin
 • Topografie układów scalonych
 • Autorskie prawa majątkowe i pokrewne.
   

Cel usługi:

 • Poznanie nisz rynkowych, na których można wykorzystać WNiP
 • Poznanie substytutów, rozwiązań konkurencyjnych i przewag konkurencyjnych jakie technologia nad nimi posiada
 • Poznanie potencjalnego popytu
 • Poznanie potencjalnych grup klientów
 • Wiedza czy technologia ma potencjał być opłacalną – jakie może generować przychody i koszty
 • Poznanie czynników ryzyka inwestycji w technologię.
   
KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

Analiza opłacalności wdrożenia technologii


USŁUGA / DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Jak pracujemy?

Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie Spółki.
Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych informacji o projekcie.
Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy.

 

Usługi

AKREDYTACJA ARP S. A.

WYCENY

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

DORADZTWO BIZNESOWE

DORADZTWO PODATKOWE

DOTACJE UE