Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Finanse dla menadżerów


SZKOLENIE / FINANSE I ANALIZY

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do przeprowadzania analizy finansowej spółek oraz oceny ich kondycji finansowej.  Podczas szkolenia uczestnicy uzyskają wiedzę na temat sposobu czytania i rozumienia sprawozdań finansowych oraz oceny na ich podstawie kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw.
 

Korzyści:

 • zdobycie wiedzy na temat praktycznej analizy finansowej
 • analiza praktycznych studiów przypadku 
 • identyfikacja częstych błędów popełnianych w trakcie analizy finansowej.
   

Dla kogo?

 • pracownicy start-up oraz spin-off
 • analitycy finansowi
 • inwestorzy
 • właściciele przedsiębiorstw
 • kadra zarządzająca przedsiębiorstw.
   

W cenie szkolenia:

 • Uczestnictwo w szkoleniu
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych)
 • Certyfikat ze szkolenia
 • Materiały edukacyjne.
   

Zakres szkolenia:

 • Jak interpretować dane zawarte w sprawozdaniach finansowych?   
 • Jakie informacje są niezbędne do przeprowadzenia analizy finansowej?  
 • Na czym polega analiza wskaźnikowa i jak ją stosować?  
 • Jak wykorzystywać wyniki analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem?
   

Program szkolenia

MODUŁ I

Analiza finansowa – wprowadzenie:

 • zasady rachunkowości
 • rodzaje sprawozdań finansowych i obowiązki sprawozdawcze
 • zastosowania analizy finansowej.
   

Analiza bilansu i rachunku zysków i strat:

 • treść i konstrukcja bilansu 
 • analiza struktury i dynamiki bilansu
 • treść i konstrukcja rachunku zysków i strat (wariant porównawczy i kalkulacyjny)
 • analiza struktury i dynamiki rachunku zysków i strat
 • związki pomiędzy sprawozdaniami 
 • studium przypadku.
   

MODUŁ II

Analiza sprawozdania z przepływów środków pieniężnych (cash flow) i zestawienia zmian w kapitale własnym  

 • znaczenie i zawartość sprawozdania z przepływów środków pieniężnych 
 • znaczenie i zawartość zestawienia zmian w kapitale własnym 
 • całościowe studium przypadku – praktyczne rozumienie sprawozdań finansowych.
   

MODUŁ III

Analiza wskaźnikowa:

 • zakres i zasady analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych;
 • wskaźniki struktury
 • wskaźniki płynności 
 • wskaźniki zadłużenia 
 • wskaźniki rentowności 
 • wskaźniki sprawności zarządzania 
 • Piramida Du Ponta
 • Próg rentowności 
 • przydatność analizy wskaźnikowej 
 • częste błędy w analizie wskaźnikowej 
 • źródła danych.
   

MODUŁ IV

Praktyczne zastosowanie analizy finansowej:

 • zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 
 • identyfikacja niebezpieczeństwa bankructwa 
 • zastosowanie analizy finansowej w nadzorze właścicielskim
 • elementy „kreatywnej księgowości”  
 • zdolność do finansowania działalności 
 • dźwignia finansowa.
   
KLIENCI
Przedsiębiorstwa
Instytucje naukowe
 • Politechnika Warszawska

 • Uniwersytet Jagielloński

 • Akademia Górniczo-Hutnicza

 • Instytut biologii doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

 • Politechnika Świętokrzyska

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

 • Politechnika Lubelska

 • Politechnika Częstochowska

 • Politechnika Krakowska INTECH PK Sp. z o.o.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika

 • Uniwersytet Zielonogórski

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza

 • Politechnika Poznańska

 • PKN Orlen S.A.

 • Autodesk Sp. z o.o. (poprzez Omega Communication)

 • Węglokoks S.A.

 • Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

 • ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o.

 • JS Technologie Sp. z o.o.

 • Dailyfruits S.C.

 • Pro-Plus S.A.

 • Modus Sp. z o.o.

 • Alfavox Sp. z o.o.

 • APR System Sp. z o.o.

 • Difes Sp. z o.o.

 • PIAP ScienTech Sp. z o.o.

 • Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o.

 • Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.

 • TNK PROJEKT
   

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI