Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Usługi z zakresu wycen

Dostępne szkolenia 

AKREDYTACJA ARP S. A.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wyceniamy technologie, znaki towarowe, licencje i wiele innych. Wyceniamy również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka

Dowiedz się więcej

AKREDYTACJA ARP S. A.

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wyceniamy technologie, znaki towarowe, licencje i wiele innych. Wyceniamy również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka

Dowiedz się więcej

Wycena wartości niematerialnych i prawnych

Wyceniamy technologie, znaki towarowe, licencje i wiele innych. Wyceniamy również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka

Dowiedz się więcej

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

Usługi

AKREDYTACJA ARP S. A.

NAJWYŻEJ OCENIANY

WYCENY

Dowiedz się więcej

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Dowiedz się więcej

DORADZTWO BIZNESOWE

Dowiedz się więcej

DORADZTWO PODATKOWE

Dowiedz się więcej

DOTACJE UE

Dowiedz się więcej

Usługi

AKREDYTACJA ARP S. A.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

WYCENY

Dowiedz się więcej

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Dowiedz się więcej

DORADZTWO BIZNESOWE

Dowiedz się więcej

DORADZTWO PODATKOWE

Dowiedz się więcej

DOTACJE UE

Dowiedz się więcej

Usługi z zakresu doradztwa biznesowego

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

KOMPLEKSOWA ANALIZA STRATEGICZNA ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO I KONKURENCYJNEGO ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

STRATEGIA INTERNACJONALIZACJI ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

DUE DILIGENCE

Dowiedz się więcej

ANALIZA PRODUKTOWA ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

BIZNESPLAN DLA PRZEDSIĘBIORSTW I START-UPÓW

Dowiedz się więcej

Usługi z zakresu doradztwa technologicznego

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

STRATEGIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Dowiedz się więcej

ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO I KONKURENCYJNEGO

Dowiedz się więcej

AUDYT INWESTYCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Dowiedz się więcej

DUE DILIGENCE TECHNOLOGICZNE

Dowiedz się więcej

ANALIZA OPŁACALNOŚCI WDROŻENIA TECHNOLOGII

Dowiedz się więcej

OCENA INNOWACYJNOŚCI TECHNOLOGII

Dowiedz się więcej

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego

Ulga B+R

Dowiedz się więcej

Ulga IP Box

Dowiedz się więcej

Polska Strefa Inwestycji

Dowiedz się więcej

Szkolenia PGWI

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

WYCENY

Dowiedz się więcej

STRATEGIA I ROZWÓJ ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

BIZNESOWE

Dowiedz się więcej

FINANSE, PRAWO I PODATKI

Dowiedz się więcej

BRANŻOWE

Dowiedz się więcej

Szkolimy z wyceny wartości niematerialnych i technologii, z wyceny wartości aktywów niepublicznych dla funduszy inwestycyjnych oraz z wyceny przedsiębiorstwa i start-upów

W tym obszarze skupiamy się na kompetencjach menedżerskich, rozwoju osobistym oraz niezbędnych umiejętnościach przy sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta

Nasze szkolenia obejmują tematykę badań i rozwoju (w tym komercjalizację technologii), zarządzania projektami (m.in. podejścia Lean) oraz strategii

Rekomendujemy kierunki w jakich klienci powinni się rozwinąć, aby nadążyć za nowymi rozwiązaniami

Skupiamy się na aspektach controllingowych, księgowych, HR i kadrowych, administracyjnych oraz cyberbezpieczeństwa

Dowiedz się więcej

o naszych usługach

Wyceny

Doradztwo technologiczne

Doradztwo biznesowe

Doradztwo podatkowe

Szkolenia

Usługi z zakresu wycen

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

WYCENY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

Dowiedz się więcej

WYCENY PRZEDSIĘBIORSTW

Dowiedz się więcej

WYCENY START-UPÓW

Dowiedz się więcej

AKREDYTACJA ARP S. A.

Wyceniamy technologie, znaki towarowe, licencje i wiele innych. Wyceniamy również w ramach konkursów i programów, m.in. Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka

Wyceniamy całe przedsiębiorstwa, jego zorganizowane części oraz poszczególne aktywa przedsiębiorstwa, wierzytelności i zaangażowany kapitał

Wyceniamy startupy na wszystkich etapach rozwoju - od fazy seed po giełdę

WYCENY ZNAKÓW TOWAROWYCH

Dowiedz się więcej

Wyceniamy wszystkie znaki towarowe - zarówno te z potencjałem międzynarodowym, krajowym jak i lokalnym

Usługi z zakresu doradztwa technologicznego

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

STRATEGIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

Dowiedz się więcej

ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO I KONKURENCYJNEGO

Dowiedz się więcej

AUDYT INWESTYCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Dowiedz się więcej

DUE DILIGENCE TECHNOLOGICZNE

Dowiedz się więcej

ANALIZA OPŁACALNOŚCI WDROŻENIA TECHNOLOGII

Dowiedz się więcej

OCENA INNOWACYJNOŚCI TECHNOLOGII

Dowiedz się więcej

Tworzymy optymalną strategię komercjalizacyjną. Usługa również dostępna w wariancie kompleksowym obejmującym wycenę technologii

Badamy czy technologia ma szansę generować zyski na odpowiednio wysokim poziomie, żeby zadowolić inwestorów

Analizujemy otoczenie rynkowe i konkurencję w kontekście dostępnych technologii. Usługa dostępna również w ramach konkursów i programów

Badamy czy funkcjonują na rynku już podobne rozwiązania, analizujemy czy technologia jest innowacyjna i na czym innowacyjność ta polega oraz jakie przewagi konkurencyjne posiada WNIP

Analizujemy potencjał technologii oraz jej potencjalny wpływ na przedsiębiorstwo

Oceniamy technologię w zakresie trendów, potencjału wdrożeniowego oraz szans i ryzyk związanych z rozwojem i komercjalizacją WNIP

Usługi z zakresu doradztwa biznesowego

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

KOMPLEKSOWA ANALIZA STRATEGICZNA ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

ANALIZA OTOCZENIA RYNKOWEGO I KONKURENCYJNEGO ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

STRATEGIA INTERNACJONALIZACJI ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

DUE DILIGENCE

Dowiedz się więcej

ANALIZA PRODUKTOWA ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

BIZNESPLAN DLA PRZEDSIĘBIORSTW I START-UPÓW

Dowiedz się więcej

Dostarczamy naszym klientom niezbędnej wiedzy jakiej potrzebują, do tego aby ich firmy rosły w sposób optymalny i w kierunku na jakim zależy jej właścicielom

Określamy najlepszą możliwą strategię internacjonalizacji. Dostarczamy naszym klientom niezbędnej wiedzy jakiej potrzebują, aby wejść na rynek zagraniczny

Dostarczymy klientowi zwięzły, konkretny i wiarygodny biznesplan. Biznesplan uporządkuje i dostarczy niezbędnej wiedzy o projekcie inwestycyjnym, ułatwi otrzymanie kredytu, dotacji

Dostarczamy klientom niezbędnej wiedzy odnośnie rynków na których działają, rynków którymi się interesują oraz ich konkurencji

Rekomendujemy kierunki w jakich klienci powinni się rozwinąć, aby nadążyć za nowymi rozwiązaniami

Przeprowadzimy w sposób przejrzysty i bezstronny due dilligence. Tworzymy pełną informację o organizacji, którą nasi klienci kupują

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego

Ulga B+R

Dowiedz się więcej

Ulga IP Box

Dowiedz się więcej

Polska Strefa Inwestycji

Dowiedz się więcej

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową jest stosunkowo nowym instrumentem wsparcia finansowego Przedsiębiorstw opracowujących innowacyjne rozwiązania

Ulga IP BOX polega na preferencyjnym opodatkowaniu (stawka 5%) dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej

Odpowiednie przygotowanie inwestycji, weryfikacja kryteriów wejściowych w zakresie jakościowym oraz ilościowym, a także przygotowanie dokumentacji w celu pozyskania decyzji o wsparciu

Szkolenia PGWI

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

WYCENY

Dowiedz się więcej

STRATEGIA I ROZWÓJ ORGANIZACJI

Dowiedz się więcej

BIZNESOWE

Dowiedz się więcej

FINANSE, PRAWO I PODATKI

Dowiedz się więcej

BRANŻOWE

Dowiedz się więcej

Szkolimy z wyceny wartości niematerialnych i technologii, z wyceny wartości aktywów niepublicznych dla funduszy inwestycyjnych oraz z wyceny przedsiębiorstwa i start-upów

W tym obszarze skupiamy się na kompetencjach menedżerskich, rozwoju osobistym oraz niezbędnych umiejętnościach przy sprzedaży, marketingu i obsłudze klienta

Nasze szkolenia obejmują tematykę badań i rozwoju (w tym komercjalizację technologii), zarządzania projektami (m.in. podejścia Lean) oraz strategii

Rekomendujemy kierunki w jakich klienci powinni się rozwinąć, aby nadążyć za nowymi rozwiązaniami

Skupiamy się na aspektach controllingowych, księgowych, HR i kadrowych, administracyjnych oraz cyberbezpieczeństwa

Dostępne szkolenia 

WYCENY

KOMPETENCJE MENADŻERSKIE

STRATEGIA

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

BADANIA I ROZWÓJ

FINANSE I ANALIZY

PRAWO I PODATKI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA

ROZWÓJ OSOBISTY

503 177 561

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 

Zakres A

Wycena WNIP
jedną metodą

 

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 

Zakres B

Wycena WNIP
dwoma metodami

 

AKREDYTACJA ARP S. A.

Zakres D

Wycena WNIP jedną metodą + analiza rynku i konkurencji
 

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 • Analiza potencjału komercyjnego (m.in. analiza SWOT, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów
  i nisz rynkowych)

 • Analiza rynków zbytu (trendy, wielkości, prognozy)

 • Analiza konkurencji

 • Analiza poziomu rozwoju rynku

 • Analiza potencjalnego popytu
  w kluczowych grupach klientów

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców

 

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

NAJWYŻEJ OCENIANY

Zakres E

Wycena WNIP jedną metodą dla potrzeb transakcji
+ analiza rynku i konkurencji
+strategia komercjalizacji

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny

 • Analiza potencjału komercyjnego (m.in. analiza SWOT, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów
  i nisz rynkowych)

 • Analiza rynków zbytu (trendy, wielkości, prognozy)

 • Analiza konkurencji

 • Analiza poziomu rozwoju rynku

 • Analiza potencjalnego popytu
  w kluczowych grupach klientów

 • Analiza i charakterystyka potencjalnych odbiorców

 • Prognoza finansowa WNIP i ocena rentowności wdrożenia z oceną potencjału komercyjnego technologii

 • Atrakcyjność inwestycyjna, rozwiązania z możliwymi ścieżkami komercjalizacji i rekomendacją sposobu komercjalizacji

 • Analiza uwarunkowań dla strategii komercjalizacji PEST

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię

 

AKREDYTACJA ARP S. A.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

NAJWYŻEJ OCENIANY

Zakres C

Wycena WNIP jedną metodą dla potrzeb transakcji
 

 

 • Analiza przedmiotu wyceny

 • Wycena technologii jedną metodą

 • Analiza prawna przedmiotu wyceny

 • Analiza potencjału komercyjnego (m.in. analiza SWOT, cykl życia rozwiązania, analiza substytutów
  i nisz rynkowych)*

 • Analiza rynków zbytu (trendy, wielkości, prognozy)*

 • Analiza potencjalnego popytu
  w kluczowych grupach klientów*

 • Prognoza finansowa WNIP i ocena rentowności wdrożenia z oceną potencjału komercyjnego technologii

 • Analiza czynników ryzyka inwestycji w technologię

  *Analiza częściowa

AKREDYTACJA ARP S. A.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANY

 

 • Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 • Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 1. identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 2. przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 3. kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 • Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);
   

Etap docelowy

Zakres A

Wsparcie PGWI obejmie:

 

 • Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 • Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 1. identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 2. przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 3. kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 • Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);

 • Przygotowanie Spółki do wdrożenia usprawnień procesowych, na potrzeby optymalizacji rozliczenia ulgi B+R w przyszłości, w tym m.in.:

 1. opracowanie ankiety na wewnętrzne potrzeby Spółki, ułatwiającej weryfikację nowego projektu jako spełniającego definicję B+R;

 2. opracowanie wzorów dokumentów ułatwiających ewidencję czasu pracy w ramach B+R;

 3. analiza struktury kosztowej prac B+R i rekomendacje, w zakresie ogólnej optymalizacji działalności Spółki i rozliczeń, pod kątem ulgi B+R.

Zakres B

Wsparcie PGWI obejmie:

Etap wstępny

Prace w ramach etapu wstępnego obejmować będą:

 

 • Zorganizowanie telekonferencji (wraz z kadrą merytoryczną oraz finansową) obejmującej:

 1. przeprowadzenie krótkiego szkolenia w zakresie mechanizmu działania ulgi B+R i identyfikacji działalności B+R w Spółce,

 2. omówienie działalności Spółki, w kontekście ustawowej definicji prac B+R i warunków formalnych korzystania z ulgi;

 • Dalsze prace w zakresie zgromadzenia i analizy dokumentacji, na potrzeby oceny potencjału wykorzystania ulgi;

 • Podsumowanie wyników prac analizy wstępnej (w ramach memorandum lub podsumowania mailowego):

 1. lista obszarów działalności wstępnie kwalifikujących się do ulgi B+R,

 2. wstępne oszacowanie korzyści podatkowej w podziale na lata,

 3. rekomendacja dotycząca dalszych prac.

​​

Zakres D

Wsparcie PGWI obejmie:

 

 • ​​Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 • W przypadku rekomendacji ze strony PGWI (identyfikacja ew. ryzyka), przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową;

 • Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 1. identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 2. przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 3. kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 • Opracowanie Raportu B+R w pełni uzasadniającego prawidłowość wdrożenia i kalkulacji ulgi B+R, w zakresie lat 2016 - 2021, na potrzeby ewentualnych czynności sprawdzających;

 • Przygotowanie załączników PIT/BR w celu złożenia korekt deklaracji za lata 2016 -2021;

 • Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);

 • Przygotowanie Spółki do wdrożenia usprawnień procesowych, na potrzeby optymalizacji rozliczenia ulgi B+R w przyszłości, w tym m.in.:

 1. opracowanie ankiety na wewnętrzne potrzeby Spółki, ułatwiającej weryfikację nowego projektu jako spełniającego definicję B+R;

 2. opracowanie wzorów dokumentów ułatwiających ewidencję czasu pracy w ramach B+R;

 3. analiza struktury kosztowej prac B+R i rekomendacje, w zakresie ogólnej optymalizacji działalności Spółki i rozliczeń, pod kątem ulgi B+R.
   

Zakres C

Wsparcie PGWI obejmie:

 

 • Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 • Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 1. identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 2. przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 3. kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 • Opracowanie Raportu B+R w pełni uzasadniającego prawidłowość wdrożenia i kalkulacji ulgi B+R, w zakresie lat 2016 - 2021, na potrzeby ewentualnych czynności sprawdzających;

 • Przygotowanie załączników PIT/BR w celu złożenia korekt deklaracji za lata 2016 -2021;

 • Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);
   

Szkolenia

AKREDYTACJA ARP S. A.

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE

WYCENY

FINANSE I ANALIZY

BADANIA I ROZWÓJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

STRATEGIA

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA

ROZWÓJ OSOBISTY

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ

PRAWO I PODATKI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

KOMPETENCJE MENADŻERSKIE

Kategorie szkoleń

WYCENY

FINANSE I ANALIZY

BADANIA I ROZWÓJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

STRATEGIA

SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE

MARKETING I OBSŁUGA KLIENTA

ROZWÓJ OSOBISTY

ZAPOZNAJ SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ

PRAWO I PODATKI

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

KOMPETENCJE MENADŻERSKIE

Zapoznaj się z zakresami od A do E

Zachęcamy do zapisania się do Newslettera

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Pobierz

Zapoznaj się

Przygotowaliśmy one pager z powyższym szkoleniem

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Analiza rynkowa, strategia komercjalizacji oraz studium wykonalności technologii oczyszczania wody


DAILYFRUITS

Wycena wartości technologii automatyzującej i optymalizującej procesy wewnętrzne

Wycena wartości technologii rozpoznawania i syntezy mowy


ALFAVOX

Zakres A

Wsparcie PGWI obejmie:

 • Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 • Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 1. identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 2. przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 3. kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 • Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);
   

Zakres B

Wsparcie PGWI obejmie:

 • Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 • Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 1. identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 2. przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 3. kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 • Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);

 • Przygotowanie Spółki do wdrożenia usprawnień procesowych, na potrzeby optymalizacji rozliczenia ulgi B+R w przyszłości, w tym m.in.:

 1. opracowanie ankiety na wewnętrzne potrzeby Spółki, ułatwiającej weryfikację nowego projektu jako spełniającego definicję B+R;

 2. opracowanie wzorów dokumentów ułatwiających ewidencję czasu pracy w ramach B+R;

 3. analiza struktury kosztowej prac B+R i rekomendacje, w zakresie ogólnej optymalizacji działalności Spółki i rozliczeń, pod kątem ulgi B+R.
   

Zakres C

Wsparcie PGWI obejmie:

 • Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 • Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 1. identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 2. przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 3. kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 • Opracowanie Raportu B+R w pełni uzasadniającego prawidłowość wdrożenia i kalkulacji ulgi B+R, w zakresie lat 2016 - 2021, na potrzeby ewentualnych czynności sprawdzających;

 • Przygotowanie załączników PIT/BR w celu złożenia korekt deklaracji za lata 2016 -2021;

 • Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);
   

Zakres D

Wsparcie PGWI obejmie:

 • ​​Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 • W przypadku rekomendacji ze strony PGWI (identyfikacja ew. ryzyka), przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową;

 • Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 1. identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 2. przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 3. kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 • Opracowanie Raportu B+R w pełni uzasadniającego prawidłowość wdrożenia i kalkulacji ulgi B+R, w zakresie lat 2016 - 2021, na potrzeby ewentualnych czynności sprawdzających;

 • Przygotowanie załączników PIT/BR w celu złożenia korekt deklaracji za lata 2016 -2021;

 • Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);

 • Przygotowanie Spółki do wdrożenia usprawnień procesowych, na potrzeby optymalizacji rozliczenia ulgi B+R w przyszłości, w tym m.in.:

 1. opracowanie ankiety na wewnętrzne potrzeby Spółki, ułatwiającej weryfikację nowego projektu jako spełniającego definicję B+R;

 2. opracowanie wzorów dokumentów ułatwiających ewidencję czasu pracy w ramach B+R;

 3. analiza struktury kosztowej prac B+R i rekomendacje, w zakresie ogólnej optymalizacji działalności Spółki i rozliczeń, pod kątem ulgi B+R.
   

Etap wstępny

Prace w ramach etapu wstępnego obejmować będą:

 • Zorganizowanie telekonferencji (wraz z kadrą merytoryczną oraz finansową) obejmującej:

 1. przeprowadzenie krótkiego szkolenia w zakresie mechanizmu działania ulgi B+R i identyfikacji działalności B+R w Spółce,

 2. omówienie działalności Spółki, w kontekście ustawowej definicji prac B+R i warunków formalnych korzystania z ulgi;

 • Dalsze prace w zakresie zgromadzenia i analizy dokumentacji, na potrzeby oceny potencjału wykorzystania ulgi;

 • Podsumowanie wyników prac analizy wstępnej (w ramach memorandum lub podsumowania mailowego):

 1. lista obszarów działalności wstępnie kwalifikujących się do ulgi B+R,

 2. wstępne oszacowanie korzyści podatkowej w podziale na lata,

 3. rekomendacja dotycząca dalszych prac.
   

Etap docelowego wdrożenia

Prace w ramach etapu docelowego obejmować będą:

 • ​​Szczegółowa analiza merytoryczna i finalne określenie działalności Spółki realizowanej w latach 2016 – 2021, kwalifikowalnej w ramach ulgi B+R oraz opracowanie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;

 • W przypadku rekomendacji ze strony PGWI (identyfikacja ew. ryzyka), przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową;

 • Kalkulacja wysokości ulgi B+R, w podziale na lata 2016 - 2021, w tym:

 1. identyfikacja i alokacja kosztów kwalifikowanych,

 2. przygotowanie wzorów dokumentów na potrzeby ewidencyjne,

 3. kalkulacja wartości ulgi B+R na podstawie dokumentacji źródłowej Spółki, w podziale na lata;

 • Opracowanie Raportu B+R w pełni uzasadniającego prawidłowość wdrożenia i kalkulacji ulgi B+R, w zakresie lat 2016 - 2021, na potrzeby ewentualnych czynności sprawdzających;

 • Przygotowanie załączników PIT/BR w celu złożenia korekt deklaracji za lata 2016 -2021;

 • Wsparcie PGWI w przypadku wystąpienia czynności sprawdzających lub kontrolnych (do 5h w ramach proponowanego wynagrodzenia);

 • Przygotowanie Spółki do wdrożenia usprawnień procesowych, na potrzeby optymalizacji rozliczenia ulgi B+R w przyszłości, w tym m.in.:

 1. opracowanie ankiety na wewnętrzne potrzeby Spółki, ułatwiającej weryfikację nowego projektu jako spełniającego definicję B+R;

 2. opracowanie wzorów dokumentów ułatwiających ewidencję czasu pracy w ramach B+R;

 3. analiza struktury kosztowej prac B+R i rekomendacje, w zakresie ogólnej optymalizacji działalności Spółki i rozliczeń, pod kątem ulgi B+R.
   

Przygotowaliśmy 4 alternatywne zakresy wsparcia w ramach etapu docelowego wdrożenia. Poniższe warunki zakładają wdrożenie ulgi B+R nawet w zakresie 6 lat podatkowych (tj. 2016 – 2021).

W przypadku takiej zasadności, każdy z wyżej wymienionych zakresów może zostać rozbudowany o przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację podatkową. Dodatkowe wynagrodzenie w tym zakresie wyniesie 5.000 PLN netto, z wyjątkiem zakresu D, obejmującego potencjalne złożenie wniosku.

AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA

Analiza rynkowa, strategia komercjalizacji oraz studium wykonalności technologii oczyszczania wody


DAILYFRUITS

Wycena wartości technologii automatyzującej i optymalizującej procesy wewnętrzne

AKADEMIA 
GÓRNICZO-HUTNICZA

Analiza rynkowa, strategia komercjalizacji oraz studium wykonalności technologii oczyszczania wody


DAILYFRUITS

Wycena wartości technologii automatyzującej i optymalizującej procesy wewnętrzne