Porozmawiajmy i sprawdźmy, co możemy dla Ciebie zrobić

Wypełnij formularz; dzięki temu zarezerwujesz termin rozmowy.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Grupa Wspierania Innowacyjności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, mającą siedzibę rejestrową pod adresem Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1, 00-124 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000558652, legitymującej się numerami NIP 5223029463 i REGON 361546216. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art 6 ust. 1 lit. f RODO w zakresie marketingu bezpośredniego naszych usług oraz wysyłki newslettera, jeśli zdecydowałeś/aś się go otrzymywać (checkbox pod polem adresu e-mail). Odbiorcami Twoich danych będą podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, o ile jest to niezbędne w celu świadczenia na naszą rzecz usług i wyłącznie w odpowiadającym temu celowi zakresie. Dane osobowe posiadane przez nas przetwarzane będą przez okres: a) w przypadku przetwarzania danych dla realizacji naszych uzasadnionych interesów – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu; b) w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy – do momentu jej zakończenia oraz przez okres konieczny dla zabezpieczenia ew. roszczeń. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu względem ich przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Możemy przekazywać Twoje dane poza terytorium EOG, tj. do USA na podstawie Tarczy Prywatności UE-USA (wykorzystywanie pakietu gSuite) oraz standardowych klauzul umownych (HubSpot). Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące Twoich praw związanych z prywatnością, zawsze możesz napisać e-maila do nas email - kontakt@pgwi.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności
Regulamin