Polska Grupa Wspierania Innowacyjności

Akredytowany doradca Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie wyceny technologii

DORADZTWO TECHNOLOGICZNE

Poznaj zakresy wycen

Zakresy

Komercjalizacja technologii to relatywnie częsty problem przed którym stają zarówno przedsiębiorstwa jak i instytucje naukowe. Strategie komercjalizacji technologii regularnie są wymagane w m.in. wielu programach grantowych. Ustalenie strategii komercjalizacji jest niezbędne, żeby WNIP jak najlepiej urynkowić, czy to poprzez udzielenie licencji, sprzedaż praw do własności intelektualnej czy np. spółkę spin-off. Niestety proces ten jest bardzo czasochłonny i wymaga specjalistycznej wiedzy, które to przedsiębiorstwo czy instytucja naukowa muszą pozyskać z zewnątrz lub zatrudnić dodatkowych pracowników z niezbędną wiedzą. Jednakże zatrudnienie pracowników często nie jest optymalnym rozwiązaniem, ponieważ grantodawcy przy różnych projektach wymagają, aby taka strategia komercjalizacyjna była przeprowadzona przez niezależnego, doświadczonego doradcę.

Nasza strategia komercjalizacji technologii jest szczególnie ważna gdy:

Strategia komercjalizacji technologii

 • Chcemy poznać potencjał komercjalizacyjny technologii i jej cykl życia,
 • Chcemy poznać konkurencję i znać przewagi naszej technologii nad konkurencyjnymi,
 • Chcemy znać charakterystykę rynku docelowego i to jak potencjalnie nasza technologia będzie się sprzedawać,
 • Chcemy się dowiedzieć czy nasza technologia będzie rentowna,
 • Chcemy opracować optymalny sposób komercjalizacji technologii,
 • Chcemy dostać dofinansowanie i strategia komercjalizacji technologii jest niezbędna.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Tworzymy optymalne strategie komercjalizacyjne technologii - pomagamy wybrać ścieżkę komercjalizacji, szukamy potencjalnych odbiorców, badamy rynek oraz WNIP samą w sobie, m.in. w jakim stopniu jest atrakcyjna, jaki jest jej cykl życia, jaki jest jej potencjał komercyjny.

W przypadku strategii komercjalizacyjnej, do procesu podchodzimy również w sposób kompleksowy, obejmujący wiele różnych aspektów wykraczających poza pojęcie strategii komercjalizacji (jak wycenę technologii i sposoby ochrony własności intelektualnej). Często naszym klientom rekomendujemy właśnie podejście szersze do strategii komercjalizacji, ponieważ zajmuje się ono również procesami, które przedsiębiorca czy też instytucja naukowa muszą wykonać w procesie komercjalizacyjnym WNIP.

Co analizujemy?

W naszej usłudze strategii komercjalizacji technologii analizujemy wszystkie technologie wymagające określenia ścieżki komercjalizacji i analiz powiązanych.
Do WNIP przez nas analizowanych w szczególności należą:

 • Technologie,
 • Know-how,
 • Wynalazki.

W przedsiębiorstwach czy też instytucjach naukowych niezwykle często mało kto zdaje sobie z prawdziwego potencjału technologii z jakiej korzystają lub jaką badają czy rozwijają. Poznanie mocnych oraz słabych stron WNIP jest kluczowe do tego, żeby podejmować w stosunku do nich optymalne decyzje. Co więcej w przypadku poznania wszystkich szans i zagrożeń jakie wiążą się z potencjalną inwestycją w innowacje danej technologii, firmy mają szansę zdobyć przewagę konkurencyjną nad innymi przedsiębiorstwami w branży.

Najczęściej przeprowadzamy due diligence technologiczny gdy:

Due diligence technologiczne

 • Chcemy poznać prawdziwy potencjał technologii,
 • Nie wiemy czy ktoś opracował już podobną technologię i chcemy poznać potencjalną konkurencję lub substytuty,
 • Chcemy zorientować się jakie ryzyko wiąże się z wdrożeniem technologii,
 • Chcemy poznać potencjalne nisze rynkowe dla naszej technologii,
 • Chcemy upewnić się co do optymalnego kierunku rozwoju technologii oraz sposobu komercjalizacji.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

W branży technologicznej, działamy od wielu lat. Zajmowaliśmy się zarówno technologiami innowacyjnymi na skalę światową jak i na skalę przedsiębiorstwa, WNIP w początkowych stadiach cyklu życia jak i końcowych, dzięki czemu wiemy na czym powinniśmy skupić swoją uwagę podczas oceniania mocnych i słabych stron technologii oraz szans i zagrożeń związanych z wdrożeniem potencjalnych innowacji co znacznie przyspiesza cały proces, który w innych warunkach może być bardzo czasochłonny.

Nasza usługa polega na ocenie technologii będącej w fazie badań lub technologii już skomercjalizowanych w zakresie aktualnych trendów rynkowych, potencjału wdrożeniowego (w przypadku technologii jeszcze nieskomercjalizowanych) oraz szans i ryzyk związanych z komercjalizacją i rozwojem WNIP. Analizujemy również technologie aktualnie wykorzystywane przez przedsiębiorstwo, żeby uzyskać pełny obraz potencjalnej ścieżki rozwoju.

Co analizujemy?

W naszej usłudze due diligence analizujemy wszystkie technologie. Do WNIP przez nas analizowanych w szczególności należą:

 • Technologie,
 • Know-how,
 • Wynalazki.

W przypadku chęci zakupu nowej technologii przez przedsiębiorstwo, zdarza się, że potencjalny zakup nie jest poparty pełną analizą możliwości danego rozwiązania. Taka analiza jest niezbędna do całkowitego zrozumienia technologii – zarówno tych istotnie ulepszających produkt lub usługę jak i istotnie ulepszających dany proces w firmie lub też wprowadzających nową metodykę marketingową czy organizacyjną. Dzięki całkowitemu poznaniu potencjału technologii Przedsiębiorcy łatwiej będzie podjąć decyzję w stosunku do technologii, bo będzie wiedział jak zakup wpłynie na firmę i jej pozycję rynkową.

Najczęściej przeprowadzamy audyt innowacyjności gdy:

Audyt innowacyjności przedsiębiorstwa

 • Chcemy przeanalizować potencjał komercyjny opracowywanych technologii,
 • Chcemy dowiedzieć się czy opracowywane technologie wpłyną pozytywnie na naszą pozycję rynkową,
 • Chcemy zbadać czy przedsiębiorstwo jest gotowe na wdrożenie innowacji,
 • Chcemy zinterpretować słuszność strategii B+R w firmie albo ją opracować,
 • Chcemy ocenić możliwość udoskonalenia naszego procesu produkcyjnego.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

W pełni rozumiejąc problemy z jakimi mierzą się przedsiębiorstwa w procesie zakupowym nowej technologii, oferujemy swoją pomoc w analizie potencjału technologii i jej wpływu na przedsiębiorstwo. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w pracy z nowymi technologiami będącymi zarówno produktami, usługami jak i procesami wewnętrznymi czy nowymi metodami marketingowymi lub organizacyjnymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie, szybko i dokładnie, poznać technologie i jej potencjał.

Co analizujemy

W naszej usłudze audytu innowacyjności firmy analizujemy zarówno wszystkie rodzaje technologii jakimi przedsiębiorstwo byłoby zainteresowane oraz wszystkie typy firm – od jednoosobowych działalności gospodarczych po spółki kapitałowe. Do WNIP przez nas analizowanych w szczególności należą:

 • Technologie,
 • Know-how,
 • Wynalazki.

Poznaj zakresy wycen

Zakresy

Dla Przedsiębiorcy poznanie swojej kluczowej konkurencji na rynku powinno być priorytetem. Znajomość mocnych oraz słabych stron czy też technologii wykorzystywanej przez inne firmy na rynku może ułatwić strategiczne decyzje odnośnie przedsiębiorstwa, np. w jakie nowe technologie zainwestować, jakimi niszami rynkowymi się zainteresować lub czego nie robić w przyszłości. Dzięki poznaniu konkurencji, możliwa jest również ocena konkurencyjności własnych zasobów czy produktów oraz zorientowanie się w realnej sytuacji na rynku – np. kto jest największym graczem i jaka jest nasza rola.

Analizę najczęściej przeprowadzamy audyt innowacyjności gdy:

Analiza otoczenia rynkowego i konkurencji w kontekście dostępnych technologii

 • Gdy firma chce poznać perspektywy rozwoju na obecnym rynku oraz ogólne perspektywy rozwoju samego rynku,
 • Gdy firm chce poznać swoich konkurentów i swoją pozycję rynkową w stosunku do nich,
 • Gdy firma chce znaleźć nisze rynkową i poznać potrzeby klientów,
 • Gdy firma chce dowiedzieć się w jakie technologie powinna zainwestować, żeby nadążyć za zmianami rynkowymi.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Posiadając doświadczenie w wielu różnych branżach oraz specjalistyczną o nich wiedzą, jesteśmy w stanie pomóc każdej firmie w ocenie jej konkurencyjności, poziomu zaawansowania technologicznego ich konkurentów oraz w zbadaniu co jej klienci najchętniej kupują.

Co analizujemy

Pomagamy przedsiębiorstwom usługowym i produkcyjnym, zarówno małym spółkom osobowym jak i dużym firmom kapitałowym.

Wiele przedsiębiorstw ma problem z wdrażaniem innowacji ze względu na m.in. przestarzałe struktury i regulacje wewnętrzne. Przy wdrażaniu innowacji równie ważne są:

Optymalizacja struktury i regulacji wewnętrznych u Przedsiębiorcy pod kątem wdrożenia innowacji

 • Zauważamy u siebie w firmie nieefektywności przy wdrażaniu innowacji,
 • Chcemy zoptymalizować proces wdrażania innowacji,
 • Chcemy podnieś efektywność w ogólnej działalności przedsiębiorstwa.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Z innowacjami mamy do czynienia na co dzień, dzięki czemu dokładnie wiemy jak powinno wyglądać przedsiębiorstwo, które jest gotowe na wdrażanie nowych technologii, które mogą zarówno usprawniać procesy jak i produkty czy usługi lub metody marketingowe, a nawet organizacyjne.

Co analizujemy

Pomagamy przedsiębiorstwom usługowym i produkcyjnym, zarówno małym spółkom osobowym jak i dużym firmom kapitałowym.

 • Czynniki zarządcze – zindywidualizowana strategia wprowadzania zmian, zaangażowanie kierownictwa, ustalenie wspólnych celów, ustalenie ról i odpowiedzialności,
 • Czynniki ludzkie – komunikacja, informowanie i zaangażowanie pracowników,
 • Czynniki finansowe – m.in. finansowe planowanie budżetów i analiza finansowa projektów.

Istotą struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa są zależności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi. Struktura organizacyjna jest narzędziem zarządzania i decyduje o tym czy przedsiębiorstwo się będzie poprawnie rozwijało czy nie – jest czynnikiem, od którego zależy sukces firmy na rynku. Wdrażanie innowacji w firmie jest z kolei ważne m.in. ze względu na to, że przedsiębiorstwo musi być w ciągłej zmianie (ze względu na postęp technologiczny), żeby konkurencja nie zdobyła zbyt dużej przewagi, która będzie niemożliwa do nadgonienia.

Optymalizujemy strukturę i regulacje wewnętrzne szczególnie gdy:

Przedsiębiorstwa, instytucje naukowe i inwestorzy bardzo często stają przed problemem czy technologia, która opracowują lub chcą kupić jest innowacyjna, czy ma potencjał zastąpić obecnie wykorzystywane produkty/ usługi/ metody i jak tak to dlaczego i w jakim okresie. Jest to problem szczególnie ważny w przypadku gdy przedsiębiorstwo/ instytucja naukowa ma ograniczony budżet na badania i rozwój i musi zdecydować, z której technologii całkowicie zrezygnować lub którą technologię opracować jako pierwszą. Z perspektywy inwestora jest to również bardzo ważny problem, ponieważ inwestycja w technologię nieinnowacyjną (odtwórczą) może mieć bardzo długi okres zwrotu, albo wręcz nigdy się nie zwróci.

Ocena innowacyjności technologii jest szczególnie ważna gdy chcemy:

Ocena innowacyjności technologii

 • Zbadać czy już na rynku działa produkt korzystający z podobnych/ takich samych technologii jak te, które opracowujemy w przedsiębiorstwie,
 • Przeanalizować czy technologia jest innowacyjna i na czym polega jej innowacyjność,
 • Dowiedzieć się jakie są przewagi konkurencyjne naszej technologii w stosunku do obecnie istniejących,
 • Poznać ryzyka wiążące się z wdrożeniem technologii.

Dlaczego problem jest ważny?

Jak możemy pomóc?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obszarze nowych technologii z wielu różnych branż, dzięki czemu jesteśmy w stanie szybko i precyzyjnie określić, czy opracowywana technologia jest faktycznie innowacyjna oraz na czym polega przewaga nad obecnie wykorzystywanymi technologiami.Nasza usługa polega przede wszystkim na potwierdzeniu czy technologia jest innowacyjna, określeniu skali tej innowacyjności oraz zidentyfikowaniu ryzyka związanego z jej wdrożeniem. Identyfikujemy czy skala zastosowanej innowacyjności jest krajowa czy światowa. Badamy też ramy czasowe w jakich dana technologia ma szansę funkcjonować.

Co analizujemy

W naszej usłudze oceny innowacyjności analizujemy wszystkie technologie. Do WNIP przez nas analizowanych w szczególności należą:

 • Technologie,
 • Know-how,
 • Wynalazki.

Poznaj zakresy wycen

Zakresy

Metodyka

Przy naszych analizach korzystamy zarówno z metod ilościowych jak i jakościowych. Badamy pełną obecną sytuację przedsiębiorstwa, co pozwala nam zarekomendować najbardziej optymalne zmiany pod względem jakościowym i kosztowym. Analizujemy wszystkie potrzebne informacji z firmy odnośnie produktów i cech porównywalnych z konkurencją, zarówno te jakościowe i jak i te ilościowe.

Przeszukujemy zarówno ogólnie dostępne bazy danych i źródła zewnętrzne jak i te płatne w celu uzyskania jak najbardziej precyzyjnej informacji odnośnie dostępnych technologii na rynku. Informacje te konfrontujemy z danymi pozyskanymi od klienta dzięki czemu jesteśmy w stanie określić skalę innowacji technologii i inne niezbędne informacje.

DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ?

Doświadczenie we współpracy z korporacjami, bankami i największymi spółkami skarbu państwa oraz MŚP

Bogata współpraca z wieloma instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi

Przeprowadzenie analiz ponad kilkudziesięciu technologii

Realizacja programów i konkursów organizowanych przez
NCBR, ARP, MNSiW, NCN

Doświadczenie w konkursach i programach takich jak: Inkubator Innowacyjności, Sieć Otwartych Innowacji, Szybka Ścieżka, TANGO

Kompleksowa i rzetelna analiza technologii
na wszystkich stadiach rozwoju

Wiedza ekspercka z wielu branż

Gwarancja jakości - wielu z naszych klientów aplikowało o granty i je dostało!

ZAPISZ SIĘ NA ROZMOWĘ JUŻ DZIŚ!

Daj nam znać, co możemy dla Ciebie zrobić

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

WSPÓŁPRACOWALI Z NAMI

KONTAKT

email:

Chcesz się z nami skontaktować?

Nr telefonu:

kontakt@pgwi.pl

+48 503 177 561

Dane do faktury

Nazwa podmiotu:

Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Adres:

Rondo Organizacji Narodów Zjednoczonych 1

00-124 Warszawa

NIP:

522-30-29-463

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2020 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Regulamin
Polityka prywatności