Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Strategia komercjalizacji technologii wytwarzania biopreparatów do remediacji gleb


CASE STUDY / POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA

KLIENT: Politechnika Częstochowska, branża ochrony środowiska

POTRZEBA: Strategia komercjalizacji technologii z analizą rynku w ramach konkursu TANGO ogłoszonego przez NCBR

DLACZEGO PGWI: Doświadczenie w tworzeniu strategii komercjalizacji technologii

TECHNOLOGIA: Technologia wytwarzania biopreparatów do remediacji gleb

REZULTAT: Przygotowanie analizy technologii w formie raportu zgodnie z wymaganiami klienta i wytycznymi konkursu TANGO

PODSUMOWANIE

Kim jest klient

Politechnika Częstochowska znajduje się w top 10 uczelni technicznych w Polsce. Prowadzi szeroko zakrojone badania nad innowacjami na 6 wydziałach: Wydziale Budownictwa, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Wydziale Infrastruktury i Środowiska, Wydziale Zarządzania.
 

Dlaczego PGWI

Politechnika Częstochowska nawiązała z nami współpraca ze względu na nasze bogate doświadczenie w dziedzinie doradztwa technologicznego, a w szczególności w opracowywaniu strategii komercjalizacji i analiz rynkowych.
 

Technologia

Technologia zalicza się do innowacyjnych metod ochrony środowiska naturalnego. Dzięki niej skuteczniej można oczyszczać glebę i stymulować wzrost roślin w sposób ekologiczny. Skuteczność objawia się m.in. w wyższej ekologiczności i neutralności dla środowiska europejskiego, wyższej trwałości produktów, wydłużonym czasie działania produktów opartych na technologii. Produkty konkurencji w tych aspektach nie radziły sobie aż tak dobrze jak rozwiązanie opracowane na Politechnice Częstochowskiej.

Firma, która wdrożyłaby u siebie technologie, stałaby się z automatu jednym z najbardziej proekologicznych producentów biopreparatów w Europie co zdecydowanie wpłynęłoby na świadomość i popularność marki.
 

Rezultat współpracy

Analizę technologii przesłaliśmy w wymaganym przez klienta czasie, w formie raportu, którego zakres, określony przez Politechnikę Częstochowską i wymogi konkursu TANGO, był przez nasz zespół analityków skrupulatnie zrealizowany. Dzięki analizie, klient dokładnie wiedział, która ścieżka komercjalizacji będzie najoptymalniejsza dla technologii oraz kto mógłby być zainteresowany wykorzystaniem takiego rozwiązania.
 

Potrzeba klienta

W ramach konkursu TANGO z ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Częstochowska potrzebowała doświadczonego doradcy w celu stworzenia strategii komercjalizacji obejmującej analizę rynkową dla innowacyjnego rozwiązania technologicznego. Ekspertyza zawierała m.in.: szeroki opis technologii z analizą SWOT i oceną gotowości wdrożeniowej, analizę dwóch kluczowych rynków zbytu w Polsce i Europie z analizą konkurencji, substytutów i potencjalnych odbiorców, analizę ścieżek komercjalizacji z rekomendacją i czynnikami ryzyka. Konkurs TANGO skierowany był m.in. do jednostek naukowych prowadzących badania koncepcyjne i rozwojowe w celu dalszego finansowania badań przez NCBR.  Zamówienie na realizację analizy zostało wysłane do PGWI.