Wszelkie prawa zastrzeżone © 2021 - Polska Grupa Wspierania Innowacyjności Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Regulamin

NEWSLETTER

Wielokrotny wybór

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych

 

Zapisz mnie
Zapisz mnie
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

SOCIAL MEDIA

PGWI

SZKOLENIA

USŁUGI

Wycena WNIP - Zakres D


CASE STUDY / 4Cell Therapies

KLIENT: 4Cell Therapies S.A.

POTRZEBA: Wycena technologii w Zakresie D

DLACZEGO PGWI: Akredytacja w zakresie wyceny WNiP oraz doświadczenie doradztwie technologicznym

TECHNOLOGIA: 2 terapie CAR-T do leczenia nowotworów hematologicznych i guzów litych

REZULTAT: Przygotowanie obszernego raportu pokrywającego Zakres D w terminie zgodnym z ustaleniami z klientem
 

PODSUMOWANIE

Kim jest klient

4Cell Therapies S.A. (dawniej Helix Immuno-Oncology S.A.) to spółka biotechnologiczna rozwijająca najbardziej nowoczesne i innowacyjne terapie do walki z nowotworami – terapie CAR-T. Terapie te zaliczają się do immunoterapii, które wykorzystują własny układ odpornościowy pacjenta do pokonania raka. Firma rozwija terapie CAR-T w leczeniu nowotworów hematologicznych, jak również nowotworów litych. Terapie te są unikalne i przełomowe w skali globalnej gdyż nowotwory lite stanowią aż 96% wszystkich nowotworów złośliwych.
 

Dlaczego PGWI

PGWI to akredytowany doradca Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie wyceny wartości niematerialnych i prawnych. Posiadamy bogate doświadczenie zdobyte podczas wyceny i analiz ponad 70 zróżnicowanych technologii pod względem branż i stadiów rozwoju – od branży IT przez branże chemiczne, biotechnologiczne po przemysł, zarówno te na pierwszych etapach rozwoju (TRL 1) jak i te gotowe do komercjalizacji produkty (TRL 9).
 

Technologia

Na Technologię składały się 2 terapie CAR-T – jedna do leczenia nowotworów hematologicznych (szpiczak mnogi), a druga do leczenia guzów litych (a zwłaszcza nowotworu trzustki, żołądka i jelita grubego. Obie terapie mają szansę stać się innowacjami na skalę światową. Spółka wiąże zwłaszcza duże nadzieje z terapią leczącą guzy lite, ponieważ byłaby to pierwsza taka terapia na świecie.
Terapie CAR-T to najbardziej innowacyjne i najszybciej rozwijające się terapie do walki z nowotworami. Obecnie tylko kilka z nich zostało skomercjalizowanych i dopuszczonych do użytku jako terapia ostatniej szansy dla chorych na odpowiednie nowotwory. Jednakże rynek ten bardzo dynamicznie się rozwija, a prognozy wskazują na wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent rocznie w przeciągu najbliższych kilku lat, co jest bezpośrednio powiązane z coraz większa liczbą terapii dopuszczonych do użytku. Co więcej obie terapie wpisują się w Krajowe Inteligentne Specjalizacja (KIS 1. Zdrowe Społeczeństwo), czyli priorytetowe obszary rozwoju polskiej gospodarki.

 

Rezultat współpracy

W ramach prac, przygotowaliśmy obszerny raport obejmujący wszystkie zagadnienia z wyceny wartości niematerialnych i prawnych w Zakresie D, tj.:

  • Analizę przedmiotów wyceny,
  • Analizę potencjału komercyjnego obu terapii, zawierającą m.in. analizę substytutów i przewag konkurencyjnych czy analizę SWOT,
  • Analizę rynkową i konkurencyjną, obejmującą analizę trendów PEST, analizę wielkości i prognoz w kluczowych branżach i wytypowanie kluczowej konkurencji wraz z terapiami nad którymi pracuje,
  • Analizę potencjalnego popytu, badającą liczebność grup docelowych oraz lokalizującą potencjalnych odbiorców,
  • Wycenę obu terapii, dwoma metodami, z czego wycena jednej terapii została wykonana w sposób kroczący w różnych wariantach.

 

Raport został przygotowany przez nasz doświadczony zespół analityków, a całość przygotowaliśmy w terminie zgodnym z warunkami umowy. Wycena wartości niematerialnych, nie tylko wspomaga proces transferu technologii i jest konieczna do ustalenia ceny i warunków umowy, ale również jest jednym z kroków, który powinno się wykonać przy wchodzeniu na giełdę, w przypadku gdy posiada się cenne aktywa niematerialne jak np. technologie.
 

Potrzeba klienta

4Cell Therapies ze względu na plany wejścia na giełdę, chciało poznać obecną oraz przyszłą wartość swoich głównych aktywów, czyli opracowywanych przez siebie dwóch terapii CAR-T. Co więcej Spółka chciała dowiedzieć się o obecnej sytuacji na rynku – jakie są prognozy i trendy, nad czym pracuje ich konkurencja, jak liczne są grupy potencjalnych klientów oraz kim są docelowi odbiorcy. 4Cell Therapies potrzebowało doświadczonych analityków, którzy zajmowali się już wcześniej analizami skomplikowanych technologii biotechnologicznych.